Προηγούμενο

Στήριγμα

Στήριγμα για LR 6, LR 7 Professional

Τεχνικά στοιχεία

Τα σημαντικότερα στοιχεία

Βάρος, περ. 0,15 kg
Διαστάσεις εργαλείου (μήκος) 170 mm
Διαστάσεις εργαλείου (ύψος) 70 mm

Πλεονεκτήματα

  • Γρήγορη και απλή στερέωση του LR 7 και LR 6 χωρίς βίδωμα

Υλικά παράδοσης

Στήριγμα για LR 6, LR 7

Αριθμός παραγγελίας: 1 608 M00 C1L

35,00 EUR
Προτεινόμενη λιανική τιμή χωρίς Φ.Π.Α.

Επιλεγμένη έκδοση