Norāde par sīkdatnēm

Mēs izmantojam sīkdatnes, lai personalizētu saturu un paziņojumus, sociālo mediju funkcionalitāti un analizētu piekļuvi mūsu mājaslapai.

Tiesiskie norādījumi

Bosch Professional gatavojas mainīt savu 10,8 V elektroinstrumentu, akumulatoru un uzlādes ierīču izstrādājumu nosaukumu uz nosaukumu 12 V. Tādējādi, pilns Bosch Professional 10,8 V izstrādājumu sortiments no 2017. gada janvāra pakāpeniski pāries uz 12 V spriegumu.

Apzīmējums "12" instrumentu nosaukumā norāda maksimālo akumulatora spriegumu 12 V un aizvieto pašreizējo apzīmējumu instrumentu nosaukumā 10,8 V, kas norāda vidējo akumulatora spriegumu. Ziemeļamerikā Bosch Professional jau ir ieviesusi izstrādājumu nosaukumus ar 12 V apzīmējumu. Šim piemēram seko arī citi tirgus dalībnieki, ieviešot 12 V apzīmējumu instrumentu nosaukumos globālā mērogā. Lai nodrošinātu mūsu lietotājiem labāku informētību un salīdzināšanas iespējas, Bosch Professional ievieš izstrādājumu nosaukumos apzīmējumu 12 V visā pasaulē, sākot ar 2017. gada janvāra un arī turpmāk.

Visi Bosch Professional 12 V instrumenti saglabā 100% saderību ar visiem esošajiem (10,8 V) Bosch Professional elektroinstrumentiem, akumulatoriem un uzlādes ierīcēm. Līdz ar to visi 10,8 V un 12 V instrumenti turpmāk varēs tikt lietoti vienas un tās pašas sprieguma klases sistēmā.

Produktu nosaukumu izmaiņas

Pārejot no sprieguma 10,8 V uz 12 V, Bosch Professional izstrādājumu nosaukumi mainās šādi:


Bosch Professional gatavojas mainīt savu 10,8 V elektroinstrumentu, akumulatoru un uzlādes ierīču izstrādājumu nosaukumu uz nosaukumu 12 V. Pilns Bosch Professional 10,8 V izstrādājumu sortiments no 2017. gada janvāra tiks nomainīts ar 12 V instrumentiem pie tam saglabāsies 100% saderība ar visiem esošajiem (10,8 V) un turpmāk ražotajiem (12 V) Bosch Professional elektroinstrumentiem, akumulatoriem un uzlādes ierīcēm.

Šī pāreja attiecas uz visām pasaules valstīm, izņemot Japānu un Dienvidkoreju.

Šī pāreja attiecas uz visiem Bosch Professional 10,8 V elektroinstrumentiem, akumulatoriem un uzlādes ierīcēm.

Jā. Esošos Bosch Professional 10,8 V elektroinstrumentus var turpināt lietot kopā ar Bosch Professional 12 V akumulatoriem un uzlādes ierīcēm.

Jā. Esošos Bosch Professional 10,8 V akumulatorus un uzlādes ierīces var joprojām lietot kopā ar Bosch Professional 12 V elektroinstrumentiem.

Ar plānoto pāreju uz spriegumu 12 V saistīts cenu kāpums nav sagaidāms.

Pateicoties 100% saderībai, Bosch Professional 10,8 V elektroinstrumentus, akumulatorus un uzlādes ierīces var turpināt lietot kopā ar visiem Bo

Marķējums 10,8 V (nomināls uzlādes līmenis) vai 12 V (augsts uzlādes līmenis) ir atkarīgs no akumulatoram pielietotā uzlādes līmeņa. Tā ir fizikālā pamatīpašība, kas raksturīga litija-jonu tehnoloģijai. Agrāk organizācija EPTA (Eiropas Elektroinstrumentu Asociācija) atzina vienīgi 10,8 V līmeni, taču tagad ir oficiāli atzīts arī 12 V līmenis. Lai saskaņotu savu izstrādājumu sortimentu ar EPTA, Bosch Professional atbilstoši pielāgos savas sprieguma klases nosaukumu.