Atbildīgi iepirkumi uzņēmumā Bosch Power Tools Accessories

Atbildīgi iepirkumi uzņēmumā Bosch Power Tools Accessories

Jau vairākus gadus esam strādājuši pie tā, lai samazinātu savu ietekmi uz vidi, nesamazinot produktu kvalitāti. Mēs uzņemamies atbildību un rīkojamies ilgtspējīgi, saudzējot mūsu dabas resursus.

Atbildīga mežu apsaimniekošana ir mums tuva tēma, tāpēc ar prieku paziņojam, ka Bosch elektroinstrumentu papīra pamatnes abrazīvu segmentam kopš 2023. gada Eiropā ir piešķirts FSC® Multisite sertifikāts.

FSC® Multisite sertifikāts
Bosch abrazīviem Eiropā

Mēs iegūstam materiālus no labi apsaimniekotiem mežiem

Mēs iegūstam materiālus no labi apsaimniekotiem mežiem

Ar FSC® Multisite mēs veicinām atbildīgu mežu apsaimniekošanu visā pasaulē un vairojam atbildības sajūtu mūsu piegādes ķēdē. Tāpēc varam garantēt, ka visi mūsu FSC® sertificētie produkti nāk no videi draudzīgas, sociāli izdevīgas un ekonomiski ilgtspējīgas pasaules mežu apsaimniekošanas.


FSC® – Forest Stewardship Council (Mežu apsaimniekošanas padome)

FSC® – Forest Stewardship Council (Mežu apsaimniekošanas padome)

Forest Stewardship Council® (FSC®) ir globāla bezpeļņas organizācija, kuras mērķis ir veicināt atbildīgu mežu apsaimniekošanu visā pasaulē. FSC nosaka standartus, kas balstās uz saskaņotiem atbildīgas mežu apsaimniekošanas principiem, kurus atbalsta vides, sociālās un ekonomiskās ieinteresētās puses.

Lai uzzinātu vairāk, apmeklējiet vietni www.fsc.org


FSC® vīzija
FSC® vīzija

Forest Stewardship Council® (FSC®) rīkojas saskaņā ar redzējumu par pasauli, kurā mežu patieso vērtību atzīst visi. Sertifikācija ir tikai viens no veidiem, kā FSC īsteno ilgtspējīgas mežsaimniecības standartus. Sadarbībā ar dažādu ieinteresēto pušu ekosistēmu FSC izstrādā jaunus risinājumus, kas vērsti uz:

  • atbildīgu ieguvi: palīdzot uzņēmumiem atbildīgi apsaimniekot mežus;
  • saglabāšanu: saglabājot un palielinot meža vērtību;
  • atjaunošanu: paātrinot mežu atjaunošanu.


FSC® paziņojums un etiķete, ko izmanto Bosch PT
FSC® paziņojums un etiķete, ko izmanto Bosch PT

FSC® Mix Credit produkti ir izgatavoti no materiāliem (papīra/koksnes), kas iegūti no FSC® sertificētiem mežiem, pārstrādātiem materiāliem un materiāliem no kontrolētiem avotiem (kontrolēta koksne). Šo marķējumu var atrast mūsu abrazīvā papīra aizmugurējā apdrukā.

Sertificētos abrazīvos izstrādājumus var skaidri identificēt pēc FSC marķējuma un atbilstošā licences numura abrazīva otrā pusē.


FSC® sertificēts slīppapīru klāsts
FSC® sertificēts slīppapīru klāsts

Mēs piedāvājam pilnu sertificētu papīra pamatnes slīppapīru klāstu ar dažādām veiktspējas klasēm, formām, izmēriem un slīpēšanas graudiem, kas atbilst visām lietotāju vajadzībām, pie kurām mēs pastāvīgi strādājam.

FSC sertifikāts attiecas uz visiem abrazīviem uz papīra bāzes, kas ražoti pēc 2021. gada septembra, izņemot sērijas C410 un C420, kas vēl nav sertificētas.

Lai iegūtu detalizētu informāciju, apmeklējiet Bosch piederumi profesionāļiem tīmekļa vietne.


Mūsu sertifikāts no sertifikācijas iestāde
Mūsu sertifikāts no sertifikācijas iestāde

Sertifikācijas iestādes sertifikāta numurs ir IMO-COC-247152.

Attiecīgais FSC sertifikāts ir pieejams FSC oficiālajā tīmekļa vietnē, izmantojot licences numuru C168085.

FSC – Publiskā sertifikāta meklēšana: info.fsc.org/certificate.php

Kontaktinformācija

Ja jums ir jautājumi, mēs labprāt palīdzēsim.

FSC.PT@de.bosch.com