GIS 1000 C Professional

Presné meranie a jednoduché dokumentovanie teploty a vlhkosti vzduchu


Stvorený pre remeselníkov a na použitie v priemysle. Vďaka integrovanému fotoaparátu sa namerané hodnoty zobrazujú priamo v príslušnej snímke. Navyše sa hodnoty dajú prenášať na váš smartfón, tablet alebo počítač.

Vyhľadávanie predajcov

Video o výrobku

Kompaktné vysvetlenie funkcií termodetektora

Oblasti použitia termodetektora GIS 1000 C Professional

Stvorený pre remeselníkov v oblastiach kúrenárskej techniky, vzduchotechniky, sanity, elektriky, montáže stien a podláh a na použitie v priemysle. Pozrite si GIS 1000 C Professional v rôznych oblastiach použitia

Prehľad predností a funkcií

S termodetektorom Bosch GIS 1000 C Professional odmeriate teploty povrchov v rozsahu -40 °C až +1 000 °C – jednoducho a bezkontaktne.

 • Integrovaný fotoaparát pre bezprostredné dokumentovanie nameraných hodnôt priamo v príslušnej snímke
 • Konektivita – prostredníctvom Bluetooth® môžete namerané hodnoty preniesť priamo na mieste na smartfón a potom odoslať elektronickou poštou
 • Rýchlo sa aklimatizujúci senzor pre presné merania priestorovej teploty a relatívnej vlhkosti vzduchu
 • Jednoduché používateľské rozhranie pre intuitívne ovládanie
 • Dual power source: prevádzka je možná tak s akumulátorom 10,8-V-LI, ako aj so štandardnými alkalickými batériami
 • Jasné LED pre lepšie fotografické snímky pri zhoršených svetelných pomeroch

Prehľad technických údajov

S termodetektorom Bosch GIS 1000 C Professional odmeriate teploty povrchov v rozsahu -40 °C až +1 000 °C – jednoducho a bezkontaktne

Návod na použitie (PDF, 38 MB)

Rozsah merania -40 °C… +1 000 °C
Presnosť merania IČ ±1,0 °C
Optika (pomer
vzdialenosť merania : meraná oblasť)
50:1
Rozlíšenie 0,1 °C
Presnosť merania relatívnej
vlhkosti vzduchu
± 2 %
Laserová dióda Trieda lasera 2,635 nm
Elektrické napájanie
a čas prevádzky
10,8 V LI (5 h) /
4 x 1,5-V-LR6 (AA) (3 h)
Pamäť snímok (počet snímok) > 200
Typ pamäte Interná pamäť
Formát súboru JPEG

Kúpa GIS 1000 C Professional

Objednajte si GIS 1000 C Professional a sami sa presvedčte o jeho všestranných možnostiach použitia.

Vyhľadávanie predajcov

FAQ GIS 1000 C Professional

Meria sa vždy kruhová plocha, ktorá sa nachádza medzi dvomi laserovými bodmi. Priemerná teplota v rámci tejto plochy sa zobrazí na displeji ako nameraná hodnota. Okrem teploty povrchu dokáže prístroj určiť aj relatívnu vlhkosť vzduchu, ako aj teplotu okolia.

Čím je menšia vzdialenosť od meraného objektu, tým je meranie presnejšie. Pri väčšej vzdialenosti môžu byť výsledky merania menej presné, napr. následkom vysokej vlhkosti vzduchu, ktorá môže ovplyvniť výsledok.

Aby sa docielil čo najlepší výsledok, prístroj nastavte na meraný materiál (emisný stupeň). Najčastejšie používané materiály sú už na GIS 1000 C Professional prednastavené. Môžu sa však zadať aj používateľom definované hodnoty.

Pri ťažkých podmienkach merania (napr. v rámci vzduchotechnického zariadenia) sa môže pripojiť aj externý merací snímač. Prístroj má prípojku typu K. Keď je snímač pripojený, prístroj ho rozpozná a hodnota snímača sa zobrazí na displeji.

Malý senzor medzi spúšťou a otvorom infračerveného merania presne meria relatívnu vlhkosť vzduchu, ako aj teplotu okolia. Namerané hodnoty môžu mať najrozličnejšie využitie:

 • Režim zisťovania tepelných mostov: Tu sa nameraná teplota povrchu porovná s teplotou okolia, aby sa dala nájsť napríklad nedostatočná izolácia. Zobrazí sa to na farebnej stupnici, čo používateľovi pomôže pri interpretácii výsledkov
 • Režim zisťovania rosného bodu: Z teploty okolia a vlhkosti vzduchu môže prístroj vypočítať rosný bod. Ak sa nameraná teplota povrchu približuje k tejto hodnote, prístroj to zobrazí na interpretačnej stupnici.

