Σταθερά εργαλεία

Τα σταθερά εργαλεία της Bosch για την επεξεργασία μετάλλου έχουν στιβαρή κατασκευή και πείθουν με τη διάρκεια ζωής και την ακρίβειά τους. Οι ισχυροί κινητήρες καθιστούν δυνατή μια γρήγορη και ακριβή εργασία ακόμα και σε σκληρές εφαρμογές.

Σταθερά εργαλεία

GCD 12 JL

Σταθερά εργαλεία

GCO 14-24 J