Visualisera temperaturskillnader på några sekunder och dokumentera resultaten enkelt

Termodetektor Bosch GTC 400 C Professional

Ta en kort titt på ditt dagliga arbete – med alla uppdrag, utmaningar, frågor och osäkerheter som förekommer: hur skulle det vara att göra det osynliga synligt? Att precisera problem på färgbilder som är enkla att tolka? Och sedan agera och arbeta därefter?
Slagorden är termisk avbildning

Ta enkelt fram fakta.

Nya Bosch GTC 400 C Professional är den robusta och lättbegripliga lösningen för att enkelt visualisera temperaturer och hantera data tack vare wifi & app-stöd. Det är toppmodern teknik som passar din budget, och ger ditt dagliga arbete alla fördelar med termisk fotografering.

GTC 400 C

En översikt över fördelarna med och funktionerna på termodetektorn
GTC 400 C Professional:

1. Integrerad visuell kamera

för att visa och spara den verkliga bilden tillsammans med dina mätningar.

2. Infraröd sensorupplösning

på 160x120 pixlar för detaljerade värmebilder.

3. Stor 3,5” färgdisplay

för bättre översikt över mätresultaten.

4. Micro-USB

för enkel dataöverföring till datorn – "GTC Transfer Software" hjälper dig att enkelt skapa rapporter.

5. Integrerad wifi-hotspot

för snabb och enkel bildöverföring till Bosch Thermal App.

6. Robust och skyddad

mot damm och vattenstänk (IP 53).

7. Dubbel kraftkälla

drivs med 12 V LI-batteripack och/eller vanliga alkaliska batterier (AA).

Hitta återförsäljare

Överblick över tekniska data:

Mät enkelt temperaturer utan direktkontakt med Bosch GTC 400 C Professional termodetektor.

Bruksanvisning (PDF, 22 MB)

Upplösning infraröd sensor 160 x 120
Termisk känslighet < 50 mK
Mätintervall -10 °C … +400 °C

Produktvideo för GTC 400 C Professional

Följande produktvideo visar hur snabba fakta leder till perfekta arbetsprocesser för dig. Klicka på "play" för en kort förklaring av termodetektorns funktioner.

19.200 pixlar för flera applikationer

Oavsett om du arbetar med elektricitet, fönstermontering, värme-, ventilations- och luftkonditioneringsanläggningar eller montering av gipsskivor; med värmefotografering kan du enkelt hitta lösningar snabbt. Finns en kabelöverbelastning? Var sitter transformatorn eller fördelningsdosan i väggen? Finns läckande rördelar eller golvvärmerör? Var finns värmerören i väggen eller golvet? Är elementen luftade? Vad är orsaken till det irriterande luftdraget på kontoret? Hur är isoleringens faktiska skick?

Produkt

Användningsområden för GTC 400 C Professional termodetektor

Konstruerad för användning inom branscher som värme, ventilation och luftkonditionering, elektricitet, fönstermontering eller montering av gipsskivor. Se GTC 400 C Professional i dess olika användningsområden.

Värme-, ventilations- och luftkonditioneringsinstallationer:

Förvandlar problem till uppgifter.
Bosch termodetektor GTC 400 C Professional är det optimala instrumentet för att göra detaljerade mätningar för en perfekt analys av befintliga förhållanden och den faktiska värmefördelningen – så att du kan komma till rätt slutsatser för ditt arbete.

Den hjälper dig att:

 • Hitta läckor
 • Kontrollera värmekablars dragning
 • Kontrollera golvvärmens fördelningsdosa, dvs. är rören korrekt märkta
 • Kontrollera om element är luftade
 • Hitta värmerör i väggar eller golv
 • Hitta orsaken till luftdrag
Hitta läckor
Kontrollera om element är luftade
Hitta orsaken till luftdrag
Invändiga installationer:

Se. Förstå. Undvika misstag.
Värmefotografering är ett pålitligt sätt för dig att få en bra bild över förhållandena – du får fakta som gör det möjligt för dig att fortsätta ditt arbete mycket effektivare och att undvika fel.

