GIS 1000 C Professional

Nøyaktig måling og enkel dokumentasjon av temperatur og luftfuktighet


Utviklet for bruk i håndverk og industri. Med integrert kamera vises måleverdier direkte i det tilhørende bildet. Verdiene kan også overføres til smarttelefon, nettbrett eller stasjonær datamaskin.

Forhandlersøk

Produktvideo

Kort forklaring av termodetektorens funksjoner

Bruksområder for termodetektoren GIS 1000 C Professional

For profesjonelle innen VVS, el-installatører, for vegg- og gulvarbeider og industri. Se GIS 1000 C Professional i de forskjellige brukseksemplene

Oversikt over fordelene og funksjonene

Med termodetektoren GIS 1000 C Professional måler du overflatetemperaturer mellom -40 °C og +1000 °C – enkelt og kontaktløst.

 • Integrert kamera for umiddelbar dokumentasjon av måleverdier i et bilde
 • Konnektivitet - Via Bluetooth® kan måleverdier overføres direkte til en smarttelefon, og deretter sendes via e-post
 • Sensor som avklimatiseres raskt, for nøyaktige målinger av romtemperatur og relativ luftfuktighet
 • Enkelt brukergrensesnitt for intuitiv betjening
 • Dual power source: kan brukes både med 10,8 V-LI oppladbart batteri og vanlige alkaliske batterier
 • Sterkt LED-lys for bedre kamerabilder ved vanskelige lysforhold

Oversikt over tekniske data

Med termodetektoren Bosch GIS 1000 C Professional måler du temperaturer mellom -40 °C og +1000 °C – enkelt og kontaktløst

Bruksanvisning (PDF, 38 MB)

Måleområde -40 °C … +1000 °C
Målenøyaktighet IR ±1,0 °C
Optikk (forhold
måleavstand : måleflekk)
50:1
Oppløsning 0,1 °C
Målenøyaktighet relativ
luftfuktighet
± 2 %
Laserdiode Laserklasse 2, 635 nm
Strømforsyning og
brukstid
10,8 V LI (5 h) /
4 x 1,5 V LR6 (AA) (3 h)
Bildeminne (antall bilder) > 200
Minnetype Internt minne
Filformat JPEG

Kjøp GIS 1000 C Professional

Bestill GIS 1000 C Professional, og opplev selv hvor allsidig den er.

Forhandlersøk

Vanlige spørsmål om GIS 1000 C Professional

Det som måles, er alltid et sirkelformet område innenfor de to laserpunktene. Den gjennomsnittlige temperaturen i denne flaten vises som måleverdi på displayet. I tillegg til overflatetemperaturen kan verktøyet måle relativ luftfuktighet og omgivelsestemperatur.

Jo kortere avstand til måleobjektet, desto mer nøyaktig blir målingen. Ved større avstand kan måleresultatene bli mer unøyaktighet, f.eks. på grunn av høy luftfuktighet som kan virke inn på resultatet.

For å oppnå best mulig resultat stiller du inn materialet (emisjonsgrad) som skal måles, på verktøyet. De mest brukte materialene er forhåndsinnstilt på GIS 1000 C Professional. Det er også mulig å angi brukerdefinerte verdier.

Ved vanskelige målebetingelser (f.eks. måling i et ventilasjonsanlegg) kan også en ekstern måleføler kobles til. Verktøyet har en tilkobling av type K. Når en føler er koblet til, registrerer verktøyet denne, og denne følerens verdi vises på displayet.

Den lille sensoren mellom utløser og IR-måleåpning måler den relative luftfuktigheten og omgivelsestemperaturen nøyaktig. De målte verdiene kan brukes til forskjellige formål:

 • Varmebromodus: Her blir den målte overflatetemperaturen sammenlignet med omgivelsestemperaturen, for eksempel for å lokalisere dårlig isolasjon. Dette vises på fargeskalaen, og gjør det lettere for brukeren å tolke resultatene
 • Duggpunktmodus: Med omgivelsestemperaturen og luftfuktigheten kan verktøyet beregnet duggpunktet. Hvis den målte overflatetemperaturen nærmer seg denne verdien, viser verktøyet dette på skalaen.

