Smart nivellering tack vare
Bluetooth®-anslutningen

GCL 2-50 C + GCL 2-50 CG Professional

Via Bluetooth® kan kombilasern styras trådlöst via smarttelefonen – även över långa avstånd.
Båda kombilasrarna kan ansluta till multifunktionshållaren RM 3 Professional. På så vis kan du placera laserlinjerna motordrivet med hög precision.

GCL 2-50 C

Kombi laser GCL 2-50 C Professional

Sök återförsäljare
GCL 2-50 C

Kombi laser GCL 2-50 CG Professional

Sök återförsäljare

Produktvideo GCL 2-50 CG Professional

Kombilaserns funktioner kortfattat förklarade

Fördelar med kombilaser

översikt

Produkt
GIS 1000 C Professional
Fördelar GCL 2-50 C Professional GCL 2-50 CG Professional
Kontaktlös och tidsbesparande styrning via smarttelefonen tack vare Bluetooth®-anslutningen
Effektivt arbete i starkt ljus tack vare användningen av grön laserteknik
Kompatibilitet med den multifunktionella hållaren RM 3 Professional för en motordriven linjepositionering
Flexibel användning tack vare dubbel strömförsörjning: 12 V-lithiumbatterier eller standard alkaline-batterier
Exakt och enkel justering av laserlinjerna till de centrala lodpunkterna
Mångsidiga fastsättningsalternativ tack vare den medföljande universella hållaren RM 2 Professional
Sök återförsäljare Sök återförsäljare

Enkel och exakt nivellering

De två kombilasrarna är kan användas för nivellerings- och överföringsarbeten. Perfekt för följande tillämpningar:

  • Nedsänkta tak
  • Justera gipsväggar med vertikala laserlinjer
  • Klimattekniska och elektroniska installationer tack vare en enkel överföring av lodpunkterna
  • Överföring av fullständigt belysningsraster
  • nivellering av ytor för slutarbeten i interiörer, som anpassning av de slutliga referensmärkena för exakt positionering
Kombilaser pris

Köp GCL 2-50 C
Professional

Smarta funktioner för maximal produktivitet – den kompakta hjälpen för nivelleringsarbeten.

Köp kombilaser

Köp GCL 2-50 CG
Professional

Fyra gånger bättre synlighet och smarta funktioner – maximal precision, även i svåra ljusförhållanden.

FAQ GCL 2-50 C/CG Professional

Genom kontaktlös användning med smarttelefonen förhindrar du att laserlinjerna blir suddiga genom manuella inställningar och att GCL 2-50 C/CG Professional måste ställas in på nytt.

Speciellt i ljusa arbetsmiljöer, till exempel, nära fönster, underlättar den gröna laserstrålen inriktningsarbetet på grund av dess fyra gånger bättre synlighet.

De röda laserpunkterna blir väl synliga tack vare punktkoncentrationen i laserstrålen i alla omgivningar.

Ju närmare man placerar GCL 2-50 C/CG Professional till referenspunkten, desto bättre är det.Ju kortare avståndet är mellan enheten och referenspunkten, desto lägre blir standardavvikelsen för lodpunkterna. Du får utmärkt support beroende på vilken version som levereras, RM 2 Professional eller RM 3 Professional: klicka bara på GCL 2-50 C/CG Professional och placera lodpunkten på referenspunkten. Därefter kan du rikta in laserlinjen exakt.

GCL 2-50 C och GCL 2-50 CG Professional erbjuder möjligheten att styra laserstrålens synlighet med hjälp av Bosch Levelling Remote appen. På detta sätt kan laserljuset minimeras, till exempel för att förlänga batteritiden.

RM 3 Professional drar sin energi från batterierna eller lithiumjonbatteriet GCL 2-50 C/GCL 2-50 CG Professional. En separat energikälla behövs inte.

Naturligtvis erbjuder appen Bosch Levelling Remote fördelar även utan motordriven multifunktionshållare RM3 Professional. Även om du kan rikta in laserlinjerna med den motoriserade funktionen, har du många andra funktioner tillgängliga, som till exempel den kontaktlösa kontrollen över din GCL 2-50 C/CG Professional.

Du kan enkelt växla mellan laserlinjerna via smarttelefonen och exempelvis aktivera eller inaktivera mottagarläget. Dessutom kan du även sätta på och stänga av laserstrålen. Detta är till stor hjälp om GCL 2-50 C/CG Professional exempelvis är fäst vid svåråtkomliga ställen och inte är lätt att nå.

Man får även användbar statusinformation för GCL 2-50 C/CG Professional direkt på skärmen.

FAQ Bosch Levelling Remote-appen

Appen kan laddas ner i Apple App Store och i Google Play Store.

Appen är endast tillgänglig för smarttelefoner och surfplattor med Android och iOS. Andra operativsystem stöds inte.

Android-enheter som stöds: Bluetooth®-kompatibla smarttelefoner från Android 6.
iOS-enheter som stöds: iPhone (från 5s).

Surfplattor stöds inte.

Under appens inställningar kan du se vilka språk som finns tillgängliga för appen.

Appen kan anslutas till GCL 2-50 C Professional och GCL 2-50 CG Professional.

Se till att Bluetooth® är aktiverat i din apparat och smarttelefonen och att apparaterna befinner sig i närheten av varandra. Ingen av apparaterna får vara anslutna till andra Bluetooth®-enheter. Du kan upprätta en anslutning mellan lasern och smarttelefonen i appen genom att klicka på Bluetooth®-symbolen. Observera att anslutningen alltid måste upprättas via appen och inte via inställningsmenyn på din smarttelefon/surfplatta.

Nej. Den kan maximalt styra en apparat i taget.

Den typiska räckvidden kan vara upp till ca 10 m beroende på omgivningen (hinder, solinstrålning etc.). I optimala förhållanden är avstånd på upp till 30 meter möjliga.

Om mätinstrumentet redan har anslutits till appen en gång sker automatisk identifiering om appen är öppen på smarttelefonen, Bluetooth® är aktiverat på båda enheter och enheterna befinner sig i närheten av varandra.

Ikon för pendelinterlock Pendelinterlock på/av

Mottagningslägets ikonMottagningsläge på

Ikon för självnivelleringsområdet Utanför självnivelleringsområdet

För att använda denna funktion måste lasern vara ansluten till rotationsbas RM 3. Fästskenan ska skjutas på rotationsbasen tills LED-lampan visar på att anslutning har upprättats. Nu kan instrumentet vridas i tre olika hastigheter, med- och motsols, via smarttelefonen.

Standbyikon Standbyläge på/av

Mottagningslägets ikon Mottagningsläge på/av

”Driftlägen”: val av visning av laserlinjer/lodpunkter

Med denna funktion kan du välja mellan tre olika profiler:

  1. Maximal lasersynlighet (resulterar i minskad batteritid)
  2. Balanserad profil (genomsnittlig lasersynlighet, genomsnittlig batteritid)
  3. Maximal batteritid (vid låg lasersynbarhet)