Meisler

30 % lengre levetid

Ingen arbeidsforstyrrelser og mindre fastkjøring ved presisjonsarbeid i betong

Produktdetaljer

med rotasjonsstopp

Standardmeisling i betong og murstein for ulike renoveringsarbeider

Produktdetaljer

uten rotasjonsstopp

Standardmeisling i betong og murstein for ulike renoveringsarbeider

Produktdetaljer

30 % lengre levetid

Mindre fastkjøring og mer fremgang i betong

Produktdetaljer

Standardmeisling i betong og murstein for ulike renoveringsarbeider

Produktdetaljer

Høy materialfjerningshastighet i murverk og mørtel

Produktdetaljer

Standardmeisling i betong og murstein for ulike renoveringsarbeider

Produktdetaljer

Ren og rask fjerning av vegg- og gulvfliser

Produktdetaljer

Til fjerning av mørtel mellom mursteiner

Produktdetaljer

Til renovering og restaurering

Produktdetaljer

Standardmeisling i betong og murstein for ulike renoveringsarbeider

Produktdetaljer

Enkel kutting av smale kanaler i betong og murstein

Produktdetaljer

Kutting av smale kanaler i betong og murstein med ulike kanaldybder

Produktdetaljer

Enkel mørtelfjerning med ekstremt lang levetid

Produktdetaljer

Rask meisling i mykt treverk

Produktdetaljer

Til bruk med elektroverktøy

Enkel driving av nagler i tre og grunn

Produktdetaljer

Til renovering og restaurering

Produktdetaljer

Ingen arbeidsforstyrrelser og mindre fastkjøring ved presisjonsarbeid i betong

Produktdetaljer

Mindre fastkjøring og mer fremgang i betong

Produktdetaljer

Mindre fastkjøring og raskere fremdrift i betong

Produktdetaljer

Standardmeisling i betong og murstein for ulike demoleringsarbeider

Produktdetaljer

Høy materialfjerningshastighet i murverk og mørtel

Produktdetaljer

Enkel mørtelfjerning med ekstremt lang levetid

Produktdetaljer

Meisling i betong og murstein for ulike demoleringsarbeider

Produktdetaljer

Selvkvessende

Ren og rask fjerning av vegg- og gulvfliser

Produktdetaljer

Standardfjerning av vegg- og gulvfliser

Produktdetaljer

Standardmeisling i betong og murstein for ulike demoleringsarbeider

Produktdetaljer

Enkel kutting av smale kanaler i betong

Produktdetaljer

Enkel kutting av smale kanaler i murstein

Produktdetaljer

Kutter smale kanaler i betong og murstein med ulike dybder

Produktdetaljer

Enkel fjerning av mørtel

Produktdetaljer

Løsner enkelt svært kompakt jord og grunn

Produktdetaljer

Målrettet oppbryting av veidekker

Produktdetaljer

Til bruk med elektroverktøy

Driver ned jordspyd for lynavledere eller teltfester

Produktdetaljer

Kompaktere bakfylling og grus

Produktdetaljer

Til opphugging av stein, betong og asfalt

Produktdetaljer

Konisk verktøyholder for stampeplater og ruhodeplater

Produktdetaljer

Med 22 mm sekskantskaft

Konstant høy materialfjerningshastighet og ingen arbeidsavbrudd

Produktdetaljer

Med 22 mm sekskantskaft

Mindre fastkjøring og mer fremgang i betong

Produktdetaljer

Med 22 mm sekskantskaft

Høy materialfjerningshastighet i murverk og mørtel

Produktdetaljer

Med 22 mm sekskantskaft

Løsner enkelt svært kompakt jord og grunn

Produktdetaljer

Med 22 mm sekskantskaft

Driver ned jordspyd for lynavledere eller teltfester

Produktdetaljer

Med 22 mm sekskantskaft

Konisk verktøyholder for stampeplater

Produktdetaljer

Med 19 mm sekskantskaft

Spiss tupp for nøyaktig justeringsarbeid i betong

Produktdetaljer

Med 19 mm sekskantskaft

Standardmeisling i betong og murstein for ulike demoleringsarbeider

Produktdetaljer

Med 19 mm sekskantskaft

Standardmeisling i betong og murstein for ulike demoleringsarbeider

Produktdetaljer

Med 19 mm sekskantskaft

Standardmeisling i betong og murstein for ulike demoleringsarbeider

Produktdetaljer

Med 28 mm sekskantskaft

Konstant høy materialfjerningshastighet og ingen arbeidsavbrudd

Produktdetaljer

Med 28 mm sekskantskaft

Spiss tupp for nøyaktig justeringsarbeid i betong

Produktdetaljer

Standardmeisling i betong og murstein for ulike demoleringsarbeider

Produktdetaljer

Standardmeisling i betong og murstein for ulike demoleringsarbeider

Produktdetaljer

Med 28 mm sekskantskaft

Målrettet oppbryting av veidekker

Produktdetaljer

Med 28 mm sekskantskaft

Standardmeisling i murverk og mørtel for ulike demoleringsarbeider

Produktdetaljer

Med 28 mm sekskantskaft

Driver ned jordspyd for lynavledere eller teltfester

Produktdetaljer

Med 28 mm sekskantskaft

Konisk verktøyholder for stampeplater

Produktdetaljer

Med 30 mm sekskantskaft

Konstant høy materialfjerningshastighet og ingen arbeidsavbrudd

Produktdetaljer

Med 30 mm sekskantskaft

Standardmeisling i betong og murstein for ulike demoleringsarbeider

Produktdetaljer