Målingen starter når utløseren trykkes og slutter når utløseren slippes.

Med et varmebildekamera måles temperaturfordelingen på en større flate. Tusenvis av målepunkter settes sammen til et bilde og gir en rask oversikt over kritiske steder. Denne brukes for eksempel til rask identifisering av problemer i forbindelse med flater der temperaturforskjeller må lokaliseres.

Ved punktmåling med GIS 1000 C Professional måles overflatetemperaturen på et lite område nøyaktig. I tillegg kan (avhengig av bruksområde og behov) den relative luftfuktigheten og omgivelsestemperaturen måles. GIS 1000 C Professional egner seg dermed for mange målinger der det kreves nøyaktighet. Verktøyet er et praktisk hjelpemiddel ved detaljert analyse av små flater og punktmålinger.

Beskrivelse: Dette er forholdet mellom måleverktøyets avstand til måleobjektet og diameteren på måleområdet.

Egenskaper: Jo nærmere måleobjektet brukeren med verktøyet står, desto mindre er måleområdet og desto mer nøyaktig er målingen.

Med større avstand til måleobjektet forstørres også det målte området (kjegleformet måleprinsipp), dvs. at den viste temperaturen beregnes av en større flate.

Merknad: For å oppnå nøyaktige måleverdier bør måleobjektet være minst like stort som avstanden mellom de to laserpunktene.

vanlige spørsmål

Ja, alle versjonene har et slikt sertifikat i bruksanvisningen. Det bekrefter at verktøyet er samsvar med spesifikasjonene i bruksanvisningen.

Ja, verktøyet kan vedlikeholdes og etterjusteres i servicesenteret, slik at det igjen kan brukes i samsvar med de angitte spesifikasjonene. Brukeren mottar et kalibreringssertifikat som dokumentasjon. Kontakt nærmeste Bosch servicesenter for å finne ut om denne tjenesten tilbys også der du bor.

Ja, brukeren kan kontakte nærmeste servicesenter og be om en kalibrering. Brukeren mottar et kalibreringssertifikat som dokumentasjon. Kontakt nærmeste Bosch servicesenter for å finne ut om denne tjenesten tilbys også der du bor.

Du kan laste ned Bosch Thermal-appen i Apple App Store og Google Play Store.

Appen er bare tilgjengelig for Android- og iOS-nettbrett og -smarttelefoner. Andre operativsystemer støttes ikke. Støttede Android-enheter: Bluetooth®-kompatible smarttelefoner og nettbrett med Android 4.3 eller høyere. Støttede iOS-enheter: iPhone (4S eller høyere), iPad (3. generasjon eller høyere), iPad Air (1. generasjon eller høyere), iPad mini (1. generasjon eller høyere).

Prosjektene lagres på smarttelefonen/nettbrettet de ble opprettet på, og kan ikke overføres til andre enheter.

Ja, dataene dine beholdes ved programvareoppdatering.

Lagret innhold forblir stort sett uendret. For sikkerhets skyld bør du likevel lagre prosjektene på PC-en før oppdateringen ved å «dele» dem og sende dem som PDF- eller Excel-fil til e-postadressen din.

I Innstillinger → Språk kan du kontrollere hvilke språk appen er tilgjengelig på.

export icon Eksporter

settings iconInnstillinger

bluetooth icon Opprette Bluetooth®-forbindelse

Først må du sjekke at Bluetooth® er aktivert på måleverktøyet og smarttelefonen/nettbrettet og at enhetene befinner seg innenfor rekkevidden. Deretter kan du opprette en Bluetooth®-forbindelse mellom måleverktøyet og smarttelefonen/nettbrettet under bluetooth icon på appen. Merk at forbindelsen alltid må opprettes via appen, ikke via innstillingsmenyen på smarttelefonen/nettbrettet.