Meranie sa začne, keď sa stlačí spúšť a skončí, keď spúšť pustíte.

Termofotoaparátom sa meria rozloženie teploty väčšej plochy. Tisíce bodov merania sa spoja do jedného obrazu a poskytnú rýchly prehľad o kritických miestach. Pomáha to napríklad rýchlo identifikovať problém na plochách, na ktorých sa musí vypátrať, kde sú teplotné rozdiely.

Pri bodovom meraní s GIS 1000 C Professional sa presne odmeria teplota povrchu malej oblasti. Okrem toho (podľa aplikácie a potreby) dokáže prístroj určiť aj relatívnu vlhkosť vzduchu a teplotu okolia. GIS 1000 C Professional je tak vhodný na presné a všestranné meranie. Pomáha pri detailnej analýze malých plôch a meraniach v jednotlivých bodoch.

Opis: Ide o pomer vzdialenosti meracieho prístroja od meraného objektu a priemeru meranej oblasti.

Vlastnosti: Čím je používateľ s meracím prístrojom bližšie k meranému objektu, tým je meranie presnejšie.

So zväčšujúcou sa vzdialenosťou od meraného objektu sa zväčšuje aj meraná oblasť (kužeľovitý princíp merania), t. j. zobrazená teplota sa vypočíta z väčšej plochy.

Upozornenie: Aby sa dosiahli presné hodnoty merania, meraný objekt by mal byť minimálne taký veľký ako vzdialenosť obidvoch laserových bodov.

faq

Áno, každá verzia má v návode na prevádzku certifikát, ktorý potvrdzuje, že prístroj pracuje v rámci špecifikácií uvedených v návode na použitie.

Áno, v servisnom stredisku sa dá vykonať údržba a nastavenie prístroja, aby bol znova pripravený na používanie v rámci uvedených špecifikácií. Používateľ dostane ako doklad certifikát o kalibrácii. Aby ste zistili, či je takýto servis k dispozícii aj vo vašom regióne, kontaktujte, prosím, vaše miestne servisné stredisko Bosch.

Áno, používateľ môže kontaktovať servisné stredisko a požiadať o kalibráciu. Používateľ dostane ako doklad certifikát o kalibrácii. Aby ste zistili, či je takýto servis k dispozícii aj vo vašom regióne, kontaktujte, prosím, vaše miestne servisné stredisko Bosch.

Aplikácia Measuring Master sa dá stiahnuť v obchodoch Apple App Store a Google Play Store.

Aplikácia je dostupná výlučne pre tablety a smartfóny s operačným systémom Android a iOS. Iné operačné systémy nie sú podporované. Podporované zariadenia so systémom Android: smartfóny a tablety od verzie Android 4.3, ktoré podporujú funkciu Bluetooth®. Podporované zariadenia so systémom iOS: iPhone (od verzie 4s), iPad (od 3. gen.), iPad Air (od 1. gen.), iPad mini (od 1. gen.).

Projekty sú uložené v smartfóne alebo tablete, v ktorom boli vytvorené a nedajú sa prevziať do iných zariadení.

Áno, vaše údaje zostanú po aktualizácii softvéru zachované.

Uložený obsah zásadne zostáva zachovaný. Pre istotu by ste si mali pred aktualizáciou uložiť svoje projekty aj v notebooku alebo počítači tak, že ich budete „Zdieľať“ a prepošlete ich vo forme súboru PDF alebo súboru programu Excel na svoju e-mailovú adresu.

V sekcii „Nastavenia“ → „Jazyk“ si môžete overiť, v ktorých jazykoch je aplikácia dostupná.

export icon Export

settings iconNastavenia

bluetooth icon Vytvoriť prepojenie cez Bluetooth®

Najskôr sa uistite, že funkcia Bluetooth® bola aktivovaná v meracom prístroji a v smartfóne alebo tablete a že sa prístroje nachádzajú v dosahu. Potom môžete v aplikácii pomocou voľby bluetooth icon vytvoriť prepojenie cez Bluetooth® medzi meracím prístrojom a smartfónom/tabletom. Prosím, pamätajte na to, že prepojenie sa vždy musí vytvárať cez aplikáciu, nie prostredníctvom ponuky s nastaveniami vášho smartfónu alebo tabletu.

Na prenesenie nameraných hodnôt z vášho prístroja GLM do počítača odporúčame použiť náš softvér GLM Transfer Software, ktorý máte k dispozícii bezplatne. Obrázky s meraniami prístroja GIS je možné preniesť do počítača aj prostredníctvom USB.

Nie. Môžete používať maximálne jeden merací prístroj. Najskôr skontrolujte, či je na prístroji GLM/GIS a na smartfóne/tablete aktivovaná funkcia Bluetooth® a či sa obidva prístroje nachádzajú v dosahu. Alternatívne môžete výber otvoriť aj pomocou bluetooth icon.

