Fönstermontering

Termodetektorerna från Bosch är pålitliga hjälpredor för fönstermontörer.

De hjälper dig att se bakom fasaden och detektera svaga punkter hos fönster och dörrar – dvs. upptäcka och åtgärda köldbryggor som beror på isoleringsfel eller otäta ställen. Men med värmebilderna kan du också presentera ditt arbete för kunden på ett snyggt sätt genom före/efter-bilder, exempelvis vid montering eller reparation av fönster.

Korrekt montering av fönster och dörrar är inte bara viktigt för klimatet i rummet, utan även för energieffektiviteten, som blir allt viktigare för kunderna. Temperaturmätarna från Bosch är mycket användbara vid rådgivning angående energisanering: fönstermontering kan bli dyrt, och utan tydliga bevis vill kunderna ofta vänta. Med värmekamerorna och de infraröda termometrarna från Bosch kan du presentera övertygande bevis och åskådliggöra energiläckage, exempelvis hos takfönster eller takkupor. Därmed kan du tydligt visa behovet av nya fönster.

Användnings
möjligheter


Sök efter isoleringsfel och köldbryggor

Gamla fönster, dörrar eller jalusikassetter är ofta inte tillräckligt isolerade, men denna svaga punkt kan inte ses med blotta ögat – och kunden är kanske inte medveten om energiförlusten. Men du vet: om fönster inte är korrekt monterade kan köldbryggor uppstå. Med värmekamerorna från Bosch kan du påvisa bristande isolering, drag eller inträngande fukt i en handvändning, även för dina kunder – och vidta målinriktade åtgärder på en gång.

Med den praktiska låsfunktionen för färgskalan kan du enkelt jämföra flera fönster och dörrar med varandra. Med låsfunktionen är det också möjligt att dölja störande värmekällor, som ett varmt element under ett fönster, med bara ett knapptryck.

Om du på grund av bristande isolering misstänker mögelbildning kan den infraröda termometern GIS 1000 C Professional användas. Mögelproblem av denna typ förekommer ofta direkt på fönsterkarmen eller under den inre jalusikassetten. Den infraröda termometern kan ange daggpunkten vid mätning av relativ luftfuktighet och omgivningstemperatur och signaliserar tydligt om mögelrisk föreligger eller inte.

köldbryggor-fönster-värmebild1
köldbryggor-fönster-realbild1
Detektering av inträngande vatten och läckage

Om vatten tränger in i fönster eller dörrar kan det få omfattande konsekvenser. Med temperaturmätarna från Bosch kan du snabbt lokalisera otäta ställen. Det bildas ett fuktigt område där vattnet tränger in, och detta område visas som kallare på värmebilden. Det bästa är att utföra mätningen direkt efter nederbörd, så att stället fortfarande är fuktigt. Då kan du undersöka området närmare och vidta punktåtgärder eller, vid behov, byta ut hela fönstret.

Observera följande: för en tillförlitlig kontroll måste en värmeskillnad på minst 10 °C föreligga mellan utomhus- och inomhustemperaturen. Även om du termograferar fönster och dörrar under den kalla årstiden brukar temperaturskillnaden bara vara liten. I sådana fall är det ännu viktigare att ställa in temperaturskalan på rätt sätt.

Det innebär: skalan ska ha en relativt liten spännvidd, eftersom det gör värmebilden mer kontrastrik och endast intressanta ställen markeras. Detta görs via låsfunktionen eller i manuellt läge. Vid användning av temperaturmätarna utomhus måste dessutom faktorer som temperatur och nederbörd tas mer hänsyn till än vid inomhusmätning.

inträngande-vatten-fönster-värmebild
inträngande-vatten-fönster-realbild
inträngande-vatten-fönster-värmebild1
inträngande-vatten-fönster-realbild1

Instruktionsvideo

fönstermontering-thumbnail-pdf
Nerladdning inom fönstermontering

Ladda ner all information på denna sida i kompakt format.