ELEKTROINSTRUMENTU UN MĒRINSTRUMENTU TEHNISKĀS ĪPAŠĪBAS

Robert Bosch Power Tools GmbH izstrādājumi ir izstrādāti un saražoti atbilstoši augstas kvalitātes standartiem un saskaņā ar vispārējiem pieņemtiem likumiem tehnoloģiju jomā. Mūsu izstrādājumu dati un funkcijas regulāri tiek pārbaudīti izstrādes laikā un sērijveida ražošanas laikā, izmantojot statistikas metodes. Tādējādi mēs nodrošinām to, ka izstrādājumi atbilst mūsu kvalitātes standartiem un lietotāju vēlmēm, cik tālu tas ir iespējams.

Taču tas ir tikai normāli, ka instrumentu patiesā veiktspēja atšķiras katrai ierīcei. Instrumenta īpašajam pielietojuma veidam un apkārtējās vides apstākļiem ir būtiska nozīme. Attiecīgā tehniskā informācija, piem. uz iepakojuma un lietošanas instrukcijās, attiecas uz vidējām vērtībām un tā ir attiecināma uz jauniem izstrādājumiem un piederumiem. Zemāk ir redzams paraugs pārskatam par vissvarīgākajiem instrumenta reālo veiktspēju ietekmējošiem faktoriem, ņemot vērā tā pielietojumu un vides apstākļus.

TIPISKĀS IKONAS UN VĒRTĪBAS
var atšķirties atkarībā no modeļa

Jauda

Vadu izstrādājumu nominālā jauda tiek mērīta saskaņā ar IEC 62841-1.
Akumulatora izstrādājumu ekvivalentā jauda norāda uz veiktspēju salīdzinājumā ar līdzīgiem vadu izstrādājumiem. Ekvivalentā jauda ir balstīta akumulatora ietilpībā, veidā, uzlādes stāvoklī, temperatūrā un vispārējā stāvoklī/kalpošanas ilgumā.

Ātrums

Mūsu instrumentu griezes moments tiek norādīts kā maksimālā vērtība beznoslodzes apstākļos, kuru nepārsniedz, lai novērstu negadījumus ar nepiemērotiem piederumiem. Tas ir atkarīgs no vairākiem ietekmējošiem faktoriem, tādiem kā, piemēram, ...

 • Atlasītais pārnesums
 • instrumenta statuss, tādi rādījumi kā padeves statuss un tā temperatūra, kas ietekmē akumulatora veiktspēju un iekšējās eļļošanas viskozitāti
 • elektriskās barošanas spriegums un strāvas plūsma, akumulatora uzlādes līmenis
 • noslodze, kuru rada piederuma izmēri un svars

Skrūves diametrs

Mūsu instrumentu skrūvēšanas veiktspēja ir atkarīga no daudziem ietekmējošiem faktoriem, tādiem kā, piemēram ...

 • pielietošanas veids, kas ir atkarīgs no darba materiāla īpašībām (piemēram, cietība un blīvums), skrūvju diametrs utt.
 • uzgaļu tips, kvalitāte un statuss (atbilst pielietojuma veidam) un skrūves (pilna/ daļēja vītne, galvas tips, pārklājums, kvalitāte, utt.)
 • griezes moments (lūdzam izmantot 1. ātrumu lielākai mīkstai jaudai)
 • akumulatora tips un uzlādes stāvoklis
 • darba tehnika, piemēram, spēks, kuru pielieto lietotājs
Griezes moments

Mūsu instrumentu griezes moments (mīksts, ciets, maks.) ir atkarīgs no daudziem ietekmējošiem faktoriem, tādiem kā, piemēram, ...

 • pārnesumu iestatījums
 • piederumu tips un statuss (piemēram, stingums, instrumenta saderība ar uzgali)
 • instrumenta nolietojuma pakāpe
 • darba tehnika, kuru pielieto lietotājs, kā, piemēram, spēks, ko pielieto, lai turētu / fiksētu instrumentu un darba materiāla(-u) fiksācija
 • akumulatora tips un uzlādes stāvoklis
 • akumulatora un instrumenta temperatūra

Mūsu triecienurbjmašīnu un triecienatslēgu spriegojuma moments ir atkarīgs no dažādiem ietekmējošiem faktoriem, piemēram, …

 • piederuma tipa un stāvokļa (piemēram, cietības vai instrumenta saderības ar uzgali)
 • Skrūves lieluma, tipa, garuma utt
 • instrumenta nolietojuma pakāpes
 • lietotāja darba stila, kā arī spēka, ko pielieto, lai turētu / fiksētu instrumentu un darba materiāla(-u) fiksācijas
 • akumulatora tipa un uzlādes stāvokļa
 • akumulatora un instrumenta temperatūras
 • Ātruma iestatījumiem

Mūsu triecienurbjmašīnu un triecienatslēgu iekustināšanas moments ir atkarīgs no dažādiem ietekmējošiem faktoriem, piemēram, …

 • piederuma tipa un stāvokļa (piemēram, cietības vai instrumenta saderības ar uzgali)
 • Skrūves lieluma, tipa, garuma utt.
 • instrumenta nolietojuma pakāpes
 • lietotāja darba stila, kā arī spēka, ko pielieto, lai turētu / fiksētu instrumentu un darba materiāla(-u) fiksācijas
 • akumulatora tipa un uzlādes stāvokļa
 • akumulatora un instrumenta temperatūras
 • Ātruma iestatījumiem
 • Skrūves/uzgriežņa rūsas, krāsojuma, utt.
Izmērs

Mūsu urbjmašīnu-skrūvgriežu garums tiek mērīts ar atvērtu urbjpatronu.

