DE TEKNISKE EGENSKAPENE TIL ELEKTROVERKTØY OG MÅLEVERKTØY

Produktene fra Robert Bosch Power Tools GmbH utvikles og produseres i samsvar med høye kvalitetsstandarder og generelt anerkjente tekniske regler. De tekniske egenskapene og funksjonene til våre produkter kontrolleres jevnlig under utviklingen og i serieproduksjonen ved bruk av statistiske metoder. På den måten sikrer vi at produktene i størst mulig grad oppfyller våre kvalitetsstandarder og brukernes forventninger.

Det er imidlertid normalt at den faktiske ytelsen til et verktøy varierer fra enhet til enhet. Den spesifikke bruken av et verktøy og forhold i omgivelsene har vesentlig innflytelse. Den tekniske informasjonen i hvert enkelt tilfelle, for eksempel på emballasje og i bruksanvisninger, er basert på gjennomsnittsverdier og gjelder for produktene og produktenes tilbehør i ny tilstand. Nedenfor finner du en oversikt som gir eksempler på de viktigste faktorene når det gjelder påvirkning på den faktiske ytelsen til et elektroverktøy med hensyn til bruken og forholdene i omgivelsene.

VANLIGE SYMBOLER OG VERDIER
kan være forskjellige avhengig av modellen

Ytelse

Merkeeffekten til ledningsdrevne produkter ifølge IEC 62841-1.
Den tilsvarende effekten til batteridrevne produkter angir ytelsen sammenlignet med lignende ledningsdrevne produkter. Den tilsvarende effekten avhenger av kapasiteten, typen, ladenivået, temperaturen og tilstanden/alderen til batteriet.

Hastighet

Turtallet til våre elektroverktøy er angitt som en maksimumsverdi ved tomgang som ikke overskrides for å unngå ulykker med uegnede tilbehør. Dette avhenger av flere faktorer som for eksempel …

 • valgt gir
 • verktøyets tilstand, som oppvarmingstilstand og temperatur, som påvirker batteriets ytelse og viskositeten til den innvendige smøringen
 • elektrisk inngangsspenning og -strøm, batteriets ladenivå
 • lasten som utgjøres av dimensjonene til og vekten på tilbehøret

Skrue-Ø

Skrukapasiteten til våre elektroverktøy avhenger av flere faktorer, som for eksempel …

 • bruken, som avhenger av materialegenskapene til emnet (for eksempel hardhet og tetthet), dimensjonene til skruene osv.
 • typen, kvaliteten og tilstanden til bitsene (passer til bruksområdet) og skruene (helgjenget / delvis gjenget, hodetype, belegg, kvalitet osv.)
 • turtallet (bruk 1. gir for høyere maksimalt dreiemoment ved skruing i mykt materiale)
 • batteritype og ladenivå
 • arbeidsteknikker, for eksempel kraften som utøves av brukeren
Dreiemoment

Dreiemomentet (mykt, hardt materiale, maks.) til våre elektroverktøy avhenger av forskjellige faktorer som for eksempel ...

 • girinnstilling
 • tilbehørstype og -tilstand (for eksempel fasthet, avstand mellom verktøy og bit)
 • slitasje på verktøyet
 • brukerens arbeidsteknikker, som kraften som utøves for å holde/fiksere verktøyet og feste av emne(r)
 • batteritype og ladenivå
 • batteri- og verktøytemperatur

Tiltrekkingsmomentet til våre slagtrekkere avhenger av flere faktorer, som for eksempel …

 • tilbehørstype og -tilstand (for eksempel fasthet, avstand mellom verktøy og bit)
 • boltstørrelsen, -typen, lengden osv.
 • slitasje på verktøyet
 • brukerens arbeidsteknikker, som kraften som utøves for å holde/fiksere verktøyet og feste av emne(r)
 • batteritype og ladenivå
 • batteri- og verktøytemperatur
 • hastighetsinnstillingen

Startmomentet til våre slagtrekkere avhenger av flere faktorer, som for eksempel …

 • tilbehørstype og -tilstand (for eksempel fasthet, avstand mellom verktøy og bit)
 • boltstørrelsen, -typen, lengden osv.
 • slitasje på verktøyet
 • brukerens arbeidsteknikker, som kraften som utøves for å holde/fiksere verktøyet og feste av emne(r)
 • batteritype og ladenivå
 • batteri- og verktøytemperatur
 • hastighetsinnstillingen
 • rust, lakk osv. på bolten/mutteren
Dimensjon

Lengden på våre bor-/skrumaskiner er målt med en åpen chuck.

