Vensterbouw

De Bosch thermodetectors zijn betrouwbare metgezellen bij je werk als vensterbouwer.

Ze helpen je enerzijds om achter de gevels te kijken en zwakke plekken bij vensters en deuren snel aan het licht te brengen – dus koudebruggen door isolatiefouten of lekken direct te herkennen en verhelpen. Anderzijds kun je met de warmtebeelden je goede werk, bijvoorbeeld bij montage of reparatie van vensters, aantonen en indrukwekkend presenteren aan de klant door middel van voor-na-vergelijkingen.

De juiste montage van vensters en deuren is niet alleen belangrijk voor het binnenklimaat, maar ook voor de energie-efficiëntie die voor je klanten steeds belangrijker wordt. Met het oog daarop zijn de Bosch temperatuurmeters vooral ook bij het adviseren rondom energetische sanering handig: vensterbouw kan duur en omslachtig zijn en zonder duidelijke bewijzen zullen veel klanten liever eerst even afwachten. Met de Bosch warmtebeeldcamera's en de infraroodthermometer maak je een gefundeerde inventarisatie en maak je aanwezige energielekken duidelijk zichtbaar, bijvoorbeeld bij dakramen of kleine dakkapellen. Zo laat je duidelijk de noodzaak voor nieuwe vensters zien.

Toepassings-
mogelijkheden


Zoeken naar isolatiefouten en koudebruggen

Oude vensters, deuren of rolluikbakken zijn vaak onvoldoende geïsoleerd, maar deze zwakke plekken zijn met het blote oog niet te zien – en van de uitwerkingen op het energieverlies zijn veel mensen zich niet bewust. Maar jij weet: wanneer vensters niet juist zijn geïnstalleerd, kunnen koudebruggen ontstaan. Met de warmtebeeldcamera's van Bosch visualiseer je gebrekkige isolatie, bronnen voor tocht of binnengedrongen vocht in een handomdraai, ook voor je klanten – en kun je gericht de juiste maatregelen treffen.

Met de praktische Lock-functie van de kleurenschaal kun je zelfs meerdere vensters en deuren heel eenvoudig met elkaar vergelijken. Bovendien stelt de Lock-functie je ook in staat om storende warmtebronnen zoals bijvoorbeeld een warme verwarming onder een venster met een druk op de knop te verbergen.

Als door slechte isolatie al de verdenking van schimmelvorming bestaat, dan kan aanvullend de infraroodthermometer GIS 1000 C Professional worden gebruikt. Dit soort schimmelproblemen bevinden zich vaak direct bij het kozijn of onder de binnenliggende rolluikbak. De infraroodthermometer kan door de aanvullende meting van relatieve vochtigheid en omgevingstemperatuur het dauwpunt aangeven en signaleert op een gemakkelijk te begrijpen manier of een risico op schimmel aanwezig is of niet.

koudebruggen-venster-warmtebeeld
koudebruggen-venster-echt-beeld
koudebruggen-venster-warmtebeeld1
koudebruggen-venster-echt-beeld1
Bepalen van binnendringend water en lekken

Als water in vensters of deuren binnendringt, dan kan dat verstrekkende gevolgen hebben. Met de temperatuurmeters van Bosch lokaliseer je lekken snel, want door het binnendringende water ontstaan vochtige gedeeltes die op het warmtebeeld kouder lijken. Idealiter maak je direct nadat het geregend heeft een warmtebeeld – dus wanneer de plekken nog nat zijn. Zo kun je deze gedeeltes nader onderzoeken en direct plaatselijk aanpakken of indien nodig het hele venster vervangen.

Let altijd op: voor een betrouwbare controle moet er een warmteverschil van minimaal 10° C tussen buiten- en binnentemperatuur zijn. Zelfs wanneer je in een koud jaargetijde een warmtebeeld van vensters en deuren maakt, is het weergegeven temperatuurverschil vaak maar gering. In zo'n gevallen is een zinvolle instelling van de temperatuurschaal des te belangrijker.

Dat wil zeggen: de verdeelschaal moet via de Lock-functie of de handmatige modus een relatief geringe bandbreedte hebben, om ervoor te zorgen dat het warmtebeeld meer contrast krijgt en alleen de interessante plekken accentueert. Als de temperatuurmeters buiten worden gebruikt, moet er bovendien meer rekening worden gehouden met invloedsfactoren zoals temperatuur en neerslag dan bij het gebruik binnen.

binnendringend-water-venster-warmtebeeld1
binnendringend-water-venster-echt-beeld1

Toepassingsvideo

vensterbouw-thumbnail-pdf
Download bij vensterbouw

Download hier alle informatie op deze pagina compact.

Hier vindt u uw dealer ter plaatse

Voer je postcode, straat of woonplaats in om snel een Bosch partner te vinden.

Postcode, plaats, straat