electrical_personal_safety

OCHRANA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ A BEZPEČNOST OSOB

Elektrická bezpečnost

  • Zástrčky elektrického nářadí musí vždy odpovídat zásuvce. Síťovou zástrčku nikdy nijak neupravuj ani neměň. U uzemněného elektrického nářadí je důležité nepoužívat žádné adaptérové zástrčky. Zasahování do zástrček, které neodpovídají zásuvkám, nebo jejich úprava, případně používání adaptérů zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
  • Při práci s elektrickým nářadím dbej na zamezení kontaktu s uzemněnými povrchy, zejména s trubkami, radiátory nebo chladničkami. Pokud je tvé tělo uzemněné, může hrozit úraz elektrickým proudem.
  • Voda a elektrické nářadí nepatří k sobě! Nevystavuj elektrické nářadí dešti nebo vlhkosti. Vniknutí vody nebo vlhkosti do elektrického nářadí výrazně zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem. Při práci s elektrickým nářadím venku se ujisti, že používáš prodlužovací kabel, který je určen pro venkovní použití.
Elektrická bezpečnost

Osobní ochrana

Kromě bezpečnosti práce je důležité používat osobní ochranné pomůcky. Proto vždy používej ochranné brýle, ochranu sluchu, helmu a další ochranné pomůcky a při broušení a řezání kovů nos kvalitní nehořlavý pracovní oděv.

osobní bezpečnost

  • Ochranné brýle zabraňují vniknutí prachu, úlomků, dřevěných hoblin a dalších předmětů do očí, zatímco ochrana sluchu může minimalizovat poškození uší způsobené hlukem z elektrického nářadí.
  • Protiprachové masky pomáhají uživatelům zabránit vdechování škodlivých částic na pracovišti.
  • Při práci s elektrickým nářadím se vždy vhodně obleč. Dlouhé vlasy, šperky a volný oděv se mohou zachytit o pohyblivé části elektrického nářadí, a způsobit tak potenciální nebezpečí pro uživatele. Dlouhé vlasy by měly být pečlivě svázané dozadu a je vhodné nenosit zbytečné doplňky. Oblečení by mělo zakrývat celé tělo. Používej silné rukavice, pevnou obuv a přilbu pro ochranu před ostrými nástroji, třískami nebo padajícími předměty.


Servisní linka

Při dotazech na servis oprav a na objednávky náhradních dílů.

Po – Pá: 8.00 – 17.00

Zákaznická podpora

Při dotazech na naše produkty, jejich aplikace a 3-letou záruku.

Po - Pá: 8:00 – 17:00

FAQ

Zde dostaneš odpovědi na nejčastěji kladené otázky k našim službám.