Bosch temperaturmätare

Gör det osynliga synligt.
Tillförlitligt och sekundsnabbt.

Bosch termo-trio

Den perfekta hjälpredan för din arbetsdag

Med våra värmekameror och den infraröda termometern hittar du potentiella svaga punkter direkt, utan omvägar. Enkelt och beröringsfritt, med intuitiv manövrering. Tack vare digital nätverksanslutning kan du dessutom erbjuda dina kunder omedelbar inblick och en exakt dokumentation via appen Bosch Measuring Master, som en transparent grund för offerter eller ytterligare steg som krävs. Pappersarbete tillhör det förflutna.

Värmekamerorna GTC 400 C Professional och GTC 600 C Professional levererar en precis överblick över temperaturskillnader – i färg. De kompletteras med den kostnadsfria programvaran GTC Transfer som möjliggör en mer utförlig redigering och dokumentation av värmebilderna.

Den infraröda termometern GIS 1000 C Professional mäter punktvis och ger dig ytterligare information om relativ luftfuktighet och omgivningstemperatur.

Upptäck mer och spara både tid och pengar.

Bosch
termokraft

Upplev Bosch värmekameror och infraröda termometrar och hur du kan utföra det dagliga arbetet snabbare och enklare.
Via intelligent anslutbarhet till din smarttelefon eller surfplatta får du alla viktiga mätdata och bilder där de behövs. Exempelvis vid snabbt datautbyte med kollegor.

Bosch Professional
Produktjämförelse
Användningsområden
Upptäck de många möjligheterna med temperaturmätarna från Bosch Professional

Termo-trion från Bosch ser till att du behåller överblicken i alla situationer, kan upptäcka problem och dra rätt slutsatser. Elektriska installationer, sanitär-, värme och klimatteknik, fönstermontering, interiörbyggnad eller fordonsreparation:

GTC värmekameror bildar, tillsammans med GIS 1000 C Professional infraröd termometer, ett oslagbart team.

Intuitiv, användarvänlig manövrering gör ditt arbete ännu mer effektivt och du sparar tid, pengar och energi. Nöjda kunder ingår så att säga i leveransen.

El
Upptäck behovet av åtgärder – med Bosch temperaturmätare

Experter för optimal problemdiagnos i elektrikerns vardag: temperaturmätarna från Bosch visualiserar tydligt var det finns ström eller om en defekt föreligger. På detta sätt kan system kontrolleras på säkert avstånd för att minimera komplikationer som brand på grund av överhettning.

Kort sagt: säkert, snabbt och effektivt arbete för proffsen.

Våra temperaturmätare kan hjälpa dig med följande:

 • kontrollera säkringslådor
 • kontrollera kabelanslutningar
 • kontrollera elektriska komponenter

Sanitär-, värme-
och klimatteknik
Få större insikt inom sanitär-, värme- och klimatteknik – med temperaturmätarna från Bosch

När det inte finns någon tid att förlora: förekommer läckage, är effekten ojämnt fördelad? Eller är det en ventil som inte längre stängs ordentligt? Vid installationer eller underhåll – med temperaturmätarna från Bosch kan du snabbt se om anläggningen fungerar som önskat eller om problemställen förekommer. Precisa, pålitliga resultat utan undersökningar som kostar tid och pengar.

Våra temperaturmätare kan hjälpa dig med följande:

 • kontrollera golvvärme och rörläggning
 • Lokalisera värmerör och läckage
 • Undersöka element
 • kontrollera klimatanläggningar

Fönstermontering
Öka energieffektiviteten – med temperaturmätarna från Bosch

Fönstermontering kan bli dyrt och omständligt. Det är bra om man snabbt kan visa kunden att åtgärder krävs. Våra temperaturmätare gör att både du och dina kunder kan se bakom fasaden, eftersom de åskådliggör isoleringsfel, köldbryggor och otäta ställen. Du kan lokalisera svaga punkter hos fönster, dörrar och jalusikassetter, målinriktat och snabbt.

Våra temperaturmätare kan hjälpa dig med följande:

 • Hitta isoleringsfel och köldbryggor
 • Lokalisera inträngande vatten och otäta ställen
 • Få före/efter-bilder att visa för kunden

Interiörbyggnad
Optimal överblick och tydlig dokumentation – med temperaturmätarna från Bosch

Se mer – arbeta mer effektivt: våra temperaturmätare hjälper dig. I en handvändning kan du lokalisera energiförluster eller svaga punkter i byggnader – och åtgärda dem i tid eller till och med undvika dem. Oavsett var du använder temperaturmätarna: resultaten är tillförlitligt dokumenterade och möjliggör praktiska före/efter-jämförelser att visa för dina kunder.

Våra temperaturmätare kan hjälpa dig med följande:

 • Gips (dvs. lokalisera rör för att slippa borra)
 • Måleri- och stuckaturarbeten (t.ex. lokalisera fukt i väggar)
 • Renovering och reparation (t.ex. visa energiförluster och upptäcka isoleringsbehov)
 • Bostadsmarknaden (t.ex. skapa tydlig dokumentation vid besiktning)

Fordon
Upptäck potentiella defekter snabbt – med Bosch temperaturmätare

Som bilmekaniker upptäcker du många problem på en gång. Men i vissa fall behövs våra temperaturmätare. Oavsett om det gäller elsystemet, uppvärmningsfunktioner, kylning eller avgassystem, i verkstaden handlar det framför allt om att bevisa funktionsduglighet eller fastställa defekter.

Våra GTC-modeller åskådliggör problem och reparationer både snabbt och lättförståeligt. Det hjälper dig både i dialogen med kunderna och i händelse av reklamation.

Våra temperaturmätare kan hjälpa dig med följande:

 • Kontrollera front- och bakruta
 • Kontrollera sätesuppvärmning
 • Kontrollera klimatanläggning
 • Kontrollera bilens säkringslåda
 • Kontrollera motorutrymmet
 • Undersök avgassystemet
 • Kontrollera kylarvätskekretsen

bosch-termoportal
Här hittar du all information om
termografi i en översikt
Bosch termoportal
Till portalen
Vanliga frågor