Vadotnes sliežu sistēmas

Vadotnes sliežu sistēma ļauj ātri veidot taisnus, precīzus zāģējumus. Izmantojot savienojošo elementu VEL, dažāda garuma vadotnes sliedes var stabili, precīzi un ātri savienot, veidojot vienu kopīgu sliedi. Leņķa vadotne WAN ļauj uzstādīt vadotnes sliedes posmu precīzā leņķī, nostiprinot to uz zāģējamā priekšmeta virsmas.

Vadotnes sliežu sistēmas

FSN 800
Informācija par izstrādājumu

Vadotnes sliežu sistēmas

FSN 1100
Informācija par izstrādājumu

Vadotnes sliežu sistēmas

FSN 1600
Informācija par izstrādājumu

Vadotnes sliežu sistēmas

FSN 2100
Informācija par izstrādājumu

Vadotnes sliežu sistēmas

FSN 3100
Informācija par izstrādājumu

Vadotnes sliežu sistēmas

FSN VEL (savienojošais posms)
Informācija par izstrādājumu

Vadotnes sliežu sistēmas

FSN WAN (leņķa atdure)
Informācija par izstrādājumu

Informācija par izstrādājumu