Προηγούμενο

Εξαρτήματα

RM 1 Professional

Τεχνικά στοιχεία

Τα σημαντικότερα στοιχεία

Πλεονεκτήματα

  • Πολυλειτουργικό στήριγμα για ευθυγράμμιση των ακτίνες λέιζερ και για πολύπλευρες δυνατότητες στερέωσης του εργαλείου

Τιμές / Υλικά παράδοσης

RM 1

Αριθμός παραγγελίας: 0 601 092 600

35,00 EUR
Προτεινόμενη λιανική τιμή χωρίς Φ.Π.Α.

Επιλεγμένη έκδοση

Περιλαμβάνεται στην τιμή: