TEKNISKA EGENSKAPER FÖR ELVERKTYG OCH MÄTINSTRUMENT

Produkterna från Robert Bosch Power Tools GmbH är utvecklade och tillverkade enligt höga kvalitetsstandarder och i enlighet med allmänt accepterade teknologiska regler. Våra produkters tekniska data och funktioner kontrolleras kontinuerligt under utvecklingens gång och vid serietillverkningen med hjälp av olika statistiska metoder. På så sätt säkerställer vi att produkterna uppfyller våra kvalitetsstandarder och användarens förväntningar i högsta möjliga mån.

Det är dock normalt att det faktiska utförandet av ett verktyg varierar från enhet till enhet. Verktygets specifika användningsområde och miljöförhållanden har stor betydelse. Respektive tekniskt information, t.ex. på förpackningen och i bruksanvisningar, hänvisar till genomsnittsvärden och gäller produkterna och dess tillbehör när de är nya. Nedan finner du en översikt med exempel på de viktigaste faktorerna som påverkar ett elverktygs faktiska prestanda gällande dess användningsområde och miljöförhållanden.

TYPISKA IKONER OCH VÄRDEN
kan variera beroende på modell

Effekt

Märkeffekten för nätdrivna produkter mäts enligt IEC 62841-1.
Den motsvarande effekten hos sladdlösa (batteridrivna) produkter indikerar prestanda i jämförelse med liknande nätdrivna produkter. Den motsvarande effekten beror på kapacitet, typ, laddningsstatus, temperatur och skick/ålder på batteriet.

Varvtal

Våra elverktygs rotationshastighet indikeras som ett maxvärde under obelastade förhållanden som inte överskrids för att undvika olyckor med olämpliga tillbehör. Den beror på flera olika faktorer som t.ex.

 • Vald växel
 • verktygets status, t.ex. dess inkörningsstatus och temperatur, vilket påverkar batteriprestandan och den invändiga smörjningens viskositet
 • ingående spänning och ström, batteriets laddningsstatus
 • belastning som framkallas av tillbehörets storlek och vikt

Skruvdiameter

Våra elverktygs skruvprestanda beror på flera olika faktorer som t.ex.

 • användningsområdet, vilket beror på arbetsstyckets materialegenskaper (t.ex. hårdhet och densitet), skruvarnas mått etc.
 • typ, kvalitet och status på bits (om de passar för användningsområdet) och skruvarna (helt/delvis gängade, huvudtyp, beläggning, kvalitet, etc.)
 • rotationshastighet (använd första växeln för högre mjukt vridmoment)
 • batterityp och laddningsstatus
 • arbetsteknik, t.ex. den kraft som användaren tillämpar
Vridmoment

Våra elverktygs vridmoment (mjukt, hårt, max.) beror på flera olika faktorer som te.x.

 • växelinställning
 • tillbehörstyp och status (t.ex. stelhet, glapp mellan verktyg och bits)
 • slitage på verktyget
 • användarens arbetsteknik, kraften som används för att hålla i/fast verktyget och arbetsstyckets fixtur
 • batterityp och laddningsstatus
 • batteri och verktygstemperatur

Åtdragningsmomentet på våra slagskruvdragare och mutterdragare beror på flera inverkande faktorer som t.ex. …

 • tillbehörstyp och status (t.ex. stelhet, glapp mellan verktyg och bits)
 • Mutterns storlek, typ, längd etc.
 • slitage på verktyget
 • användarens arbetsteknik, kraften som används för att hålla i/fast verktyget och arbetsstyckets fixtur
 • batterityp och laddningsstatus
 • batteri och verktygstemperatur
 • Varvtalsinställning

Brytmomentet på våra slagskruvdragare och mutterdragare beror på flera inverkande faktorer som t.ex. …

 • tillbehörstyp och status (t.ex. stelhet, glapp mellan verktyg och bits)
 • Mutterns storlek, typ, längd etc.
 • slitage på verktyget
 • användarens arbetsteknik, kraften som används för att hålla i/fast verktyget och arbetsstyckets fixtur
 • batterityp och laddningsstatus
 • batteri och verktygstemperatur
 • Varvtalsinställning
 • Rost, färg etc. på bulten/muttern
Mått

Våra skruvdragares längd mäts med öppen chuck.