Den hjälper dig att:

 • Utvärdera isoleringens faktiska skick
 • Undvika fel när du borrar, dvs. skada golvvärmedragningar
 • Hitta fuktfläckar eller läckor (fuktiga områden)
Utvärdera isoleringens faktiska skick
Undvika fel när du borrar, dvs. skada golvvärmerördragningar
Hitta fuktfläckar eller läckor (fuktiga områden)
Elektriska installationer:

En ny effektivitetsdimension.
Värmefotografering med Bosch GTC 400 C Professional kan ge dig pålitliga svar på många av dina frågor som dyker upp under det dagliga arbetet på plats.

Den hjälper dig att:

 • Kontrollera lösa kontakter i kopplingsskåp
 • Kontrollera elektriska komponenter, t.ex. mönsterkort i elektroniska enheter
 • Kontrollera säkringar och kontaktorer
 • Kontrollera om kablar är defekta eller överbelastade
Kontrollera elektriska komponenter, t.ex. mönsterkort i elektroniska enheter
Kontrollera säkringar och kontaktorer
Kontrollera om kablar är defekta eller överbelastade
Montering av fönster och dörrar:

Hitta svaga punkter snabbt.
Termografi är ett fantastiskt redskap för att snabbt och korrekt utvärdera givna förhållanden på plats – för att kunna vidta rätt åtgärder.

Den hjälper dig att:

 • Kontrollera isolering i fönster, dörrar och jalusier
 • Upptäcka källor till luftdrag
 • Exakt lokalisera vattenintrång och hitta t.ex. isolering som läcker i källare
Kontrollera isolering i fönster, dörrar och jalusier
Upptäcka källor till luftdrag
Exakt lokalisera vattenintrång och hitta t.ex. isolering som läcker i källare

Användningsfilmer för termodetektor GTC 400 C Professional

I den här filmen förklarar vår expert hur Bosch GTC 400 C Professional kan förenkla ditt dagliga arbete.

Visualisera temperaturskillnader på några sekunder och dokumentera resultaten enkelt

Ladda ned Bosch Thermal App

Spara och vidarebefordra uppmätta värden
Överför din värmebild via wifi till Bosch Thermal App. Visa den för din kund på en större skärm, markera vissa områden på bilden eller lägg till kommentarer och dela värmebilden per e-post.

Anslut din GTC 400 C Professional via wifi till Bosch Thermal App. Bilderna som du har tagit och uppmätta värden kan sparas och vidarebefordras för att vidta åtgärder.

Ladda ned din kostnadsfria version av Bosch Thermal App.

Apple Logo Google Logo

GTC Transfer Software för
GTC 400 C Professional

Enkel överföring och bearbetning av data

Överför enkelt data och bilder som du har genererat via USB till din dator på kontoret eller bekvämt till din dator hemma – för dokumentation, ytterligare planering eller för att ta fram exakta offerter till dina kunder.

Ladda ned GTC Transfer Software gratis

Systemkrav: Windows 7,8,10

Support

Mindre prat och mer handling.

Med Bosch termodetektor GTC 400 C Professional tar du fram fakta som gynnar ditt företag och hjälper dig att arbeta effektivare – med färre felkällor. Visst låter det bra?

En sammanfattning av vad GTC 400 C Professional erbjuder dig och ditt dagliga arbete:

 • Intuitiv hantering, enkel att förstå – vilket öppnar för en ny nivå av yrkeskunnande.
 • Bidrar till att öka genomblickbarheten för dig och dina kunder för att få deras förtroende – en klar tillgång för att stärka kundlojaliteten och värva nya kunder.
 • Förvandlar problem till uppdrag: visualiseringen med värmefotografering förenklar kommunikationen med dina kunder, du kan t.ex. visa dem direkt vad problemet är och vad som måste göras – då värmebilden säger mer än ord.
 • Ger dig värdefullt stöd innan jobbet: snabb mätning och värmefotografering hjälper dig att undvika fel och hitta potentiella källor till problem snabbare.
 • Enkel dokumentation av uppmätta resultat genom trådlös anslutning till Bosch Thermal App – du kan dela bilderna med kunder och kollegor på plats via en smarttelefon och pekplatta eller bekvämt via datorn från hemmet med GTC Transfer Software. Visuell bild för att öka genomblickbarheten.

FAQ GTC 400 C Professional

 • Instrument

Instrumentet mäter objekts yttemperaturer och visar detta som en värmebild. Detta ger en tydlig och enkel översikt över värmefördelning och temperaturskillnader.
Figuren nedan visar kamerans synfält, så att du kan uppskatta mätområdets storlek (x och y) vid ett visst avstånd (z).

