TECHNISCHE SPECIFICATIES VAN ELEKTRISCHE GEREEDSCHAPPEN EN MEETGEREEDSCHAPPEN

De producten van Robert Bosch Power Tools GmbH worden volgens hoge kwaliteitsnormen en in overeenstemming met de algemeen erkende regels van de techniek ontwikkeld en geproduceerd. De technische gegevens en functies van onze producten worden tijdens ontwikkeling en serieproductie regelmatig gecontroleerd middels statistische methodes. Op deze manier garanderen wij dat de producten in verregaande mate aan onze kwaliteitsnormen en de verwachtingen van de gebruikers voldoen.

Het is echter normaal dat de feitelijke prestaties van een gereedschap van machine tot machine variëren. De specifieke toepassing van een gereedschap en omgevingsomstandigheden hebben een belangrijke invloed. De desbetreffende technische informatie, bijv. op verpakking en in gebruiksaanwijzingen, verwijst naar gemiddelde waarden en geldt voor producten en hun accessoires in nieuwe staat. Hieronder staat bij wijze van voorbeeld een overzicht van de belangrijkste invloedsfactoren op de feitelijke prestaties van een elektrisch gereedschap met betrekking tot toepassing en omgevingsomstandigheden.

TYPISCHE SYMBOLEN EN WAARDEN
kunnen afhankelijk van het model verschillen

Vermogen

Het nominale vermogen van producten met snoer wordt gemeten conform IEC 62841-1.
Het equivalente vermogen van snoerloze (op accu werkende) producten is een indicatie van de prestaties in vergelijking met soortgelijke producten met snoer. Het equivalente vermogen is afhankelijk van capaciteit, type, oplaadtoestand, temperatuur en conditie/leeftijd van de accu.

Toerental

Het toerental van onze elektrische gereedschappen wordt aangegeven als een maximumwaarde in onbelaste toestand dat niet wordt overschreden om ongelukken met ongeschikte accessoires te voorkomen. Dit is afhankelijk van diverse invloedsfactoren zoals bijv. …

 • gekozen versnelling
 • status van de machine, zoals aanloopstatus en temperatuur, die invloed heeft op de accuprestaties en de viscositeit van de inwendige smering
 • elektrische ingangsspanning en ingangsstroom, oplaadtoestand van accu
 • belasting die wordt veroorzaakt door de afmetingen en de massa van het accessoire

Schroefdiameter

De schroefprestaties van onze elektrische gereedschappen zijn afhankelijk van diverse invloedsfactoren zoals bijv. …

 • de toepassing, die afhankelijk is van de materiaaleigenschappen van het werkstuk (bijv. hardheid en dichtheid), afmetingen van de schroeven enz.
 • type, kwaliteit en toestand van bits (passend bij de toepassing) en schroeven (voldraad/deeldraad, koptype, coating, kwaliteit, enz.)
 • toerental (gebruik stand 1 voor een hoger zacht draaimoment)
 • accutype en oplaadtoestand
 • werktechnieken, bijv. kracht die door de gebruiker wordt uitgeoefend
Draaimoment

Het draaimoment (zacht, hard, max.) van onze elektrische gereedschappen is afhankelijk van diverse invloedsfactoren zoals bijv. ...

 • versnellingsstand
 • type en toestand van het accessoire (bijv. stijfheid, speling tussen gereedschap en bit)
 • slijtage van de het gereedschap
 • werktechnieken van de gebruiker, zoals kracht die wordt uitgeoefend om het gereedschap vast te houden/te bevestigen en bevestiging van het/de werkstuk(ken)
 • accutype en oplaadtoestand
 • accu- en gereedschapstemperatuur

Het aanhaalmoment van onze schroefklopboormachines/draaislagmoeraanzetters hangt af van diverse beïnvloedende factoren zoals,. …

