GIS 1000 C Professional

Mät temperaturer och luftfuktighet med precision och dokumentera smidigt


Framtagen för användning inom hantverk och industri. Tack vare den integrerade kameran visas mätvärden direkt på den tillhörande bilden. Därutöver kan värdena överföras till en Smartphone, surfplatta eller Desktop.

Sök återförsäljare

Produktvideo

Termodetektorns funktioner kortfattat förklarade

Användningsområden för termodetektorn GIS 1000 C Professional

Framtagen för användning inom hantverk, såsom värme, ventilation, klimatteknik, sanitet, el, vägg- och golvtillverkning eller inom industrin. Se GIS 1000 C Professional i dess olika användningsområden

Fördelarna i överblick

Med termodetektorn GIS 1000 C Professional mäter du yttemperaturer på mellan -40 °C och +1000 °C enkelt och kontaktlöst.

 • Integrerad kamera för omedelbar dokumentation av mätvärden på en bild
 • Konnektivitet. Via Bluetooth® kan mätvärden omedelbart och på ort och ställe överföras till en Smartphone och sedan skickas iväg via mail
 • Snabbt acklimatiserande sensor för exakta mätningar av rumstemperatur och relativ luftfuktighet
 • Enkelt användargränssnitt för intuitiv hantering
 • Dual power source: fungerar både med 10,8 V LI-batteri och vanliga alkaliska batterier
 • Ljusstark LED för bättre kamerabilder vid svåra ljusförhållanden

Överblick tekniska data

Med termodetektorn Bosch GIS 1000 C Professional mäter du temperaturer på mellan -40 °C och +1000 °C enkelt och kontaktlöst

Bruksanvisning (PDF, 38 MB)

Mätintervall -40 °C … +1000 °C
Mätnoggrannhet IR ±1,0 °C
Optik (förhållandet
mätavstånd : mätfläck)
50:1
Upplösning 0,1 °C
Mätnoggrannhet relativ
luftfuktighet
± 2%
Laserdiod Laserklass 2, 635 nm
Strömförsörjning och
driftstid
10,8 V LI (5h) /
4 x 1,5-V-LR6 (AA) (3h)
Bildminne (antal bilder) > 200
Minnestyp internt minne
Filformat JPEG

Köpa GIS 1000 C Professional

Beställ GIS 1000 C Professional och övertyga dig själv av dess mångsidiga användning.

Sök återförsäljare

FAQ GIS 1000 C Professional

Apparaten mäter alltid en cirkelrund yta, som befinner sig inom de två laserpunkterna. Den genomsnittliga temperaturen inom denna yta visas som mätvärde på displayen. Utöver yttemperaturen kan apparaten bestämma den relativa luftfuktigheten och omgivningstemperaturen.

Ju kortare avstånd, desto högre precision hos mätningen. Vid större avstånd kan mätningarnas precision minska, t.ex. genom hög luftfuktighet, vilket kan påverka resultatet.

För att uppnå bästa möjliga resultat ställer du in det material som skall mätas på apparaten (emissionsgrad). De vanligaste materialen är redan förinställda i GIS 1000 C Professional. Det går även att mata in användardefinierade värden.

Vid svårare mätförhållanden (t.ex. mätning inne i en ventilationsanläggning) kan också en extern mätgivare anslutas. Apparaten har en anslutning av typen K.. Så snart en givare är ansluten identifierar apparaten denna och givarens värde visas på displayen.

Den lilla sensorn mellan utlösaren och den infraröda mätöppningen mäter den relativa luftfuktigheten och omgivningstemperaturen med hög precision. De uppmätta värdena kan användas för olika applikationer:

 • Värmebryggsläge: Här jämförs den uppmätta yttemperaturen med omgivningstemperaturen så att det t.ex. skall gå att hitta bristande isoleringar. Det visas på färgskalan och hjälper användaren vid tolkningen av resultaten
 • Daggpunktsläge: Med omgivningstemperaturen och luftfuktigheten kan apparaten mäta daggpunkten. Om den uppmätta yttemperaturen närmar sig detta värde visar apparaten detta på tolkningsskalan.

Mätningen börjar så snart utlösaren trycks och slutar när utlösaren släpps.

Med en värmebildkamera mäts temperaturfördelningen på en större yta. Tusentals mätpunkter sammanfattas till en bild och ger på så sätt en snabb översikt över kritiska ställen. Den hjälper till exempel vid en snabb problemidentifiering på ytor där temperaturskillnader skall hittas.

Vid punktmätningen med GIS 1000 C Professional mäts yttemperaturen på en liten yta med hög precision. Därutöver kan (beroende på applikation och behov) även den relativa luftfuktigheten och omgivningstemperaturen mätas. GIS 1000 C Professional är därmed lämpligt för mångsidiga mätningar med hög precision. Den hjälper vid en detaljerad analys av små ytor och punktuella mätningar.

Beskrivning: Det rör sig om förhållandet mellan mätapparatens avstånd till mätobjektet och mätområdets diameter.

Egenskaper: Ju närmare användaren står med apparaten till mätobjektet, desto mindre är mätområdet och desto högre precision har mätningen.

