Κατασκευή κουφωμάτων

Οι θερμικοί ανιχνευτές Bosch είναι αξιόπιστοι συνοδοί στην εργασία σου ως κατασκευαστή κουφωμάτων.

Από τη μια μεριά σε βοηθούν να δεις τι κρύβεται από πίσω και να ανακαλύψεις γρήγορα ασθενή σημεία στα παράθυρα και στις πόρτες – δηλαδή να αναγνωρίσεις απευθείας και να αποκαταστήσεις τυχόν θερμογέφυρες λόγω σφαλμάτων μόνωσης ή μη στεγανά σημεία. Από την άλλη μπορείς με τις θερμικές απεικονίσεις αποδείξεις την καλή εργασία σου, για παράδειγμα κατά την τοποθέτηση ή την επιδιόρθωση των παραθύρων, και να την παρουσιάσεις με εντυπωσιακό τρόπο στον πελάτη, συγκρίνοντας πριν και μετά.

Η σωστή τοποθέτηση των παραθύρων και των πορτών δεν είναι σημαντική μόνο για τον κλιματισμό των εσωτερικών χώρων, αλλά επίσης για την ενεργειακή απόδοση, η οποία αποκτά για τους πελάτες σου όλο και μεγαλύτερη σημασία. Έτσι τα όργανα μέτρησης της θερμοκρασίας Bosch είναι ιδιαίτερα χρήσιμα επίσης και κατά την παροχή συμβουλών σχετικά με την ενεργειακή ανακαίνιση: Η κατασκευή των κουφωμάτων μπορεί να είναι δαπανηρή και χρονοβόρα και πολλοί πελάτες χωρίς σαφείς αποδείξεις προτιμούν να περιμένουν ακόμη. Με τις θερμικές κάμερες Bosch και το θερμόμετρο υπερύθρων δημιουργείς μια καλά τεκμηριωμένη καταγραφή και καθιστάς τις υπάρχουσες διαρροές ενέργειας σαφώς ορατές, για παράδειγμα στα παράθυρα στέγης ή στους φεγγίτες. Έτσι δείχνεις σαφώς την αναγκαιότητα για νέα παράθυρα.

Δυνατότητες
εφαρμογής


Αναζήτηση για σφάλματα μόνωσης και θερμογέφυρες

Τα παλιά παράθυρα, οι πόρτες ή τα κιβώτια ρολών συχνά είναι ανεπαρκώς μονωμένα, αλλά αυτά τα ασθενή σημεία δεν είναι ορατά με γυμνό μάτι - και πολλοί δε γνωρίζουν τις επιπτώσεις στην απώλεια ενέργειας. Αλλά εσύ ξέρεις: Όταν τα παράθυρο δεν είναι σωστά εγκατεστημένα, μπορεί να προκύψουν θερμογέφυρες. Με τις θερμικές κάμερες της Bosch οπτικοποιείς τυχόν πλημμελή μόνωση, πηγές ρευμάτων αέρα ή διείσδυση υγρασίας στη στιγμή επίσης και για τους πελάτες σου – και μπορείς να λάβεις στοχευμένα τα σωστά μέτρα.

Με την πρακτική λειτουργία κλειδώματος της χρωματικής κλίμακας μπορείς να συγκρίνεις μεταξύ τους ακόμη περισσότερα παράθυρα και πόρτες εντελώς απλά. Επιπλέον η λειτουργία κλειδώματος καθιστά επίσης δυνατή την απόκρυψη ενοχλητικών πηγών θερμότητας, όπως για παράδειγμα μια ζεστή θέρμανση κάτω από ένα παράθυρο, με το πάτημα ενός κουμπιού.

Εάν λόγω κακής μόνωση υπάρχει ήδη μια υποψία για δημιουργία μούχλας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί συμπληρωματικά το θερμόμετρο υπερύθρων GIS 1000 C Professional. Τέτοιου είδους προβλήματα μούχλας βρίσκονται συχνά απευθείας στο πλαίσιο του παραθύρου ή κάτω από το εσωτερικά τοποθετημένο κιβώτιο ρολών. Το θερμόμετρο υπερύθρων χάρη στην πρόσθετη μέτρηση της σχετικής υγρασίας και της θερμοκρασίας περιβάλλοντος μπορεί να υποδείξει το σημείο δρόσου και σηματοδοτεί εύκολα κατανοητά, εάν υπάρχει ή όχι ένας κίνδυνος μούχλας.

θερμογέφυρες-παράθυρα-θερμική απεικόνιση
θερμογέφυρες-παράθυρα-πραγματική εικόνα
θερμογέφυρες-παράθυρα-θερμική απεικόνιση 1
θερμογέφυρες-παράθυρα-πραγματική εικόνα 1
Εξακρίβωση διείσδυσης νερού και μη στεγανών σημείων

Όταν διεισδύει νερό στα παράθυρα ή στις πόρτες, αυτό μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες. Με τα όργανα μέτρησης της θερμοκρασίας της Bosch εντοπίζεις γρήγορα τα μη στεγανά σημεία, επειδή από τη διείσδυση του νερού δημιουργούνται υγρές περιοχές, οι οποίες στη θερμική απεικόνιση εμφανίζονται ψυχρότερες. Στην ιδανική περίπτωση θερμογραφείς απευθείας μετά από μια βροχόπτωση – δηλαδή όταν τα σημεία είναι ακόμη υγρά. Έτσι μπορείς να εξετάσεις αυτές τις περιοχές λεπτομερέστερα και να ενεργήσεις άμεσα στοχευμένα ή όταν χρειάζεται να αντικαταστήσεις ολόκληρο το παράθυρο.

Πρόσεχε πάντοτε: Για έναν αξιόπιστο έλεγχο πρέπει να υπάρχει μια διαφορά θερμότητας το λιγότερο 10° C ανάμεσα στην εξωτερική και εσωτερική θερμοκρασία. Ακόμη και όταν θερμογραφείς τα παράθυρα και τις πόρτες σε μια ψυχρή περίοδο, η διαφορά θερμοκρασίας που εμφανίζεται συχνά είναι μικρή. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ακόμη πιο σημαντική μια ενδεδειγμένη ρύθμιση της κλίμακας θερμοκρασίας.

Αυτό σημαίνει: Η κλίμακα μέσω της λειτουργίας κλειδώματος ή της χειροκίνητης λειτουργίας πρέπει να έχει ένα σχετικά μικρό άνοιγμα, για να υπάρχει στη θερμική απεικόνιση μεγαλύτερη αντίθεση και να τονίζονται μόνο τα ενδιαφέροντα σημεία. Κατά την εξωτερική χρήση των οργάνων μέτρησης της θερμοκρασίας πρέπει επιπλέον να ληφθούν περισσότερο υπόψη οι παράγοντες επιρροής, όπως θερμοκρασία και βροχόπτωση, απ’ ό,τι στην εσωτερική χρήση.

διείσδυση-νερό-παράθυρα-θερμική απεικόνιση 1
διείσδυση-νερό-παράθυρα-πραγματική εικόνα 1

Βίντεο εφρμογής

κατασκευή κουφωμάτων-pdf εικόνων επισκόπησης
Κατέβασμα (download) για το θέμα Κατασκευή κουφωμάτων

Κατέβασε εδώ συγκεντρωμένες όλες τις πληροφορίες αυτής της σελίδας.

Αναζήτηση εμπόρου

Εισάγετε τον ταχυδρομικό σας κωδικό, δρόμο ή πόλη για να βρείτε γρήγορα τον πλησιέστερο συνεργάτη της Bosch.

Τ.Κ., πόλη ή οδός