Hvis du skal overføre måledata fra GLM til datamaskinen din, anbefaler vi vår GLM Transfer-programvare, som kan lastes ned gratis. Målebildene i GIS kan overføres til datamaskinen via USB.

Nei. Du kan bare bruke ett måleverktøy. Kontroller først om Bluetooth® er aktivert på GLM/GIS og smarttelefonen/nettbrettet og om begge enhetene befinner seg innenfor rekkevidden. Alternativt kan du åpne valget via bluetooth icon.

Avhengig av omgivelsesforholdene (hindringer, direkte sollys osv.) kan det være en avstand på inntil ca. ti meter mellom smarttelefonen/nettbrettet og måleverktøyet.

Hvis enheten allerede er koblet til appen, blir den automatisk gjenkjent ved ny kobling hvis appen er åpnet på smarttelefonen/nettbrettet, Bluetooth® er aktivert på begge enhetene og enhetene befinner seg innenfor rekkevidden.

a. Målinger med GIS 1000 C Professional (ikke tilgjengelig i alle land)

Hvis det er forbindelse mellom smarttelefonen/nettbrettet og GIS 1000 C Professional, kan de målte verdiene legges til direkte etter at målepunktet er angitt, ved at du måler med GIS 1000 C Professional eller ved at du velger en målt verdi fra galleriet på enheten. Hvis det ikke er valgt noe målepunkt, vises et vindu med alternativer for hvordan du kan bruke måleverdiene. Dette kan alternativt gjøres ved at du trykker på og holder målepunktet og deretter velger alternativet Rediger. I begge tilfellene blinker målepunktet hvis en måling kan legges til direkte.

Med messpunkt icon kan du legge til et nytt målepunkt på bildet ditt.

Med notizen icon kan du legge til eller hente frem merknader til filen din.

Med rueckgaengig icon kan du angre handlinger.

Med wiederherstellen icon kan du gjenopprette angrede handlinger.

Med loeschen icon kan du slette enkeltobjekter.

De målte verdiene lagres i de tilsvarende målepunktene som har blitt angitt. Hvis du har tilordnet måleverdiene til et målepunkt, kan du åpne detaljert informasjon ved å trykke med fingeren på målepunktet.

Ja, du kan overføre målte verdier til appen i ettertid. Du angir eller velger da et målepunkt i appen og går deretter til galleriet til GIS 1000 C Professional. Her velger du målingen du ønsker, og overfører den til det valgte målepunktet ved bruk av Lagre-knappen på GIS 1000 C Professional.

Den målte overflatetemperaturen vises på bildet uavhengig av valgt modus. Dette krever at parameteren "Vis temperaturverdier på skissen" er aktivert i innstillingene.

Målemodus må endres direkte på GIS 1000 C Professional. Avhengig av valgt modus overføres de tilsvarende måleverdiene til appen.

 • Umgebungstemperatur icon Omgivelsestemperatur
 • Oberflächentemperatur icon Overflatetemperatur
 • relative Luftfeuchtigkeit icon Relativ luftfuktighet
 • durchschnittliche Oberflächentemperatur icon Gjennomsnittlig overflatetemperatur
 • Temperaturunterschied von Oberflächen- zu Raumtemperatur an icon Temperaturforskjell overflate- til romtemperatur (varmebro)
 • gewählter Emissionsgrad für diese Oberfläche icon Valgt emisjonsgrad for denne overflaten
 • Taupunkttemperatur icon Duggpunkttemperatur
 • Differenz der Oberflächentemperatur zur Temperatur des Taupunkts icon Differansen mellom overflatetemperaturen og duggpunkttemperaturen

Ved å trykke og holde på målepunktet kan du redigere (Rediger – målepunkt blinker), flytte (Flytt – målepunktet vibrerer) eller slette (Slett) målepunktet ditt.

b. Floor plan – måleverdier

Funksjonen "Detaljerte planer" egner seg når du skal opprette detaljerte plantegninger. I tillegg gir funksjonen Veggvisning mulighet til å tilpasse vegger individuelt. Vinkler, dører, vinduer og stikkontakter kan legges til, og dimensjonene til disse kan endres. Det er også mulig å legge til tekst og taleopptak. Denne funksjonen er spesielt praktisk for arkitekter, bygningsingeniører, eiendomsmeglere, elektroingeniører osv.