Effekt

Våra elverktygs prestanda när det gäller sågning, borrning, fräsning, kapning och belysning beror på flera olika faktorer som t.ex.
typ, kvalitet och skick på tillbehöret (val av lämpligt blad, bits,…)

 • externt tillämpad belastningsprofil, vilken också beror på arbetsstyckets materialegenskaper (t.ex. hårdhet och densitet), tillbehörets mått, sågdjup etc.
 • ordentligt fastsatt arbetsstycke/maskin – t.ex. ingen vibration vid figursågning
 • smörjning för vissa användningsområden
 • arbetsteknik, t.ex. den kraft som användaren tillämpar eller träets fiberriktning i förhållandet till sågriktningen
 • batterityp och laddningsstatus
Laddningstid

Våra batteriers laddningstid beror på flera olika faktorer som t.ex.

 • batteristatus innan laddningen påbörjas
 • omgivningstemperatur och batteritemperatur
 • batteriets skick

Litiumjonbatterier åldras under sin livslängd vilket orsakar ett försämrat skick (försämrad användbar batterikapacitet)
Hur mycket batteriet åldras beror på batteriets användningshistorik, t.ex. antalet laddningscykler, laddningstyp (snabb, långsam), urladdningsnivå (om batteriet alltid töms helt kan detta reducera batterikapaciteten över tid) och användningsområdets effektnivå.

Slagfrekvens

Våra elverktygs slagfrekvens (t.ex. slag per minut) beror på flera olika faktorer som t.ex.

 • verktygets status, t.ex. dess inkörningsstatus och temperatur, vilket påverkar batteriprestandan och den invändiga smörjningens viskositet
 • ingående spänning och ström, batteriets laddningsstatus
 • belastning som framkallas av tillbehörets storlek och vikt
Slagenergi

Våra elverktygs slagenergi mäts enligt EPTA Procedure 05:2016 och beror på flera olika faktorer som t.ex.

 • storleken på borr (stora slagborrmaskiner är mer effektiva med stora borr, små med små).
 • den kraft som användaren tillämpar (borrhammare: ingen extra tillämpad kraft är bättre för arbetsprocessen; slagborrmaskiner: ytterligare kraft gör arbetsprocessen snabbare)
 • verktygets och batteriets status (t.ex. temperatur)
 • omgivningstryck och -temperatur
Batteritid

Våra sladdlösa produkters batteritid beror på flera olika faktorer som t.e.x

 • externt tillämpad belastningsprofil, vilken också beror på
  • arbetsstyckets materialegenskaper (t.ex. gräsets längd eller hur kraftigt det är, träets densitet …)
  • arbetsstyckets mått (t.ex. däckvolym, skruvarnas diameter och längd …)
  • arbetsteknik och arbetshastighet (t.ex. den kraft som användaren tillämpar, eller hastigheten och överlappande längder vid gräsklippning eller häcktrimning) (längst drifttid får man normalt utan belastning.)
 • omgivningstemperatur – optimala batteriprestanda uppnås mellan 15 och 25 °C. Vid låga temperaturer minskar batteriets drifttid och effekt.
 • batteriets skick

Litiumjonbatterier åldras under sin livslängd vilket orsakar ett försämrat skick (försämrad användbar batterikapacitet)
Hur mycket batteriet åldras beror på batteriets användningshistorik, t.ex. antalet laddningscykler, laddningstyp (snabb, långsam), urladdningsnivå (om batteriet alltid töms helt kan detta reducera batterikapaciteten över tid) och användningsområdets effektnivå.

Fuktmotstånd

IP-skyddet är testat enligt standardiserade procedurer, t.ex. IEC 62841.
IP-klassificeringen som anges avser skyddet som tillhandahålls av höljen. Om elverktygens höljen skadas eller slits ut kan skyddsklassen variera.

Sugprestanda

Flödeshastighet, vakuumtryck och lufthastighet beror på skicket på filter, tätningar och slang. Speciellt föroreningar kan reducera dessa värden.

Laddström

Den faktiska laddströmmen beror på batterityp. Den kan variera med temperaturen på batteriet och laddaren samt omgivningstemperaturen.

Lufttemperatur på varmluftpistoler

Temperaturen beror på kapacitet, typ, laddningsstatus, temperatur och skick/ålder på batteriet. Den mäts vid en omgivningstemperatur på 20–25 °C.

