Ansvarlig innkjøp hos Bosch Power Tools Accessories

Ansvarlig innkjøp hos Bosch Power Tools Accessories

I flere år har vi jobbet med å redusere vårt miljøavtrykk uten å gå på akkord med produktkvaliteten. Vi tar ansvar og handler på en måte som er bærekraftig og som tar vare på naturressursene våre.

Ansvarlig forvaltning av skog er et emne som ligger oss nært, og det gleder oss derfor å kunngjøre at det papirbaserte slipesegmentet til Bosch elektroverktøy fra og med 2023 er FSC®-sertifisert i flere land i Europa.

FSC®-sertifisering for
Bosch-slipemidler i flere europeiske land

Vi kjøper inn fra godt forvaltede skoger

Vi kjøper inn fra godt forvaltede skoger

Med FSC®-sertifisering på flere av våre steder bidrar vi til en ansvarlig skogforvaltning over hele verden og øker ansvarsfølelsen for forsyningskjeden vår. Vi kan derfor garantere at alle våre FSC®-sertifiserte produkter kommer fra miljømessig ansvarlig, sosialt gunstig og økonomisk bærekraftig global skogforvaltning.


FSC® – Forest Stewardship Council

FSC® – Forest Stewardship Council

Forest Stewardship Council® (FSC®) er en global, ikke-kommersiell organisasjon dedikert til å fremme ansvarlig skogforvaltning over hele verden. FSC definerer standarder basert på vedtatte prinsipper for ansvarlig skogforvaltning som støttes av miljømessige, sosiale og økonomiske interessenter.

Les mer på: www.fsc.org


FSC®-visjon
FSC®-visjon

Forest Stewardship Council® (FSC®) styres av en visjon for en verden der skogens sanne verdi anerkjennes av alle. Sertifisering er bare én måte FSC setter bærekraftige skogbruksstandarder i sentrum. I samarbeid med et mangfoldig økosystem av interessenter, utvikler FSC nye løsninger med fokus på:

  • Ansvarlig innkjøp: Hjelpe bedrifter med å jobbe ansvarlig med skog
  • Bevaring: Opprettholde og øke skogens verdi
  • Gjenvinning: Å fremskynde gjenoppbyggingen av skog.


FSC®-krav og -etikett brukt av Bosch PT
FSC®-krav og -etikett brukt av Bosch PT

FSC® Mix Credit-produkter er laget av materialer (papir/tre) fra FSC®-sertifiserte skoger, resirkulert materiale og materiale fra kontrollerte kilder (kontrollert tre). Denne etiketten finner du på baksiden av våre slipepapirer.

De sertifiserte slipeproduktene kan tydelig identifiseres via en FSC-etikett og et samsvarende lisensnummer på baksiden av slipemidlet.


FSC®-sertifisert slipepapirutvalg
FSC®-sertifisert slipepapirutvalg

Vi tilbyr et komplett utvalg av sertifiserte papirbaserte slipeark med forskjellige ytelsesklasser, former, størrelser og korn for ethvert brukerbehov, som vi hele tiden jobber med.

FSC-sertifisering omfatter alle papirbaserte slipeprodukter som er produsert etter 09/2021, unntatt C410- og C420-serien som fortsatt er usertifisert.

Du finner mer informasjon på Bosch Professional-tilbehør nettsted.


Vårt sertifikat fra sertifiseringsorganet
Vårt sertifikat fra sertifiseringsorganet

Sertifikatnummeret fra sertifiseringsorganet er IMO-COC-247152.

Det aktuelle FSC-sertifikatet er også tilgjengelig på FSC's offisielle nettsted via lisensnummeret C168085.

FSC – Søk etter offisielle sertifikater: info.fsc.org/certificate.php

Kontakt

Vi hjelper deg gjerne ved eventuelle spørsmål.

FSC.PT@de.bosch.com