Προηγούμενο

Εξαρτήματα

Περίβλημα μπαταρίας Professional

Πλεονεκτήματα

  • Για αλκαλικές μπαταρίες
  • Για GRL 400 H, GRL 300 HVG, GRL 300 HV Professional

Υλικά παράδοσης

Περίβλημα μπαταρίας

Αριθμός παραγγελίας: 1 608 M00 05D

39,00 EUR
Προτεινόμενη λιανική τιμή χωρίς Φ.Π.Α.

Επιλεγμένη έκδοση