V závislosti od daných podmienok (prekážky, slnečné žiarenie atď.) je medzi vaším smartfónom/tabletom a meracím prístrojom možné prepojenie až do vzdialenosti cca 10 metrov.

Ak už bol daný prístroj s aplikáciou prepojený, bude pri opätovnom spárovaní rozpoznaný automaticky, pokiaľ je aplikácia otvorená v smartfóne alebo tablete, ak je na obidvoch zariadeniach aktivovaná funkcia Bluetooth® a ak sa obidve zariadenia nachádzajú vo vzájomnom dosahu.

a. Merania s prístrojom GIS 1000 C Professional (nie je dostupný vo všetkých krajinách)

Ak existuje spojenie medzi vaším smartfónom/tabletom a zariadením GIS 1000 C Professional, namerané hodnoty môžu byť vložené priamo po nastavení bodu merania, a to meraním so zariadením GIS 1000 C Professional, prípadne výberom nameranej hodnoty z galérie na zariadení. Ak nie je označený žiadny bod merania, zobrazí sa okno s možnosťami výberu použitia nameraných hodnôt. Alternatívne je to možné dotknutím sa a podržaním bodu merania a následne výberom možnosti „upraviť“. V oboch prípadoch bod merania bliká, ak je možné meranie priamo vložiť.

Pod voľbou messpunkt icon môžete do fotky vložiť nový bod merania.

Pod voľbou notizen icon môžete pridať, príp. vyvolať poznámky k vášmu súboru.

Pod voľbou rueckgaengig icon môžete zrušiť akcie.

Pod voľbou wiederherstellen icon môžete obnoviť zrušené akcie.

Pod voľbou loeschen icon môžete vymazávať jednotlivé objekty.

Namerané hodnoty sú uložené v zodpovedajúcich bodoch merania, ktoré boli nastavené. Ak ste namerané hodnoty priradili k niektorému bodu merania, môžete si otvoriť zobrazenie podrobností dotknutím sa príslušného bodu merania.

Áno, máte možnosť prenášať dodatočne namerané hodnoty do aplikácie. Nastavte alebo vyberte bod merania v aplikácii a potom choďte do galérie v GIS 1000 C Professional. Tu vyberte požadované meranie a preneste ho do vybraného bodu merania použitím tlačidla uloženia v strede GIS 1000 C Professional.

Bez ohľadu na zvolený režim sa v snímke zobrazuje nameraná povrchová teplota. Aby ste tak urobili, v nastaveniach musí byť aktivovaný parameter „V nákrese zobraziť teplotné označenia“.

Režim merania sa musí nastaviť priamo na GIS 1000 C Professional. V závislosti od zvoleného režimu sú príslušné namerané hodnoty prenášané do aplikácie.

 • Umgebungstemperatur icon Teplota okolia
 • Oberflächentemperatur icon Teplota povrchu
 • relative Luftfeuchtigkeit icon Relatívna vlhkosť vzduchu
 • durchschnittliche Oberflächentemperatur icon Priemerná teplota povrchu
 • Temperaturunterschied von Oberflächen- zu Raumtemperatur an icon Zapnutý teplotný rozdiel teploty povrchu a izbovej teploty (tepelný most)
 • gewählter Emissionsgrad für diese Oberfläche icon Stupeň emisivity zvolený pre tento povrch
 • Taupunkttemperatur icon Teplota rosného bodu
 • Differenz der Oberflächentemperatur zur Temperatur des Taupunkts icon Rozdiel medzi teplotou povrchu a teplotou rosného bodu

Kliknutím a podržaním bodu merania máte možnosť bod merania editovať („Editovať“ – bod merania bliká), pohybovať ním („Presunúť“ – bod merania sa trasie) alebo ho vymazať („Vymazať“).

b. Floor plan – Namerané hodnoty

Funkcia „Podrobné plány“ je vhodná na tvorbu podrobných náčrtov. Okrem toho ponúka funkcia pohľadu na stenu aj možnosť individuálneho prispôsobenia stien. Je možné vkladať uhly, dvere, okná a zásuvky a meniť ich rozmery. Tu je možné pridávať aj texty a zvukové poznámky. Táto funkcia je mimoriadne vhodná pre architektov, stavebných inžinierov, maklérov nehnuteľností, elektroinžinierov a podobne.

Funkcia „Quick Sketch“ umožňuje vytvorenie nákresu pôdorysu s 90° uhlami. Quick Sketch sa dá konvertovať na podrobný plán. Po dokončení konverzie sa náčrt „Quick Sketch“ vymaže. Táto funkcia je mimoriadne vhodná pre všetkých, ktorí chcú získať rýchly prehľad o náčrte, ako sú napríklad obkladači, plánovači priestorového usporiadania a podobne.