I princip fungerar den termiska upplösningen på samma sätt som en vanlig kamera, dvs. vi kan mäta 160 pixlar horisontellt och 120 pixlar vertikalt. Det är totalt 19.200 mätpunkter, som var och en innehåller ett temperaturvärde. Dessa mätpunkter sätts samman för att bilda en värmebild som visas på displayen.

Mindre är bättre när det kommer till termisk känslighet. Detta värde anger skillnader i temperatur som kan mätas mellan pixlar. < 50 mK betyder att temperaturskillnader på < 0,05 °C kan mätas med GTC 400 C Professional. Den gör det därmed möjligt att hitta mycket små och något avvikande temperaturer.

Mätningen startar så snart instrumentet slås på.

Om du vill ha en stillbild, eller vill frysa bilden, tryck på avtryckaren för att titta på bilden i lugn och ro. Tryck på avtryckaren igen för att fortsätta mätningen.

Om du vill spara bilden på instrumentet, tryck på knappen . Detta kan du göra både under mätningen samt när du tittar på en stillbild eller fryst bild.

Ju närmare instrumentet är mätobjektet, desto högre precision har mätningen. Vid relativt stora avstånd, kan mätresultaten vara mer ofullständiga, till följd av exempelvis hög luftfuktighet, som kan påverka resultatet.

Termodetektorn visar temperaturskillnader. Ju större avvikelse i temperatur, desto tydligare syns detta på värmebilden. Om du till exempel vill synliggöra värmerör i ett golvvärmesystem, är det bäst att stänga av detta system, låta golvet kallna och sedan slå på systemet igen på den högsta inställningen. Detta ger dig den bästa översikten över värmerören.

Tack vare den inbyggda kameran med verkliga bilder, sparas även en verklig bild (...Y.jpg) för varje värmebild (...X.jpg). Detta gör det enklare för dig att identifiera objekt som är otydliga på värmebilden.

Dessutom lagras temperaturernas rådata i den verkliga bilden. Varje pixel har därmed ett temperaturvärde lagrat i sig och om du vill, kan du enkelt redigera de verkliga bilderna (…Y.jpg) i vårt kostnadsfria GTC Transfer Software. Du kan även enkelt skapa en utvärdering eller en rapport. Programmet hittar du här.

För optimala resultat, konfigurera instrumentet genom att välja materialet som du ska mäta (emissivitet). Det finns en lista med de vanligaste materialen och deras emissivitet lagrad på GTC 400 C. Det är även möjligt att mata in användardefinierade värden. Ett urval vanliga material finns även i bruksanvisningen

En termodetektor som GTC 400 C kan användas för att mäta temperaturfördelningen över ett relativt stort område. Tusentals mätpunkter kompileras i en bild och ger en snabb översikt över kritiska områden. Den hjälper till exempel till att snabbt identifiera problem i områden där temperaturskillnader måste hittas.

Med punktmätningen med GIS 1000 C Professional mäts yttemperaturen på en liten yta med hög noggranhet. Om nödvändigt kan den relativa luftfuktigheten och omgivningstemperaturen också mätas (beroende på applikationen). GIS 1000 C Professional är därmed lämplig för punktmätningar med hög precision. Den bidrar till detaljerad analys av små områden och lokala mätningar.

Ja, varje version har ett sådant certifikat med i bruksanvisningen. Detta bekräftar att instrumentet fungerar inom ramen för de specifikationer, som anges i bruksanvisningen.

Jag tror inte mitt instrument fungerar som det ska. Kan det omkalibreras? Bosch Servicecenter.

Ja, du kan kontakta närmaste servicecenter för att begära en kalibrering och får med ett kalibreringscertifikat som intyg. För att ta reda på om denna service även finns i ditt område kontaktar du närmaste Bosch Servicecenter.

Bosch Thermal FAQ GTC-utvidgning

Appen Bosch Thermal kan laddas ner i Apple App Store och i Google Play Store.

Appen är endast tillgänglig för smarttelefoner och pekplattor med Android och iOS. Andra operativsystem stöds inte. Android-enheter som stöds: Bluetooth®-kompatibla smarttelefoner och pekplattor från Android 4.3. iOS-enheter som stöds: iPhone (4S eller senare), iPad (från 3:e gen.), iPad Air (från 1:a gen.), iPad mini (från 1:a gen.).

