Σταθερά εργαλεία

Τα σταθερά εργαλεία της Bosch για την επεξεργασία μετάλλου έχουν στιβαρή κατασκευή και πείθουν με τη διάρκεια ζωής και την ακρίβειά τους. Οι ισχυροί κινητήρες καθιστούν δυνατή μια γρήγορη και ακριβή εργασία ακόμα και σε σκληρές εφαρμογές.

Πριόνι κοπής μετάλλου

GCO 14-24 J

Πριόνι κοπής μετάλλου

GCD 12 JL