Βυθιζόμενα πριόνια

Το Βυθιζόμενο πριόνι της Bosch προσφέρει ισχύ και ακρίβεια για εξαιρετικά καθαρές ευθείες κοπές. Οι ακριβείς δυνατότητες ρύθμισης και το ολοκληρωμένο σύστημα ράγας οδηγού Bosch καθιστούν το βυθιζόμενο πριόνι της Bosch σε αξιόπιστο βοηθό στις εργασίες στο εργοτάξιο ή στο συνεργείο.

Βυθιζόμενα πριόνια

Οδηγός παραλλήλων για GKT 55 GCE

Βυθιζόμενα πριόνια

GKT 55 GCE