Vikt

Vikten på våra sladdlösa verktyg mäts utan batteri om inte annat finns angivet.
Vikten mäts enligt IEC 62841-1, 5.17 och 5.17 eller EPTA Procedure 01:2014.
Verktygets vikt varierar något, baserat på vanlig deltolerans

Kapacitet

Den användbara batterikapaciteten beror på användningsområdets belastningsprofil.
Litiumjonbatterier åldras under sin livslängd vilket orsakar försämrad användbar batterikapacitet (försämrat batteriskick).
Hur mycket batteriet åldras beror på batteriets användningshistorik, t.ex. antalet laddningscykler, laddningstyp (snabb, långsam), urladdningsnivå (om batteriet alltid töms helt kan detta reducera batterikapaciteten över tid) och användningsområdets effektnivå.

Ljud- och vibrationsnivåer

Värdena för ljud- och vibrationsnivåerna mäts enligt standardiserade mätprocedurer, t.ex. EN 62841‑2‑x.

De värden som anges för ljud- och vibrationsnivåerna motsvarar elverktygets huvudsakliga användningsområden. Om elverktyget används för andra användningsområden, med en annan matningskraft, med olika eller utslitna tillbehör eller inte underhålls ordentligt kan dock ljud- och vibrationsnivåerna variera. Detta kan öka ljud- och vibrationsnivåerna markant under den totala arbetsperioden

Electronic Angle Detection

Den absoluta mätnoggrannheten kan variera baserat på olika arbetsförhållanden (t.ex. felaktig inriktning på verktyget med skruven baserat på interaktionen
mellan skruvdragarbitsen och/eller adapter, ytjämnhet; etc)

Noggrannhet

Våra mätinstruments mätnoggrannhet beror på flera olika faktorer som t.ex.

 • Temperaturväxlingar, mycket höga/låga omgivningstemperaturer
 • Vibration, dimma, rök eller direkt solljus
 • Material och storlek, mätobjektens reflektioner
 • Mätriktning
 • Objektsdjup
 • Objektens material och storlek
 • Underlagets material och egenskaper.

De specificerade värdena förutsätter normala till gynnsamma omgivningsförhållanden.

För avståndsmätare måste man dessutom förvänta sig en avståndsberoende avvikelse i mm/m (för mer information, se användarinstruktionerna).
På värmekameror och termodetektorer kan noggrannheten dessutom påverkas av vissa yttemperaturer (för mer information, se användarinstruktionerna.)

Mätavstånd

Våra mätinstruments mätavstånd beror på flera olika faktorer som t.ex.

 • Motljus och målets reflektionsförmåga

T.ex. kan en vitmålad vägg och ett svagt motljus ha en positiv inverkan medan en mörk vägg med starkt motljus ha en negativ inverkan.

 • Objektens storlek, material och skick, samt enhetlighet och fukt på underlaget

T.ex. har ett enhetligt, torrt underlag en positiv inverkan på mätavståndet medan ett enhetligt, fuktigt underlag har en negativ inverkan.

Arbetsområde och djup

Våra mätinstruments mätområde beror på flera olika faktorer som t.ex.

 • Arbetsytan kan påverkas negativt av ogynnsamma omgivningsförhållanden
  (t.ex. direkt solljus).
Bluetooth

Bluetooth-användning/-räckvidd beror på flera olika faktorer som t.ex.

 • Beroende på modell och operativsystem kan det vara omöjligt att upprätta en anslutning med Bluetooth® Low Energy-enheter
 • Bluetooth®-enheter måste stöda SPP-profilen
 • Räckvidden kan variera mycket beroende på externa förhållanden, inklusive mottagarenheten som används.

Bluetooth®-räckvidden kan vara betydligt kortare i stängda rum och genom metallbarriärer (t.ex. väggar, hyllor, resväskor, etc.), och användningen av Bluetooth kan också resultera i kortare drifttid.

Dragkraft

Maximal dragkraft som beräknas under nitprocessen. Den beror på flera olika faktorer som t.ex.

 • ingångsspänning
 • batterityp
 • batteriets laddningsstatus
Nitdiameter

Nitdiametern beräknas genom att mäta munstyckenas håldiameter. Den beror på flera olika faktorer som t.ex.

 • mätteknik, t.ex. mätutrustning som används
Slaglängd

Den beror på flera olika faktorer som t.ex.

 • mätteknik, t.ex. mätutrustning som används