Ytelse

Sage-, bore-, frese-, kutte- og belysningskapasiteten til våre elektroverktøy avhenger av forskjellige faktorer som for eksempel …
tilbehørstype, -kvalitet og -tilstand (valg av egnet blad, bit,…)

 • lasten som påføres utenfra, som avhenger av materialegenskapene til emnet (for eksempel hardhet og tetthet), dimensjonene til tilbehøret, kuttedybden osv.
 • godt festet emne/maskin – for eksempel ingen vibrasjon under arbeid med stikksag
 • smøring i forbindelse med enkelte bruksområder
 • arbeidsteknikker, for eksempel kraften som utøves av brukeren eller fiberretningen til tre i forhold til kutteretningen
 • batteritype og ladenivå
Ladetid

Ladetiden til våre batterier avhenger av flere faktorer, som for eksempel …

 • batterinivået før ladingen starter
 • omgivelsestemperaturen og batteritemperaturen
 • batteriets tilstand

Li-ion-batterier aldres over tid, noe som fører til en reduksjon av den utnyttbare batterikapasiteten
Graden av aldring avhenger av batteriets brukshistorikk, for eksempel antallet ladesykluser, type lading (rask, langsom), utladingsnivåer (alltid til "tomt" kan redusere batterikapasiteten over tid) og effektnivået under arbeidet.

Slagtall

Slagtallet (for eksempel slag per minutt) til våre elektroverktøy avhenger av flere faktorer som for eksempel …

 • verktøyets tilstand, som oppvarmingstilstand og temperatur, som påvirker batteriets ytelse og viskositeten til den innvendige smøringen
 • elektrisk inngangsspenning og -strøm, batteriets ladenivå
 • lasten som utgjøres av dimensjonene til og vekten på tilbehøret
Slagenergi

Slagenergien til våre elektroverktøy måles i samsvar med prosedyren EPTA 05:2016 og avhenger av forskjellige faktorer som for eksempel …

 • størrelsen på boret (store hammere er mer effektive med store bor, og små med små).
 • kraften som utøves av brukeren (hammere: ingen ekstra kraft fra brukeren er fordelaktig for progresjonen i arbeidet; slagbormaskiner: ekstra kraft bidrar til raskere progresjon i arbeidet)
 • tilstanden til verktøy og batteri (for eksempel temperatur)
 • omgivelsestrykket og -temperaturen
Batteritid

Batteritiden til våre batteridrevne produkter avhenger av forskjellige faktorer som:

 • lasten som påføres utenfra, som avhenger av
  • materialegenskapene til emnet (for eksempel høyden og tettheten til gress, tettheten til treverk, …)
  • dimensjonene til emnet (for eksempel volumet til dekk, diameteren og lengden til skruer, …)
  • arbeidsteknikker og arbeidshastighet (for eksempel kraften som utøves av brukeren, eller bevegelseshastigheten og overlapping av baner under gressklipping eller kantklipping) (den lengste brukstiden kan typisk oppnås på tomgang.)
 • omgivelsestemperatur – optimal batteriytelse kan oppnås i området 15–25 °C. Ved lav temperatur reduseres den tilgjengelige brukstiden og effekten til et batteri.
 • batteriets tilstand

Li-ion-batterier aldres over tid, noe som fører til en reduksjon av den utnyttbare batterikapasiteten
Graden av aldring avhenger av batteriets brukshistorikk, for eksempel antallet ladesykluser, type lading (rask, langsom), utladingsnivåer (alltid til "tomt" kan redusere batterikapasiteten over tid) og effektnivået under arbeidet.

Motstand mot fuktighet

IP-beskyttelsen er testet i samsvar med en standardisert prosedyre, for eksempel IEC 62841.
Den angitte IP-klassen representerer graden av beskyttelse som gis av deksler. Hvis deksler på elektroverktøy skades eller blir slitt, kan imidlertid graden av beskyttelse endres.

Sugekapasitet

Gjennomstrømningsmengde, vakuumtrykk og lufthastighet avhenger av tilstanden til filter, tetninger og slange. Spesielt urenheter kan redusere disse verdiene.

Ladestrøm

Den faktiske ladestrømmen avhenger av batteritypen. Den kan variere avhengig av både batteri- og ladertemperaturen og omgivelsestemperaturen.

Lufttemperaturen til varmluftpistoler

Temperaturen avhenger av kapasiteten, typen, ladenivået, temperaturen og tilstanden/alderen til batteriet. Den måles ved omgivelsestemperatur på 20–25 °C.

