Safety Index

Bosch Professional Safety Index

Ett index för att mäta säkerhetsmedvetenheten bland hantverkare

Ladda ner broschyren här

Vi har tagit fram ett index för att mäta och följa säkerhetsmedvetenheten i hantverkarbranschen eftersom det är en av de mest skadedrabbade branscherna i Sverige. Med indexet vill vi öka kunskapen och bidra till en positiv utveckling som ska resultera i en säkrare arbetsplats för professionella hantverkare i Sverige.

Säkerhetsindexet är baserat på en Novus-undersökning som genomförts med professionella hantverkare i Sverige och har gett en indikation på säkerhetsmedvetenheten i hantverkarbranschen. Planen framåt är att genomföra undersökningen på årlig basis och syftet är att följa och mäta utvecklingen över tid.

Safety Index 67

Indexet har en skala på 0 till 100 och ju närmare hundra, desto högre säkerhetsmedvetenhet har målgruppen. År 2021 blev index 67 men vissa grupper sticker ut. Yngre hantverkare mellan 18 – 49 år och de som arbetat mindre än 20 år i branschen får 64. Högst säkerhetsmedvetenhet finns hos äldre mellan 50 – 79 år och hos kvinnor med index på 69 repektive 72.

Ladda ner broschyren här

Forskaren: "Vissa får allvarliga skador innan de ens fyllt 30."

440 000 svenskar utsätts för vibrationer i sitt arbete. En tiondel av dem drabbas av en nervskada som inte går att bota. – Vissa får allvarliga skador redan innan de fyllt 30, säger Carl Antonson, företagsläkare på Feelgood och forskare på Lunds universitet. Här svarar han på de vanligaste frågorna om vibrationsskador.

Hur stort upplever du att problemet med vibrationsskador är?

Ungefär 440 000 svenskar utsätts för vibrationer i sitt arbete och alla dessa blir naturligtvis inte skadade. Men i min kliniska verksamhet undersöker vi arbetare som utsätts för vibrationer och hittar alltför många skadade så sent att vi inte kan rädda funktionen i deras händer. De kan ha svårt att bläddra papper, eller vågar knappt hålla i barn och barnbarn av rädsla för att tappa dem. En person beskrev till och med sina armar som ”köttfärslimpor.”

Carl Antonson, företagsläkare på Feelgood och forskare på Lunds universitet
Efter fem år har en av tio som utsätts för vibrationer en nervskada som läkarvetenskapen inte kan göra något åt. Använder man slående verktyg som bilmaskin, borrhammare eller mutterknackare är risken ännu större.

Carl Antonson, företagsläkare på Feelgood och forskare på Lunds universitet

Vilka effekter kan uppstå i samband med en vibrationsskada?

Vibrationer av handhållna verktyg kan resultera i skador på nerver, muskler och kärl i händer och underarmar och dessutom ökar risken för karpaltunnelsyndrom som är en inklämning av nerver i handleden. Nervskadorna kommer vanligtvis först. Efter fem år har en av tio som utsätts för vibrationer en nervskada som läkarvetenskapen inte kan göra något åt. Använder man slående verktyg som bilmaskin, borrhammare eller mutterknackare är risken ännu större.

Läs hela intervjun

7 sätt att undvika vibrationsskador

Vibrationer kan skada nerver, muskler i fingrar och händer samt ge besvär i armar och axlar. Jan Samuelsson, verktygsspecialist på Bosch Professional, har efter ett 20-tal år som hantverkare själv besvär med vibrationsskador. Här ger han sina bästa tips på hur hantverkare kan göra för att inte drabbas.

1. Använd rätt maskin vid rätt tillfälle

Som hantverkare är det lätt att fastna med en och samma maskin i händerna eftersom ”det är enklast och går snabbast så”. Exempelvis en tigersåg är visserligen allsidig, men den har ett vibrationstal på 13, att jämföra med en cirkelsåg som har vibrationstalet 2,5. Därför är det viktigt att hela tiden försöka använda verktygen till det de är avsedda för. På så sätt skapas en allsidighet i arbetet och totalt sett en lägre exponering för vibrationer.

2. Arbetsrotera

Alternera alltid arbetsuppgifterna inom teamet. Om en vägg ska rivas, turas om att exempelvis såga och bära så att inte en och samma person exponeras av vibrationer. Tyvärr är det vanligt bland hantverkare att bestämma en arbetsuppgift, och sen fortsätta med den hela tiden eftersom ”man inte vill krångla och få jobbet gjort”. Tänk på att det är den totala tiden per dag du jobbar med vibrerande verktyg som styr risken för att drabbas av skador.

3. Använd rätt tillbehör

Lika viktigt som att använda rätt maskin är det att utrusta sig med tillbehör av bra kvalitet. Många kan av kostnadsskäl frestas av att exempelvis använda en billig slipkopp när fogmassa i ett badrum ska avlägsnas med hjälp av en diamantslipmaskin. Men en slipkopp av undermålig kvalitet är svår att balansera vilket ger upphov till mer vibration och därmed också större risk för skador.

4. Lär dig hur mycket verktygen vibrerar

För den som kör bil är det självklart att kunna och förstå vägskyltar. På samma sätt bör hantverkare lära sig hur mycket olika verktyg vibrerar och hur länge de maximalt bör användas. Vibrationstalen finns alltid angivna i bruksanvisningar och i appar. Den som vill kan även gå in på Arbetsmiljöverkets hemsida där det finns en beräkningstabell för hur länge olika verktyg kan användas.

5. Håll händerna varma

Kyla gör nerver i fingrar och händer känsligare för påverkan. Se därför till att alltid använda varma handskar i god kvalitet så snart det blir kallt i luften. Massera och rör även gärna på fingrarna så snart det blir paus.

6. Låt maskinen göra jobbet

Ett vanligt misstag är att trycka och pressa maskinen mer än nödvändigt. Men ju starkare tryck, desto mer vibration. Med ett högkvalitativt verktyg i händerna behövs inget extra tryck.

7. Håll verktygen i trim

Se till att blad, mejslar och andra delar är vassa och välservade så du inte behöver sätta något extra tryck för att utföra jobbet.

Läs hela rapporten
Ladda ner broschyren här