 • type en toestand van het accessoire (bijv. stijfheid, speling tussen gereedschap en bit)
 • afmeting, type, lengte etc. van de bout
 • slijtage van het gereedschap
 • werktechnieken van de gebruiker, zoals kracht die wordt uitgeoefend om het gereedschap vast te houden/te bevestigen en bevestiging van het/de werkstuk(ken)
 • accutype en oplaadtoestand
 • accu- en gereedschapstemperatuur
 • toerentalinstelling

Het losbreekmoment van onze schroefklopboormachines/draaislagmoeraanzetters hangt af van diverse beïnvloedende factoren zoals,. …

 • type en toestand van het accessoire (bijv. stijfheid, speling tussen gereedschap en bit)
 • afmeting, type, lengte etc. van de bout
 • slijtage van het gereedschap
 • werktechnieken van de gebruiker, zoals kracht die wordt uitgeoefend om het gereedschap vast te houden/te bevestigen en bevestiging van het/de werkstuk(ken)
 • accutype en oplaadtoestand
 • accu- en gereedschapstemperatuur
 • toerentalinstelling
 • roest, verf, etc. op de bout/moer
Afmeting

De lengte van onze schroefboormachines wordt gemeten met een open boorhouder.

Prestaties

De zaag-, boor-, frees-, doorslijp- en verlichtingsprestaties van onze elektrische gereedschappen zijn afhankelijk van diverse invloedsfactoren zoals bijv. …
type, kwaliteit en toestand van accessoire (keuze van het juiste zaagblad, bit,…)

 • extern toegepast belastingsprofiel, dat afhankelijk is van de materiaaleigenschappen van het werkstuk (bijv. hardheid en dichtheid), afmetingen van het accessoire, zaagdiepte enz.
 • goed bevestigd(e) werkstuk/machine – bijv. geen trillingen bij het werken met een decoupeerzaag
 • smering bij sommige toepassingen
 • werktechnieken, bijv. kracht die door de gebruiker wordt uitgeoefend of de vezelrichting van hout ten opzichte van de zaagrichting
 • accutype en oplaadtoestand
Oplaadduur

De oplaadduur van onze accu's is afhankelijk van diverse invloedsfactoren zoals bijv. …

 • oplaadtoestand van de accu, voordat het opladen begint
 • omgevingstemperatuur en accutemperatuur
 • State of Health (SOH, conditie) van de accu

Li-Ion-accu's verouderen tijdens hun levensduur en dat veroorzaakt een vermindering van de State of Health (conditie; achteruitgang van de bruikbare accucapaciteit)
De mate van veroudering is afhankelijk van de gebruikshistorie van de accu, bijvoorbeeld het aantal oplaadcycli, manier van opladen (snel, langzaam), ontladingsniveaus (altijd naar “leeg” kan de accucapaciteit na verloop van tijd verminderen) en het vermogensniveau van de toepassing.

Aantal slagen

Het aantal slagen (bijv. zaagbewegingen per minuut) van onze elektrische gereedschappen is afhankelijk van diverse invloedsfactoren zoals bijv. …

 • status van de machine, zoals aanloopstatus en temperatuur, die invloed heeft op de accuprestaties en de viscositeit van de inwendige smering
 • elektrische ingangsspanning en ingangsstroom, oplaadtoestand van accu
 • belasting die wordt veroorzaakt door de afmetingen en de massa van het accessoire
Slagenergie

De slagenergie van onze elektrische gereedschappen wordt gemeten conform EPTA Procedure 05:2016 en is afhankelijk van diverse invloedsfactoren zoals bijv. …

 • boormaat (grote boorhamers zijn effectiever met grote boren, kleine met kleine)
 • kracht die door de gebruiker wordt uitgeoefend (boorhamers: extra druk door de gebruiker is niet bevorderlijk voor de vooruitgang van het werk; klopboormachines: extra druk bevordert een hogere bewerkingssnelheid)
 • toestand van gereedschap en accu (bijv. temperatuur)
 • omgevingsdruk en -temperatuur
Accu-looptijd