Projekten sparas på samma smarttelefon/pekplatta som de skapas på och kan inte överföras till andra enheter.

Ja, din info ligger kvar vid en mjukvaruuppdatering.

Sparat innehåll förblir intakt. För säkerhets skull bör du spara projekten på en dator innan uppdatering genom att "dela" dem och skicka dem till din e-postadress som PDF- eller Excelfil.

Under "Inställningar" → "Språk" kan du se vilka språk som finns tillgängliga för appen.

Ikonen för exporteraExportera

Ikonen för inställningarInställningar

Ikonen för att upprätta Bluetooth®-anslutningUpprätta Bluetooth®-anslutning

För att upprätta en anslutning mellan din termodetektor och din smarttelefon/pekplatta, aktivera WLAN-anslutningen på båda enheter. WLAN-funktionen på GTC 400 C Professional kan aktiveras via detektorns verktygsinställningar. När WLAN är aktiverad på termodetektorn, visas anslutningsnyckeln längst ned på verktygsdisplayen. Se till att WLAN är aktiverad på din smarttelefon/pekplatta. Öppna sedan värmebildsfunktionen i Bosch Thermal och tryck på WLAN-symbolen i appen för att upprätta en anslutning mellan de två enheterna. Följ nu anvisningarna i appen.

Bilderna kan överföras till en dator via GTC 400 C Professional's micro-USB-porten och visas på datorn. För Windows operativsystem (Windows 7, Windows 8, Windows 10), har vi även det kostnadsfria GTC Transfer Software, med vilket du kan redigera och dokumentera dina sparade värmebilder. Programmet kan laddas ned här

Beroende på förhållandena på plats (hinder, luftfuktighet, radiostörningar, etc.), är det möjligt att upprätthålla en anslutning mellan smarttelefonen/pekplattan och termodetektorn över ett avstånd på upp till 50 m.

Om verktyget har varit anslutet till smarttelefonen/pekplattan tidigare, kommer de två enheterna att ansluta automatiskt så länge WLAN är aktiverad på båda enheterna, enheterna är inom ett avstånd på 50 meter och smarttelefonen/pekplattan inte är anslutet till ett annat WLAN-nätverk.

Upprätta först en WLAN-anslutning mellan Bosch Thermal och din GTC 400 C Professional (se "Hur upprättar jag en anslutning mellan GTC 400 C Professional och min smarttelefon/pekplatta?"). Under funktionen "Värmebild" tryck på "+" för att importera en värmebild från GTC 400 C Professional.

Med Ikonen för pendelinterlock kan du välja objekt i värmebilden (tex anteckningar, markeringar) för att redigera eller radera dem.
Med Ikonen för markör kan du välja objekt i värmebilden (t.ex. anteckningar, markeringar) för att redigera eller radera dem.

Under Ikonen för mottagare kan du lägga till anteckningar och uppgifter i din värmebild samt lägga till textetiketter direkt i bilden.

Under Ikonen för självnivelleringsintervall kan du ångra åtgärder.

Under Ikonen för självnivelleringsintervall kan du upprepa ångrade åtgärder.

Under Ikonen för självnivelleringsintervall kan du radera markerade objekt.

Om följande funktioner har aktiverats för att ta en bild med GTC 400 C Professional, kommer de även att visas i appen.

Ikonen för pendelinterlock Varm punkt: den varmaste punkten i värmebilden markeras automatiskt av röda hårkors.

Ikonen för mottagare Kall punkt: Den kallaste punkten i värmebilden markeras automatiskt av blå hårkors.

Ikonen för mottagare Hårkors med temperaturdisplay: Hårkorsen visas i mitten av värmebilden och visar det uppmätta temperaturvärdet för denna punkt.

Ikonen för självnivelleringsintervall Emissivitet: Detta anger hur mycket infraröd värmestrålning som avges från objektet jämfört med en optimal värmeavgivare (svart kropp, emissivitetsvärde = 1).

Ikonen för självnivelleringsintervall Reflekterad temperatur: Den reflekterade temperaturen är värmestrålningen som inte avges från själva objektet. Denna motsvarar i allmänhet omgivningstemperaturen.