Bor for murverk og betong

50 % lengre holdbarhet under de tøffeste oppgavene

Produktdetaljer

50 % lengre holdbarhet under de tøffeste oppgavene

Produktdetaljer

Karbidspiss med fire skjær med enestående levetid i armert betong

Produktdetaljer

Karbidspiss med fire skjær med enestående levetid i armert betong

Produktdetaljer

Presisjon i armert betong

Produktdetaljer

Jevn og enkel boring i betong

Produktdetaljer

Jevn og enkel boring i betong

Produktdetaljer

Optimalisert for boring i betong

Produktdetaljer

Spesialutviklet for boring i armert betong

Produktdetaljer

Boring uten støv i murverk, betong og armert betong

Produktdetaljer

Hulbor perfekt for montering av koblingsbokser

Produktdetaljer

Raskeste borehastigheter

Produktdetaljer

Lang levetid i naturstein

Produktdetaljer

Standardbor for boring av store og dype hull i betong

Produktdetaljer

Hulbor perfekt for dype hull til montering av koblingsbokser

Produktdetaljer

Ekstra lang levetid ved boring i betong og stein

Produktdetaljer

Ekstra lang levetid ved boring i betong og stein

Produktdetaljer

Til slagdriller

Langvarig ytelse i betong

Produktdetaljer

Til slagdriller

Langvarig ytelse i betong

Produktdetaljer

Optimalisert for boring i murverk

Produktdetaljer

Optimalisert for boring i murverk

Produktdetaljer

Optimalisert for boring i murverk

Produktdetaljer

Optimalisert for boring i murverk

Produktdetaljer

Optimalisert for boring i murverk

Produktdetaljer

Lang holdbarhet ved boring i stort sett alle typer materialer

Produktdetaljer

Lang holdbarhet ved boring i stort sett alle typer materialer

Produktdetaljer