Bezpečnost na pracovišti

Bezpečnost na pracovišti

bezpečnost na pracovišti – úhlová bruska

Vedoucí pozice v bezpečnosti práce

Nedbalost v okolí zdroje napájení je častou příčinnou nehod. Frekventovaným jevem je poškození síťového kabelu nebo přeříznutí napájecího kabelu během práce. Je důležité s kabelem nemanipulovat, ale ihned vytáhnout síťovou zástrčku. Elektrické nářadí s poškozeným elektrickým kabelem dále nepoužívej.


bezpečnost vrtacích kladiv

NEJLEPŠÍM ZPŮSOBEM, JAK SE VYHNOUT ZRANĚNÍ, JE DOBŘE ZNÁT SVÉ NÁŘADÍ A JEHO SPRÁVNÉ POUŽITÍ.

  • Elektrické nářadí, příslušenství a bity používej vždy tak, jak je uvedeno v návodu k obsluze, a dbej na pracovní podmínky a prováděné práce. Nesprávné použití nářadí na jinou práci, než na kterou je určeno, by mohlo vést k nebezpečné události.
  • Buď ve střehu, soustřeď se na danou úlohu a při práci s elektrickým nářadím používej zdravý rozum. Nepoužívej elektrické nářadí, pokud jsi unavený/á, pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Pamatuj, že chvilka nepozornosti může vést k vážnému zranění.


  • Při manipulaci s elektrickým nářadím jej nikdy nenos za napájecí kabel. Před zapnutím vždy sejmi seřizovací nebo jiný klíč, protože jeho ponechání na rotující části může vést k zranění.
  • Před připojením jakéhokoli zdroje napájení či akumulátoru nebo při zvedání či přenášení nářadí se vždy ujisti, že je vypínač v poloze „vypnuto“. Přenášení elektrického nářadí s prstem na spínači nebo jeho napájení se zapnutým spínačem může vést k nehodám.
  • Před odložením nářadí vždy počkej, až se zcela zastaví. Nástroj se může zaseknout a vést ke ztrátě kontroly nad nářadím.
  • Před jakýmkoli nastavováním, výměnou příslušenství nebo uskladněním elektrického nářadí jej vždy odpoj. Toto preventivní opatření snižuje riziko náhodného spuštění elektrického nářadí.
bezpečnost vrtacích kladiv

Bezpečnost na pracovišti

  • Čisté pracovní prostředí je zdravé pracoviště, proto dbej na to, aby byly pracovní prostory čisté a dobře osvětlené. Nepořádek nebo tma nahrávají nehodám.
  • Zajisti dobré větrání a nepracuj s elektrickým nářadím v přítomnosti hořlavých kapalin, plynů nebo jemného prachu. Elektrické nářadí může vytvářet jiskry, které mohou snadno zapálit prach nebo výpary.
  • Při práci s elektrickým nářadím dodržuj dostatečnou vzdálenost mezi pracovníky. Ujisti se, že máš vždy správnou oporu a rovnováhu pro naprosté ovládání elektrického nářadí.
  • Zajisti si správné osvětlení, zejména pokud pracuješ v tmavém prostředí, například ve sklepě.


Servisní linka

Při dotazech na servis oprav a na objednávky náhradních dílů.

Po – Pá: 8.00 – 17.00

Zákaznická podpora

Při dotazech na naše produkty, jejich aplikace a 3-letou záruku.

Po - Pá: 8:00 – 17:00

FAQ

Zde dostaneš odpovědi na nejčastěji kladené otázky k našim službám.