RESIRKULERING


Av miljømessige årsaker, utover produktets levetid

Informasjon om retur av elektroverktøy ved slutten av levetiden

Hos Bosch ønsker vi ikke bare at våre gamle elektroverktøy og batterier skal gjenbrukes eller kastes under ordnede forhold – vi har også en forpliktelse til å gjøre det ved lov. Lov om elektrisk og elektronisk utstyr krever håndtering av elektrisk og elektronisk utstyr. Avfallsforskriften

1. Håndtering av kasserte maskiner

Kasserte elektroniske og elektriske maskiner (end-of-life maskiner) må ikke kastes i det usorterte husholdningsavfallet. Derfor er de utstyrt med et symbol med en avfallsbeholder med et kryss over. Eiere av kasserte maskiner må overlevere dem til spesielle innsamlings- og retursteder. Se mer her: Sorter batterier og elektronikk riktig

2. Batterier

Gamle batterier som ikke er integrert i en maskin ved slutten av levetiden, må kastes separat. Dette gjelder ikke hvis du leverer maskinen på en gjenvinningsstasjon der det er separert.

Vi i Robert Bosch Power Tools A/S er en del av det godkjente, produsentbaserte oppsamlingssystemet NORSIRK. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se kildesortering batterier

3. Mulighet for retur av kasserte maskiner

Privatpersoner kan levere kasserte maskiner og batterier på en kommunal gjenvinningsstasjon eller gjennom den kommunale innsamlingsordningen. Se mer på kommunens nettsider.

Privatpersoner kan levere inn maskiner og batterier hos en hvilken som helst butikk om fører tilsvarende produkter. Bosch er medlem av den kollektive innsamlingsordningen NORSIRK som er ansvarlig for innsamling i nærområdet. Du finner mer informasjon her: NORSIRK

4. Referanser til databeskyttelse

Kasserte maskiner kan inneholde personopplysninger, avhengig av type. Som bruker er du ansvarlig for å slette data på maskinen!

5. Ytterligere informasjon

Du finner mer informasjon om innsamling og resirkulering her:

Lovverk

www.sortere.no

Råd om bruk

+47 6487 8950

+47 6487 8950

Spørsmål om produkter og bruksområder

Kjære kunde,

Vi får i disse dager ekstra mange henvendelser. Vi gjør vårt beste for å besvare alle så raskt som mulig, men det kan dessverre være ventetid på inntil 2 uker.

Vi minner om at din lokale kontaktperson alltid kan kontaktes og at du kan finne mye informasjon på vår B2B-portal.

Vi takker for forståelsen.

Mandag - Fredag
kl. 8:00 – 16:00
powertools@no.bosch.com