Tilbehør til varmluft, lakkering og fjerning

Til alle Bosch varmluftpistoler

Til tørking, fjerning av maling og tining

Produktdetaljer

Til alle Bosch varmluftpistoler

Varmebeskyttelse av glass

Produktdetaljer

Til alle Bosch varmluftpistoler

Med frontal avledning

Produktdetaljer

Til alle Bosch varmluftpistoler

For fjerning av varmefølsomt materiale

Produktdetaljer

Til alle Bosch varmluftpistoler

Til arbeide på små flater

Produktdetaljer

Til alle Bosch varmluftpistoler med elektronisk regulering

Til konsentrering av luftstrøm

Produktdetaljer

Til alle Bosch varmluftpistoler med elektronisk regulering

Basiselement til spesialdyser

Produktdetaljer

Til alle Bosch varmluftpistoler med elektronisk regulering

Med sidekanal for tilførsel av sveisetråd

Produktdetaljer

Til alle Bosch varmluftpistoler med elektronisk regulering

Til overlappingssveising på PVC-folie

Produktdetaljer

Til alle Bosch varmluftpistoler med elektronisk regulering

Til skjæring av hardskum

Produktdetaljer

Til alle Bosch-modeller med elektronisk regulering

Til sveisetråd på opptil 4 mm

Produktdetaljer

Til Bosch varmluftpistoler med elektronisk regulering

Sort

Produktdetaljer

Til alle varmluftpistoler

Til buttsveising av kabelender

Produktdetaljer