De accu-looptijd van onze snoerloze producten is afhankelijk van diverse invloedsfactoren zoals:

 • het extern toegepaste belastingsprofiel, dat afhankelijk is van
  • materiaaleigenschappen van het werkstuk (bijvoorbeeld hoogte en dichtheid van gras, dichtheid van hout, …)
  • afmetingen van het werkstuk (bijvoorbeeld volume van banden, diameter en lengte van schroeven, …)
  • werktechnieken en werksnelheid (bijvoorbeeld de kracht die door de gebruiker wordt uitgeoefend, of de bewegingssnelheid en overlappende banen bij het maaien van gras of het snoeien van heggen) (langste looptijd kan typisch worden bereikt in onbelaste toestand)
 • omgevingstemperatuur – optimale accuprestaties kunnen worden verkregen in het bereik van 15-25°C. Bij lage temperaturen worden de beschikbare looptijd en het vermogen van een accu verminderd.
 • State of Health (SOH, conditie) van de accu

Li-Ion-accu's verouderen tijdens hun levensduur en dat veroorzaakt een vermindering van de State of Health (conditie; achteruitgang van de bruikbare accucapaciteit)
De mate van veroudering is afhankelijk van de gebruikshistorie van de accu, bijvoorbeeld het aantal oplaadcycli, manier van opladen (snel, langzaam), ontladingsniveaus (altijd naar “leeg” kan de accucapaciteit na verloop van tijd verminderen) en het vermogensniveau van de toepassing.

Vochtbestendigheid

IP-bescherming wordt getest in overeenstemming met een gestandaardiseerde procedure, bijv. IEC 62841.
De vermelde IP-klasse vertegenwoordigt de mate van bescherming die wordt verschaft door omhulsels. Als de omhulsels van elektrische gereedschappen echter worden beschadigd of zijn versleten, kan de mate van bescherming anders zijn.

Zuigprestaties

Stromingssnelheid, zuigdruk en luchtsnelheid zijn afhankelijk van de toestand van filters, afdichtingen en slangen. Vooral vervuiling kan deze waarden verlagen.

Laadstroom

De feitelijke laadstroom is afhankelijk van het accutype. Deze kan variëren door de temperatuur van accu en oplader evenals de omgevingstemperatuur.

Luchttemperatuur van heteluchtpistolen

De temperatuur is afhankelijk van capaciteit, type, oplaadtoestand, temperatuur en conditie/leeftijd van de accu. Deze wordt gemeten bij een omgevingstemperatuur van 20-25°C.

Gewicht

Het gewicht van onze accumachines wordt gemeten zonder accu, indien niet uitdrukkelijk vermeld.
Dit wordt gemeten conform IEC62841-1, 5.17 en 5.17 of EPTA Procedure 01:2014.
Het machinegewicht varieert in een klein bereik vanwege gebruikelijke toleranties bij onderdelen

Capaciteit

De bruikbare accucapaciteit is afhankelijk van het belastingsprofiel van de toepassing.
Li-Ion-accu's verouderen tijdens hun levensduur en dat veroorzaakt een vermindering van de State of Health (conditie; achteruitgang van de bruikbare accucapaciteit).
De mate van veroudering is afhankelijk van de gebruikshistorie van de accu, bijvoorbeeld het aantal oplaadcycli, manier van opladen (snel, langzaam), ontladingsniveaus (altijd naar “leeg” kan de accucapaciteit na verloop van tijd verminderen) en het vermogensniveau van de toepassing.

Trillingen en geluid

Trillingsniveau en geluidsemissiewaarden worden gemeten in overeenstemming met een gestandaardiseerde meetprocedure, bijv. EN 62841‑2‑x.

