Προηγούμενο

Στήριγμα τοίχου

Στήριγμα τοίχου/Μονάδα ευθυγράμμισης Professional

Τεχνικά στοιχεία

Τα σημαντικότερα στοιχεία

Βάρος, περ. 1,1 kg
Διαστάσεις εργαλείου (ύψος) 334 mm

Πλεονεκτήματα

Περισσότερη χρήση μέσω εξαρτημάτων

  • Κατάλληλο για στερέωση του δομικού λέιζερ στον τοίχο καθώς και για την ευθυγράμμιση της οριζόντιας γραμμής και της κάθετης γραμμής στον τρίποδα
  • Για BL 200 GC Professional

Τιμές / Υλικά παράδοσης

 
Στήριγμα τοίχου/Μονάδα ευθυγράμμισης

Αριθμός παραγγελίας: 2 607 001 277

Επιλεγμένη έκδοση

Περιλαμβάνεται στην τιμή: