Safety Index

Bosch Professional Safety Index

Ett index för att mäta säkerhetsmedvetenheten bland hantverkare

Ladda ner broschyren här

Då hantverkarbranschen är en av de mest skadedrabbade i Sverige har vi tagit fram ett index för att mäta säkerhetsmedvetenheten hos professionella hantverkare. Med indexet vill öka kunskapen och bidra till en positiv utveckling som på sikt ska resultera i en säkrare arbetsplats för hantverkare i Sverige.

Säkerhetsindexet är baserat på en undersökning utförd av Novus, som frågat hundratals hantverkare om hur de ser på säkerhet och deras medvetenhet kring dessa frågor. Genom att på årlig basis göra undersökningen blir det möjligt för oss att mäta utvecklingen över tid.

År 2023 är tredje året vi genomförde undersökningen.

Safety Index 66

Indexet har en skala från 1 till 100, där idealet 100 indikerar absolut medvetenhet bland hantverkare i helhet. Årets index ligger på 66 och är en marginell nedgång från 67 under år 2021 och 2022. Det är tydligt att medvetenheten är lägre bland yngre – nästa generations hantverkare. Detta är en grupp vi måste arbeta extra mot för att de ska hålla ett helt yrkesliv.

Trots en nedgång i indexvärde är det positivt att hantverkare i stor utsträckning tänker på säkerhet. En betydande majoritet på 94 procent tycker det är viktigt att följa säkerhetsföreskrifter och 39 procent uppger att de under det senaste året tänkt mer på sin arbetssäkerhet.

Ladda ner broschyren här
Många håller inte ett helt yrkesliv utan måste byta bana efter 5-10 år.

Jakob Riddar, Forskningsingenjör vid Avdelningen för arbetsoch miljömedicin på Lunds universitet.

Läs intervjun här

Bosch innovationer för säkrare arbete

Det är svårt som egen att rotera arbetsuppgifter, men jag tror det viktiga är att det i alla fall finns där i bakhuvudet.

Victor Grankvist, hantverkaren

Läs intervjun här

7 sätt att undvika vibrationsskador

Vibrationer kan skada nerver, muskler i fingrar och händer samt ge besvär i armar och axlar. Jan Samuelsson, verktygsspecialist på Bosch Professional, har efter ett 20-tal år som hantverkare själv besvär med vibrationsskador. Här ger han sina bästa tips på hur hantverkare kan göra för att inte drabbas.

1. Använd rätt maskin vid rätt tillfälle

Som hantverkare är det lätt att fastna med en och samma maskin i händerna eftersom ”det är enklast och går snabbast så”. Exempelvis en tigersåg är visserligen allsidig, men den har ett vibrationstal på 13, att jämföra med en cirkelsåg som har vibrationstalet 2,5. Därför är det viktigt att hela tiden försöka använda verktygen till det de är avsedda för. På så sätt skapas en allsidighet i arbetet och totalt sett en lägre exponering för vibrationer.

2. Arbetsrotera

Alternera alltid arbetsuppgifterna inom teamet. Om en vägg ska rivas, turas om att exempelvis såga och bära så att inte en och samma person exponeras av vibrationer. Tyvärr är det vanligt bland hantverkare att bestämma en arbetsuppgift, och sen fortsätta med den hela tiden eftersom ”man inte vill krångla och få jobbet gjort”. Tänk på att det är den totala tiden per dag du jobbar med vibrerande verktyg som styr risken för att drabbas av skador.

3. Använd rätt tillbehör

Lika viktigt som att använda rätt maskin är det att utrusta sig med tillbehör av bra kvalitet. Många kan av kostnadsskäl frestas av att exempelvis använda en billig slipkopp när fogmassa i ett badrum ska avlägsnas med hjälp av en diamantslipmaskin. Men en slipkopp av undermålig kvalitet är svår att balansera vilket ger upphov till mer vibration och därmed också större risk för skador.

4. Lär dig hur mycket verktygen vibrerar

För den som kör bil är det självklart att kunna och förstå vägskyltar. På samma sätt bör hantverkare lära sig hur mycket olika verktyg vibrerar och hur länge de maximalt bör användas. Vibrationstalen finns alltid angivna i bruksanvisningar och i appar. Den som vill kan även gå in på Arbetsmiljöverkets hemsida där det finns en beräkningstabell för hur länge olika verktyg kan användas.

5. Håll händerna varma

Kyla gör nerver i fingrar och händer känsligare för påverkan. Se därför till att alltid använda varma handskar i god kvalitet så snart det blir kallt i luften. Massera och rör även gärna på fingrarna så snart det blir paus.

6. Låt maskinen göra jobbet

Ett vanligt misstag är att trycka och pressa maskinen mer än nödvändigt. Men ju starkare tryck, desto mer vibration. Med ett högkvalitativt verktyg i händerna behövs inget extra tryck.

7. Håll verktygen i trim

Se till att blad, mejslar och andra delar är vassa och välservade så du inte behöver sätta något extra tryck för att utföra jobbet.

Läs hela rapporten
Ladda ner broschyren här