TILLEGGSTJENESTER


Bosch tilbyr enda flere tjenester: Vedlikehold av elektroverktøyene dine, kalibrering av måleverktøy og resirkulering av verktøy/batterier.

Enda flere tjenester for deg

Bedre føre var... Tidlig vedlikehold av elektroverktøyene dine hindrer feil under arbeidet, og målenøyaktighet er avgjørende for lasere, avstandsmålere og nivellering. Reparasjon, vedlikehold og kalibrering kan du bestille med online-reparasjonsordren. Og dine gamle verktøy kan vi resirkulere, for bærekraft er viktig for Bosch.
Vedlikehold og rengjøring av verktøyet er viktig.

Vedlikeholdsservice: Så god som ny

Elektroverktøyene dine kan få en svært lang levetid og alltid fungere feilfritt – dersom du vedlikeholder dem skikkelig og pålitelig, i rett tid.

Til reparasjonservice >

Kalibreringsservice: Kontrollerer og optimerer målenøyaktigheten.

Kalibreringsservice: Nøyaktigere målinger

Dine lasere, nivelleringsapparat og avstandsmålere skal vise presise og pålitelige resultater i lang tid. Vi rengjør og kontrollerer verktøyet ditt i målelaboratoriet. Om nødvendig kalibrerer vi måleverktøyet ditt slik at du igjen kan arbeide nøyaktig. I tillegg får du en dokumentasjon på alle måleverdiene og et kontrollsertifikat.

Til reparasjonservice >

Bosch resirkulerer både engangsbatterier og oppladbare batterier.

Retur og resirkulering: Bærekraft

Når du ikke lenger bruker de gamle verktøyene dine, tar vi dem i retur. I tillegg resirkulerer vi batterier.

Mer om resirkuleringsservice >

Vanlige spørsmål om vedlikehold og kalibrering:
Råd om bruk

+47 6487 8950

+47 6487 8950

Spørsmål om produkter og bruksområder

Kjære kunde,

Vi får i disse dager ekstra mange henvendelser. Vi gjør vårt beste for å besvare alle så raskt som mulig, men det kan dessverre være ventetid på inntil 2 uker.

Vi minner om at din lokale kontaktperson alltid kan kontaktes og at du kan finne mye informasjon på vår B2B-portal.

Vi takker for forståelsen.

Mandag - Fredag
kl. 8:00 – 16:00
powertools@no.bosch.com