Korrekt användning av elverktyg

Korrekt användning av elverktyg

Som ett ledande företag inom elverktyg värnar Bosch om användarnas hälsa och säkerhet. Därför har vi tagit fram detta innehåll för att hjälpa dig att arbeta säkert och eliminera risker när du använder elverktyg.

Observera att utbildningarna från Bosch inte är instruktioner för säkerhet i arbetet som följer den tillämpliga lagstiftning om hälsa och säkerhet på arbetsplatsen som gäller för ditt företag.

Innehållet i den här utbildningen

Följande material guidar dig genom de viktigaste aspekterna du bör tänka på när du använder elverktyg.

Verktygsöver­sikt

Vilka är de viktigaste aspekterna man ska tänka på när det gäller att använda maskinen på rätt sätt?

Personlig skyddsutrust­ning

Vilken är den viktigaste personliga skyddsutrustningen som rekommenderas när man arbetar med elverktyg?

Användnings­område

Hur ska man hantera och använda elverktyget beroende på användningsområde?

Bosch skyddsfunk­tioner

Vilka smarta funktioner har Boschs elverktyg som gör det lättare för användaren att använda dem rätt?

Utforska våra utbildningar