Πλυστικά υψηλής πίεσης

Σετ αυτοαναρρόφησης Professional

Εξάρτημα

Πρόσθετα εξαρτήματα

  • Επιτρέπει την αναρρόφηση νερού από μια πηγή ύδατος, όπως δοχείο ή βαρέλι βροχής και όχι μόνο μέσω του σωλήνα του νερού
  • Το νερό μπορεί να αναρροφηθεί από πηγές που βρίσκονται στο ίδιο ύψος, όπως και η συσκευή ή μέχρι και 50 cm χαμηλότερα
  • Το προϊόν διαθέτει ένα ενσωματωμένο φίλτρο, το οποίο εμποδίζει τις ζημιές στη συσκευή λόγω ρύπανσης
Προβολή τεχνικών λεπτομερειών
Εμφάνιση παραλλαγής
49,00 EUR Μη δεσμευτική προτεινόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ
Βρες έναν τοπικό αντιπρόσωπο

Σετ αυτοαναρρόφησης Professional F 016 800 335
49,00 EUR Μη δεσμευτική προτεινόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ

Σετ αυτοαναρρόφησης Professional

Η επιλογή σας

Αριθμός παραγγελίας: F 016 800 335

49,00 EUR

Μη δεσμευτική προτεινόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ

Βρες έναν τοπικό αντιπρόσωπο

Τεχνικά στοιχεία

Τα πιο σημαντικά δεδομένα

Βάρος (χωρίς εξαρτήματα)* 2,9 kg

* Περισσότερες πληροφορίες για τις αποκλίσεις θα βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο (link): Τεχνικά στοιχεία των προϊόντων

Κατέβασμα (Downloads)