Vekt

Vekten på våre batteridrevne verktøy er målt uten batteri hvis ikke annet er angitt eksplisitt.
Den måles i samsvar med IEC62841-1, 5.17 & 5.17 eller EPTA Procedure 01:2014.
Verktøyvekten varierer minimalt, basert på vanlige deletoleranser

Kapasitet

Den utnyttbare batterikapasiteten avhenger av lastprofilen under bruken.
Li-ion-batterier aldres over tid, noe som fører til en reduksjon av den utnyttbare batterikapasiteten.
Graden av aldring avhenger av batteriets brukshistorikk, for eksempel antallet ladesykluser, type lading (rask, langsom), utladingsnivåer (alltid til "tomt" kan redusere batterikapasiteten over tid) og effektnivået under arbeidet.

Vibrasjon og støy

Vibrasjonsnivå og støyutslipp måles i samsvar med en standardisert måleprosedyre, for eksempel EN 62841‑2‑x.

De angitte verdiene for vibrasjonsnivå og støyutslipp representerer hovedbruksområdene til elektroverktøyet. Hvis elektroverktøyet brukes til andre oppgaver, med annet fremføringstrykk, annet eller slitt tilbehør eller er dårlig vedlikeholdt, kan det føre til endring av vibrasjonsnivået og støyutslippet. Dette kan øke vibrasjonsnivået og støyutslippet vesentlig under hele arbeidsøkten

Elektronisk vinkelregistrering

Den absolutte målenøyaktigheten kan variere avhengig av forskjellige forhold (for eksempel forskyvning av verktøyet i forhold til skruen basert på
den gjensidige påvirkningen mellom skrutrekkerbit og/eller adapter; hvor jevn den respektive overflaten er osv.)

Nivelleringspresisjon

Målenøyaktigheten til våre måleverktøy avhenger av forskjellige faktorer, for eksempel:

 • Temperatursvingninger, svært høy/lav omgivelsestemperatur
 • Vibrasjon, tåke, røyk eller direkte sollys
 • Materiale og størrelse, refleksjonsegenskapene til måleobjektene
 • Målebane
 • Objektdybde
 • Objektenes materiale og størrelse
 • Underlagets materiale og egenskaper.

De angitte verdiene forutsetter vanlige til gunstige omgivelsesforhold.

I tillegg må det påregnes et avstandsavhengig avvik i mm/m for avstandsmålere (se bruksanvisningen for mer informasjon).
For termiske kameraer og termodetektorer kan nøyaktigheten i tillegg påvirkes ved en bestemt overflatetemperatur (se bruksanvisningen for mer informasjon.)

Måleavstand

Måleavstanden til våre måleverktøy avhenger av forskjellige faktorer, for eksempel:

 • Bakgrunnslys og målets refleksjonsevne

For eksempel har en hvitmalt vegg og svakt bakgrunnslys positiv innvirkning, og en mørk vegg og sterkt bakgrunnslys har negativ innvirkning.

 • Størrelse på objekter, materiale og tilstand, og underlagets homogenitet og fuktighet

Et homogent, tørt underlag har for eksempel positiv innvirkning på måleavstanden, mens et homogent, fuktig underlag har negativ innvirkning.

Rekkevidde og dybde

Rekkevidden til våre måleverktøy avhenger av flere faktorer, for eksempel:

 • Rekkevidden kan reduseres ved ugunstige forhold i omgivelsene
  (for eksempel direkte sollys).
Bluetooth

Bluetooth-bruk og -rekkevidde avhenger av en rekke faktorer, for eksempel:

 • Avhengig av modellen og operativsystemet kan det hende at det ikke er mulig å opprette en forbindelse med Bluetooth® Low Energy-enheter
 • Bluetooth®-enheter må støtte SPP-profilen
 • Rekkevidden kan variere sterkt avhengig av eksterne forhold, inkludert mottaksenheten som brukes.

Bluetooth®-rekkevidden kan være vesentlig mindre i lukkede rom og gjennom metallbarrierer (for eksempel vegger, hyller, kofferter osv.), og bruk av Bluetooth kan også medføre kortere brukstid.

Trekkraft

Maks. trekkraft beregnet under nagleprosessen. Denne avhenger av flere faktorer som for eksempel …

 • elektrisk inngangsspenning
 • batteritype
 • batteriets ladenivå
Naglediameter

Naglediameteren bestemmes ved at man måler hulldiameteren til endestykket. Denne avhenger av flere faktorer som for eksempel …

 • måleteknikk, f.eks. måleutstyret som brukes
Slaglengde

Denne avhenger av flere faktorer som for eksempel …

 • måleteknikk, f.eks. måleutstyret som brukes