Pri existujúcom prepojení vášho prístroja GLM so smartfónom/tabletom sa namerané hodnoty prenášajú automaticky, v reálnom čase. Kliknutím na objekt (stenu alebo líniu merania) môžete tomuto objektu priradiť buď hodnoty namerané v reálnom čase, získané meraním pomocou prístroja GLM, alebo namerané hodnoty uložené v zozname nameraných hodnôt.

Vaše namerané hodnoty si môžete prezerať a používať tak, že vyberiete prvok a v režime zadávania posuniete číselné pole na manuálne zadávanie smerom hore.

Uloží sa maximálne 50 nameraných hodnôt všetkých projektov.

c. Floor plan – Kresliaca plocha a uhly

Prostredníctvom sa dostanete do režimu výberu. Môžete tu presúvať prvky a meniť ich vlastnosti tým, že ich potiahnete a pustíte.

V režime kreslenia môžete kresliť línie, štvoruholníky a polygóny (mnohouholníky).

Pod voľbou môžete do plánu vkladať miesta prierazov.

Pod voľbou môžete k náčrtu pridávať línie merania.

Poznámky, fotografie a zoznamy úloh môžete vložiť po kliknutí na .

Pod voľbou sa dostanete k prehľadu.

Existujúce náčrty môžete importovať ako obrázok, pomocou funkcie .

Pod voľbou môžete zrušiť akcie.

Pod voľbou môžete obnoviť zrušené akcie.

Pod voľbou môžete vymazávať jednotlivé objekty.

Kliknutím na nejakú stenu v režime výberu sa dostanete k „pohľadu na stenu“. Pod voľbou ikona nastavení si potom môžete vybrať zodpovedajúci prvok.

Pod voľbou ikona nastavení → Desatinné miesta môžete nastaviť počet desatinných miest nasledujúcich za čiarkou. Podľa tohto nastavenia zaokrúhli aplikácia hodnoty dodané vaším prístrojom GLM.

Áno. Aplikácia to vykoná, aby sa zachoval layout. Keď layout a namerané hodnoty sú navzájom v rozpore, nameraná hodnota sa vloží do zátvoriek a označí namodro. Hodnoty zobrazené čiernou farbou sú vypočítané programom. Použitím funkcií na uzamknutie (symbol zámku) môžete navyše zablokovať steny, takže tie sa nebudú automaticky prispôsobovať.

Na presunutie jednotlivých objektov si vyberte režim výberu ikona režimu výberu.

Nie. Momentálne sa dajú presunúť/vymazať len jednotlivé objekty. Táto funkcia bude podporovaná v nasledujúcej aktualizácii.

Vyberte si režim zobrazovania a dotknite sa stredu niektorej steny, aby ste ju mohli ťahať na zvolenú pozíciu.

Nie. Dodatočne sa dá zmeniť len hrúbka jednotlivých stien.

Vyberte v režime kreslenia ikona režimu výberu. Ťuknite na niektorú stenu, zvoľte „Pohľad na stenu“ a potom „Vyber stranu 1“ (vnútorná strana)/„Vyber stranu 2“ (vonkajšia strana).

Nie. Hrúbka steny sa dá prispôsobiť prostredníctvom menu ikona nastavení nad rámec konkrétneho projektu. Individuálne prispôsobenie v rámci jedného projektu sa môže uskutočniť výberom príslušnej steny.

V režime kreslenia používa aplikáciu bežnú mierku 1:50.

Aktuálne sú podporované bežné obrazové formáty (JPEG, BMP, GIF, PNG).

Na zobrazenie všetkých uhlov kliknite na symbol ikona uhlov a potom na uhol.

Pod voľbou ikona nastavení → „Uhol pri 90°/45°“ môžete aktivovať/deaktivovať určenie uhlov.

Vami zadaná hodnota sa v nákrese zobrazí v modrých zátvorkách. Aby ste nezmenili priestorový layout, uhol sa vizuálne neprispôsobí. Alternatívne môžete uhol v schéme zmeniť manuálnou úpravou (potiahnuť a pustiť).

Schémy sa ukladajú automaticky.

Na spustenie exportu si vyberte voľby Projekt → Údaje zákazníka a následne sa dotknite príkazu na exportovanie.

Schémy môžete odoslať e-mailom vo formáte PDF.

Mierka sa dynamicky prispôsobí veľkosti papiera DIN A4.

Newsletter divízie elektrického náradia

Okamžite sa dozviete, čo je dôležité

S newsletterom pre profesionálov budete vždy informovaný. Čo vás čaká? Novinky, doplnky a akcie, ako aj exkluzívne výherné hry