Med funksjonen «Skisser» er det mulig å opprette en plantegningsskisse med vinkler på 90°. En skisse kan konverteres til en detaljert plan. Etter konverteringen slettes skissen. Denne funksjonen er praktisk for alle som ønsker å danne seg et raskt inntrykk av plantegningen, for eksempel flisleggere, romplanleggere osv.

Hvis GLM er koblet til et en smarttelefon eller et nettbrett, overføres måleverdiene automatisk i sanntid. Ved å klikke et objekt (en vegg eller en målelinje) kan du tilordne dette objektet måleverdier i sanntid ved å måle med GLM, eller lagrede måleverdier fra måleverdilisten.

For å se og bruke måleverdiene velger du et element og skyver tallfeltet oppover i inntastingsmodus for å legge inn data manuelt.

Du kan lagre opptil 50 måleverdier per prosjekt.

c. Floor plan – tegneområde og vinkler

Med kommer du til valgmodusen. Her kan du forskyve elementer med dra og slipp, og endre egenskapene deres.

I tegnemodus kan du tegne linjer, firkanter og polygoner (mangekanter).

Med kan du legge til åpninger i planen.

Med kan du legge til målelinjer på plantegningen.

Du kan legge til merknader, bilder og huskelister under .

Med kommer du til oversikten.

Du kan importere eksisterende plantegninger som bilde med funksjonen .

Med kan du angre handlinger.

Med kan du gjenopprette angrede handlinger.

Med kan du slette enkeltobjekter.

Ved å klikke på en vegg i valgmodusen kommer du til «veggvisningen». Deretter kan du velge det tilsvarende elementet med settings icon.

Med settings icon → Desimaler kan du angi antallet desimaler. Appen runder av verdiene fra GLM i henhold til dette.

Ja. Appen gjør dette for å opprettholde layouten. Hvis layout og målte verdier står i motsetning til hverandre, settes den målte verdien i parentes og vises i blått. Verdier som vises i svart, er beregnet av programmet. Med låsefunksjonen (låsesymbol) kan du dessuten sperre vegger, slik at disse ikke tilpasses automatisk.

For å flytte enkeltobjekter velger du valgmodusen auswahlmodus icon.

Nei. For tiden kan bare enkeltobjekter flyttes/slettes. Denne funksjonen vil støttes i en av de kommende oppdateringene.

Velg visningsmodus og midt på en vegg for å dra denne til ønsket sted.

Nei. I ettertid kan du bare endre veggtykkelsen enkeltvis.

Velg auswahlmodus icon i tegnemodus . Klikk på en vegg, velg «Veggvisning» og deretter «Velg side 1» (innside) / «Velg side 2» (ytterside).

Nei. Veggtykkelsen kan tilpasses for et prosjekt med settings icon. Enkeltvegger innenfor et prosjekt kan tilpasses individuelt ved at du velger ønsket vegg.

I tegnemodus støtter appen den vanlige målestokken 1:50.

For tiden støttes de vanligste bildeformatene (JPEG, BMP, GIF, PNG).

Klikk på symbolet winkel icon og deretter på Winkel for å se alle vinklene.

Med settings icon → Vinkel på 90° / 45° kan du aktivere/deaktiver fastsettelse av vinkelen.

Verdien du har lagt inn, vises i blå parentes på plantegningen. For at ikke romlayouten skal endres, blir ikke vinkelen tilpasset visuelt. Alternativt kan du endre vinklene i planen med manuell tilpassing (dra og slipp).

Planene lagres automatisk.

For å eksportere velger du Prosjekt → Kundedata og trykker deretter på Eksport.

Du kan sende planene dine som e-postvedlegg i PDF-format.

Målestokken tilpasses dynamisk etter papirstørrelse A4.