Ditt digitale kontrollsenter.

Alle verktøytjenester med én pålogging.

HVA ER PRO360?

PRO360 er din portal for kostnadsfri, enkel og effektiv tilgang til mange tjenester fra Bosch Professional. Registrer deg én gang og få glede av alle dagens og fremtidige tjenester, f.eks. gratis forlengelse av verktøygarantien fra 1 til 3 år.

Hva er fordelene med PRO360?

HVA KAN PRO360 TILBY?
Manuell registrering av ressurs

Ressurser fra Bosch Professional og andre produsenter kan legges til i ressurslisten ved at opplysningene om ressursene (merke, produktnummer/-navn, eventuelt kategori og serienummer).


Ressursregistrering via skanning av typeskilt

Bosch Professional-ressurser kan legges til i ressurslisten via skanning av typeskiltet. Dette gjøres ved at typeskiltet til ressursen skannes med smarttelefonkameraet via PRO360-mobilappen. Opplysningene om ressursen hentes inn automatisk, og ressursen legges til i ressurslisten.


Ressursregistrering via skanning av emballasje

Verktøy og sett fra Bosch Professional kan legges til i ressurslisten via skanning av emballasjen med en datamatrisekode. Da trenger ikke ressursene tas ut av originalemballasjen, ettersom DMC på sikkerhetsetiketten til emballasjen kan skannes med smarttelefonkameraet via PRO360-mobilappen. Dermed kan et helt sett med tilhørende ressursopplysninger legges til i ressurslisten umiddelbart.


Registrering av flere ressurser samtidig via listeimport

Flere ressurser fra Bosch Professional og andre produsenter kan legges til i ressurslisten samtidig ved at en maskinoversikt lastes opp. En listemal som opplysningene om ressursene føres inn i, må lastes ned fra PRO360 først. Når listen lastes opp i skrivebordsversjonen av PRO360, legges ressursene med de tilhørende opplysningene til i ressurslisten.


Registrering av 3 års garanti

Garantien på Bosch Professional-verktøy, -batterier og -ladere kan enkelt forlenges til 3 år i PRO360. Garantibeviset lagres i appen, slik at det kan lastes ned ved et eventuelt garantikrav.


Entydig ressursidentifisering via ID Label

Med ID Labels kan ressurser i beholdningen fra Bosch Professional og andre produsenter identifiseres entydig. De slitesterke ID Labels festes på ressursen, og den trykte koden skannes med PRO360-mobilappen og tilordnes dermed til ressursen under registreringen eller etterpå. ID Label kan skannes ved bruk av søkefunksjonen for å hente frem de tilordnede ressursene.


Felles behandling av ressursliste av kunde og forhandler

Ressurslister som er opprettet av forhandleren kan enkelt deles med eieren av ressursene. Ressurser som er registrert av forhandleren kan da også vises og behandles i kundens konto. Dette forutsetter at kunden har en PRO360-konto.


Tilordne tilgangsrettigheter til medarbeidere

Medarbeidere med en PRO360 konto kan legges til en bedriftskonto. Dermed kan de se ressurslister og foreta endringer basert på rollen de er tildelt.


Angi ressursplassering

Det er mulig å legge til steder ressursene befinner seg på, som byggeplasser, både under registreringsprosessen og i ettertid, og plasseringsinformasjonen kan endres når som helst. Det er mulig å finne ressurser via plasseringen ved bruk av søkefunksjonen.


Tilordne produkter til medarbeidere

Ressurser kan tilordnes en medarbeider i en bedriftskonto. Dette gjør det mulig til enhver tid å se hvilken medarbeider som bruker eller administrerer hvilken ressurs. Det er mulig å finne ressurser via tilordnede medarbeidere ved bruk av søkefunksjonen.


Skrive enkeltmerknader om ressurser

Det er mulig å legge til merknader til de enkelte ressursene både under registreringsprosessen og i ettertid, og disse kan endres når som helst.


Angi maskinlistenumre for ressurser

Ressursene blir automatisk tildelt et maskinlistenummer under registreringsprosessen. Dette nummeret kan også endres individuelt. Det er mulig å finne ressurser via det tildelte maskinlistenummeret ved bruk av søkefunksjonen.


Laste opp faktura for ressurser

Fakturaen for ressursene kan lastes opp både under registreringsprosessen og etterpå (JPEG, PNG og PDF, maks. 10 MB). Alle nødvendige dokumenter er lagret på ett sted i forbindelse med garanti eller service.


Angi tilgjengelighetsstatusen til ressurser

En tilgjengelighetsstatus kan angis manuelt for ressursene (tilgjengelig, opptatt, til reparasjon, ødelagt, stjålet, ukjent).


Lenke til den offisielle reservedelsbutikken

På sidene med detaljert ressursinformasjon kan de offisielle reservedelene til ressursen vises og kjøpes via lenken til reservedelsbutikken.


Angi tilpassede oppgaver

Det er mulig å angi oppgaver for enhetene, som vedlikehold eller rengjøring, med frister og påminnelser. Repetisjon av disse kan angis separat for enhetene. Oppgavene opprettes raskt og enkelt ved bruk av PRO360-mobilappen eller -skrivebordsappen.


SÅ ENKELT ER DET
Laste ned PRO360-appen
HVOR FÅR JEG TAK I PRO360-APPEN?

Du kan når som helst logge deg inn på denne siden.

Ekstra komfortabelt er det med PRO360-appen med integrert kameraskanning for enda enklere garantiforlengelse.

Last ned gratis i Google Play Store*
Last ned gratis i Apple App Store*
PRO Deals
Er du allerede registrert?
PRO Deals

For å benytte deg av denne ekstraordinære avtalen logger du deg inn med din PRO360-brukerprofil eller registrerer deg nå.

Bli med nå
Vanlige spørsmål
Har du spørsmål om PRO360?

Du når oss:

mandag–fredag

kl. 08.00–16.00

Finn en forhandler i nærheten av deg

Postnummer, by eller gate

*Google Play og Google Play-logoen er varemerker som tilhører Google LLC.

*Apple og Apple-logoen er varemerker som tilhører Apple Inc.