Med ett större avstånd till mätobjektet förstoras också det uppmätta området (konformad mätprincip), dvs. den visade temperaturen beräknas från en större yta.

Anmärkning: För att uppnå exakta mätvärden bör mätobjektet vara minst så stort som avståndet mellan de båda laserpunkterna.

faq

Ja, varje version har ett sådant certifikat med i bruksanvisningen. Detta bekräftar att apparaten arbetar inom ramen för de specifikationer, som anges i bruksanvisningen.

Ja, apparaten kan underhållas och efterjusteras på Servicecentrum, så att den återigen arbetar inom ramen för specifikationerna. Användaren får ett kalibreringscertifikat såsom intyg. För att ta reda på om denna service även finns i din region kontaktar du ditt lokala Bosch Servicecentrum.

Ja, användaren kan kontakta sitt Servicecentrum och begära en kalibrering. Användaren får ett kalibreringscertifikat såsom intyg. För att ta reda på om denna service även finns i din region kontaktar du ditt lokala Bosch Servicecentrum.

Appen Measuring Master kan laddas ner i Apple App Store och i Google Play Store.

Appen är endast tillgänglig för smarttelefoner och surfplattor med Android och iOS. Andra operativsystem stöds inte. Android-enheter som stöds: Bluetooth®-kompatibla smarttelefoner och surfplattor från Android 4.3. iOS enheter som stöds: iPhone (4S eller högre), iPad (3:e gen. eller senare), iPad Air (1:a gen eller senare), iPad mini (1:a gen. eller senare).

Projekten sparas på samma smarttelefon/surfplatta som de skapas på och kan inte överföras till andra enheter.

Ja, din info ligger kvar vi mjukvaruuppdatering.

Sparat innehåll förblir intakt. För säkerhets skull bör du spara projekten på en dator innan uppdatering genom att »dela» dem och skicka dem till din e-postadress som PDF- eller Excelfil.

Under »Inställningar» → »Språk» kan du se vilka språk som finns tillgängliga för appen.

export icon Export

settings iconInställningar

bluetooth icon Upprätta Bluetooth®-anslutning

Se först till att Bluetooth® är aktiverat hos både mätinstrument och smarttelefon/surfplatta och att enheterna befinner sig i närheten av varandra. Därefter kan du upprätta en Bluetooth®-anslutning mellan mätinstrumentet och din smartphone/surfplattan i appen under bluetooth icon. Observera att anslutningen alltid måste upprättas via appen och inte via inställningarna i din smarttelefon/surfplatta.

För att överföra mätresultat från din GLM till din dator rekommenderar vi vår programvara GLM Transfer, som du kan ladda ner kostnadsfritt. Mätbilderna från GIS kan överföras till dator via USB.

Nej. Du kan endast använda ett mätinstrument. Kontrollera först om Bluetooth® är aktiverat på GLM/GIS och smarttelefon/surfplatta och enheterna befinner sig i närheten av varandra. Du kan också öppna alternativen via bluetooth icon.

Beroende på omgivningsvillkoren (föremål i vägen, solljus osv.) kan en anslutning med en räckvidd på upp till ca. 10 meter upprättas.

Om mätinstrumentet redan har anslutits till appen en gång sker automatisk identifiering om appen är öppen på smarttelefonen/surfplattan, Bluetooth® är aktiverat på båda enheter och enheterna befinner sig i närheten av varandra.

a. Mätningar med GIS 1000 C Professional (inte tillgängligt i alla länder)

Om det finns en befintlig anslutning mellan din smartphone/surfplatta och GIS 1000 C Professional kan uppmätta värden läggas till direkt efter att mätpunkten satt genom att mäta med GIS 1000 C Professional och/eller genom att välja ett mätresultat från galleriet på enheten. Om ingen mätpunkt har valts visas ett urvalsfönster med alternativ för hur du kan använda de mätresultaten. Detta kan också göras genom att peka på och hålla mätpunkten och sedan välja alternativet »Redigera». I båda fall blinkar mätpunkten i en mätning kan läggas till direkt.

Under messpunkt icon kan du infoga en ny mätpunkt i ditt foto.

Under notizen icon kan du lägga till resp. aktivera anteckningar till din fil.

Under rueckgaengig icon kan du ångra åtgärder.

Under wiederherstellen icon kan du återställa ångrade åtgärder.

Under loeschen icon kan du radera enskilda objekt.

Mätresultaten sparas i motsvarande mätpunkter, som har ställts in. När du har tilldelat en mätpunkt till ett mätresultat kan du öppna detaljer genom att peka på mätningspunkten.

Ja, du kan överföra mätresultat till appen efteråt. För att göra detta, ställ in eller välj en mätpunkt i appen och gå sedan till galleriet i GIS 1000 C Professional. Välj här den mätning du vill och överför den till den valda mätpunkten med knappen »Spara» på GIS 1000 C Professional.

Den uppmätta yttemperaturen visas på bilden oavsett vilket läge som valts. För att göra detta ska parametern »Visa temperaturetiketter på skissen» aktiveras i inställningarna.