Het/de vermelde geluidsniveau en geluidsemissiewaarden vertegenwoordigen de hoofdtoepassingen van het elektrische gereedschap. Als het elektrische gereedschap echter wordt gebruikt voor andere toepassingen, met een andere toevoersnelheid, met andere of versleten accessoires of slecht wordt onderhouden, kunnen het geluidsniveau en de trillingsemissiewaarde verschillen. Hierdoor kunnen de trillingen en geluidsemissies gedurende de totale werkperiode aanzienlijk toenemen

Electronic Angle Detection

De absolute meetnauwkeurigheid kan variëren op basis van verschillende condities (bijv. verkeerde uitlijning van het gereedschap met de schroef op basis van de inter-
actie tussen schroefbit en/of adapter; ongelijkheid van het oppervlak dat als referentie wordt gebruikt; enz.)

Nivelleernauwkeurigheid

De meetnauwkeurigheid van onze meetgereedschappen is afhankelijk van diverse invloedsfactoren, waaronder:

 • temperatuurschommelingen, zeer hoge/lage omgevingstemperaturen
 • trillingen, mist, rook of direct zonlicht
 • materiaal en grootte, reflectiegedrag van de meetobjecten
 • meettraject
 • objectdieptes
 • materiaal en grootte van de objecten
 • materiaal en eigenschappen van het vlak.

De gespecificeerde waarden veronderstellen normale tot gunstige omgevingscondities.

Bovendien is voor afstandsmeters een van de afstand afhankelijke afwijking in mm/m te verwachten (raadpleeg voor meer informatie de gebruiksaanwijzing).
Daarnaast kan voor warmtebeeldcamera's en thermodetectors de nauwkeurigheid worden beïnvloed bij een bepaalde oppervlaktetemperatuur (raadpleeg voor meer informatie de gebruiksaanwijzing.)

Meetafstand

De meetafstand van onze meetgereedschappen is afhankelijk van diverse invloedsfactoren, waaronder:

 • achtergrondlicht en de reflectiviteit van het doel

Een wit geverfde muur en een zwakke achtergrondverlichting hebben bijvoorbeeld een positieve invloed, een donkere muur en een felle achtergrondverlichting hebben een negatieve invloed.

 • grootte van objecten, materiaal en toestand, evenals homogeniteit en vochtgehalte van vlakken

Een homogeen, droog vlak heeft bijvoorbeeld een positieve invloed op de meetafstand, terwijl een homogeen, vochtig vlak een negatieve invloed heeft.

Werkbereik en diepte

Het meetbereik van onze meetgereedschappen is afhankelijk van diverse factoren, waaronder:

 • het werkgebied kan negatief worden beïnvloed door ongunstige omgevingscondities
  (bijv. direct zonlicht).
Bluetooth

Gebruik/bereik van Bluetooth is afhankelijk van een aantal factoren, waaronder:

 • afhankelijk van model en besturingssysteem kan het eventueel niet mogelijk zijn om een verbinding met Bluetooth® Low Energy-toestellen tot stand te brengen
 • Bluetooth®-toestellen moet het SPP-profiel ondersteunen
 • Het bereik kan erg variëren afhankelijk van externe omstandigheden, waaronder het gebruikte ontvangsttoestel.

Het Bluetooth®-bereik kan aanzienlijk minder zijn in gesloten ruimtes en door metalen barrières (bijv. muren, schappen, koffers, enz.) en het gebruik van Bluetooth kan ook resulteren in een kortere gebruiksduur.

trekkracht

Maximum trekkracht berekend tijdens het klinkproces. Dit is afhankelijk van diverse invloedsfactoren zoals . …

 • ingangsspanning
 • accutype
 • oplaadtoestand van de accu
blindklinknageldiameter

De blindklinknageldiameter wordt bepaald door meting van de gatdiameter van de neusstukken. Dit is afhankelijk van diverse invloedsfactoren zoals . …

 • meettechnieken, bijv. gebruikte meetapparatuur
slaglengte

Dit is afhankelijk van diverse invloedsfactoren zoals . …

 • meettechnieken, bijv. gebruikte meetapparatuur