Mätläget ska ändras direkt i GIS 1000 C Professional. Beroende på valt läge överförs respektive mätresultat till appen.

 • Umgebungstemperatur icon Omgivningstemperatur
 • Oberflächentemperatur icon Yttemperatur
 • relative Luftfeuchtigkeit icon Relativ luftfuktighet
 • durchschnittliche Oberflächentemperatur icon Genomsnittlig yttemperatur
 • Temperaturunterschied von Oberflächen- zu Raumtemperatur an icon Temperaturskillnad mellan yt- och rumstemperatur (värmebrygga)
 • gewählter Emissionsgrad für diese Oberfläche icon Vald emissionsgrad för denna yta
 • Taupunkttemperatur icon Daggpunktstemperatur
 • Differenz der Oberflächentemperatur zur Temperatur des Taupunkts icon Differens mellan yttemperaturen och daggpunktens temperatur

Genom att peka på och hålla mätpunkten kan du bearbeta (»Bearbeta» – mätpunkten blinkar), flytta (»Flytta» – mätpunkten skakar) eller radera (»Radera») din mätpunkt.

b. Floor plan-mätresultat

Funktionen »Detaljerade ritningar» är lämplig för att skapa detaljerade grundplaner. Dessutom ger funktionen väggvy en möjlighet att anpassa väggar individuellt. Vinklar, dörrar, fönster och eluttag kan infogas och måtten ändras. Även text och ljudfiler kan infogas här. Denna funktion är särskilt lämplig för arkitekter, byggingenjörer, fastighetsmäklare, elektroingenjörer osv.

Med funktionen »Snabbskiss» kan du skapa en grundplan-skiss med 90°-vinklar. En snabbskiss kan konverteras till en detaljerad ritning. Efter konverteringen raderas »Snabbskissen». Denna funktion passar för alla som vill få en snabb överblick över grundplanen, som exempelvis kakelsättare, planerare osv.

Om din GLM har en befintlig anslutning till en smarttelefon/surfplatta överförs mätresultaten automatiskt i realtid. Genom att välja ett objekt (vägg eller mätlinje) kan detta objekt tilldelas mätresultat, antingen i realtid genom mätningar med GLM eller sparade mätresultat från listan.

Du kan se och använda dina mätresultat genom att välja ett element och skjuta upp sifferfältet för manuell inmatning i inmatningsläge.

Det går att spara max. 50 mätresultat per projekt.

c. Floor plan – rityta och vinkel

Med kommer du till urvalsläget. Här kan du flytta element och ändra deras egenskaper genom att dra och släppa.

I ritläget kan du rita linjer, fyrkanter och polygoner (månghörningar).

Under kan du infoga genombrytningar i ritningen.

Under kan du infoga mätlinjer i grundplanen.

Notiser, foton och listor kan du infoga under .

Under kommer du till översikten.

Du kan importera befintliga grundplaner som bild under funktionen .

Under kan du ångra åtgärder.

Under kan du göra om åtgärder.

Under kan du radera enskilda objekt.

Genom att peka på en vägg i urvalsläget kommer du till »Väggvyn». Under settings icon väljer du det element du vill ha.

Undersettings icon → Decimaler kan du ställa in antalet decimaler. Appen avrundar värdena från din GLM motsvarande.

Ja. Appen gör det för att bibehålla layouten. Om layout och mätresultat motsäger varandra, så sätter programmet mätresultat inom klammer och blåmarkerar dem. Svartmarkerade värden är beräknade av programmet. Genom låsfunktionen kan du spärra väggar så att de inte kan anpassas automatiskt.

Välj urvalsläget för att förskjuta enskilda objekt.

Nej. Det går för tillfället bara flytta/radera separata objekt. Det kan komma stöd för en sådan funktion i kommande uppdateringar.

Välj indikeringsläget och peka på mitten av en vägg för att dra den till önskad position.

Nej. Det går bara ändra separata väggtjocklekar efteråt.

Välj auswahlmodus icon i teckenläget. Tryck till på en vägg, välj Väggvy och sedan Välj sida 1 (insidan)/Välj sida 2 (utsidan).

Nej. Det går att anpassa väggtjockleken projektövergripande med settings icon. Du kan anpassa separata väggar i ett projekt genom att välja resp. vägg.

I ritläge stöder appen normalskalan 1:50.

Appen stöder för tillfället de vanligaste bildformaten (JPEG, BMP, GIF, PNG).

Klicka på symbolen winkel icon och sedan på Winkel, så visar du alla vinklar.

Under settings icon→ »Vinkel 90°/45°» kan du aktivera/avaktivera fastställande av vinklar.

Värdet du anger är markerat med blå klammer på planritningen. Det går inte anpassa vinkeln visuellt eftersom det påverkar rumslayouten. Du kan även ändra vinklarna på ritningen med manuell anpassning (dra och släpp).

Ritningarna blir sparade automatiskt.

För att exportera, välj Projekt → Kunddata och därefter Export.

Du kan maila dina ritningar på PDF-format.

Skalorna blir dynamiskt anpassade till pappersstorleken DIN A4.