Veiktspēja

Mūsu instrumentu zāģēšanas, maršrutēšanas, griešanas un apgaismošanas veiktspēja ir atkarīga no daudziem ietekmējošiem faktoriem, tādiem kā, piemēram, ...
piederuma tips, kvalitāte un statuss (piemērota asmens, uzgaļa izvēle...)

 • ārēji pielietotais noslodzes veids, kas ir atkarīgs no darba materiāla īpašībām (piemēram, cietība un blīvums), piederuma izmēri, griešanas dziļums utt.
 • labi nofiksēts darba materiāls / mašīna - piemēram, zāģējot ar figurzāģi, nav vibrāciju
 • eļļošana dažiem pielietojuma veidiem
 • darba tehnika, piemēram, spēks, kuru pielieto lietotājs vai koka dzīslojuma virziens attiecībā pret griešanas virzienu
 • akumulatora tips un uzlādes stāvoklis
Uzlādes laiks

Mūsu akumulatoru uzlādes laiks ir atkarīgs no vairākiem ietekmējošiem faktoriem, tādiem kā piemēram, ...

 • akumulatora uzlādes statuss pirms uzlādes sākuma
 • apkārtējās vides temperatūra un akumulatora temperatūra
 • akumulatora vispārējais nolietojuma līmenis

Litija jonu akumulatori ar laiku noveco, kas pasliktina to vispārējo stāvokli (samazināta akumulatora ietilpība)
Novecošanas līmenis ir atkarīgs no tā uzlādes vēstures, piemēram, uzlādes ciklu skaits, uzlādes veids (ātrs, lēns), izlādes līmeņi (izlāde vienmēr līdz «tukšam» līmenim ar laiku var samazināt akumulatora jaudu).

Triecienu biežums

Mūsu instrumentu trieciena rādītājs (piemēram, sitieni minūtē) ir atkarīgs no daudziem ietekmējošiem faktoriem, tādiem kā, piemēram, ...

 • instrumenta statuss, tādi rādījumi kā padeves statuss un tā temperatūra, kas ietekmē akumulatora veiktspēju un iekšējās eļļošanas viskozitāti
 • elektriskās barošanas spriegums un strāvas plūsma, akumulatora uzlādes līmenis
 • noslodze, kuru rada piederuma izmēri un svars
Trieciena enerģija

Mūsu instrumentu trieciena enerģija tiek mērīta saskaņā ar EPTA 05:2016 procedūru, un ir atkarīga no dažādiem ietekmējošiem faktoriem, tādiem kā, piemēram, ...

 • urbjmašīnas uzgaļu lielums (lielie veseri darbojas efektīvāk ar lieliem uzgaļiem, un mazi - ar maziem).
 • spēks, kuru pielieto lietotājs (perforatori: darba procesam nav noteikti nepieciešams papildus lietotāja spēks; triecienurbjmašīnas: papildus spēks veicina ātrāku darba procesu)
 • instrumenta un akumulatora statuss (piem. temperatūra)
 • apkārtējais spiediens un temperatūra
Akumulatora darbības ilgums

Mūsu akumulatora instrumentu izpildlaiks ir atkarīgs no daudziem ietekmējošiem faktoriem, tādiem kā:

 • ārēji pielietotais slodzes veids, kas ir atkarīgs no
  • darba materiāla īpašībām (piemēram, zāles augstums un biezums, koka blīvums, ...)
  • darba materiāla izmēriem (piemēram, riepu apjoms, skrūvju diametrs un garums, ...)
  • darba tehnika un ātrums (piemēram, lietotāja pielietotais spēks vai pārvietošanās ātrums un pārklājošās joslas pļaujot zālāju vai apcērpot dzīvžogu) (ilgāku izpildlaiku parasti var sasniegt bezslodzes apstākļos.)
 • apkārtējās vides temperatūra – optimāla akumulatora veiktspēja tiek sasniegta 15-25°C temperatūras robežās. Pie zemas temperatūras iespējamais izpildlaiks un akumulatora jauda ir samazināta.
 • akumulatora vispārējais nolietojuma līmenis

Litija jonu akumulatori ar laiku noveco, kas pasliktina to vispārējo stāvokli (samazināta akumulatora ietilpība)
Novecošanas līmenis ir atkarīgs no tā uzlādes vēstures, piemēram, uzlādes ciklu skaits, uzlādes veids (ātrs, lēns), izlādes līmeņi (izlāde vienmēr līdz «tukšam» līmenim ar laiku var samazināt akumulatora jaudu).

Noturība pret mitrumu

IP aizsardzība tiek testēta saskaņā ar standartizētu procedūru, piem., IEC 62841.
Norādītais IP rādītājs ataino korpusa nodrošinātās aizsardzības pakāpi. Taču, ja instrumentu korpusi ir bojāti vai nolietojušies, aizsardzības pakāpe var atšķirties.

Nosūkšanas veiktspēja

Plūsmas rādītājs, vakkuma spiediens un gaisa ātrums ir atkarīgs no filtra, blīvējuma un šļūtenes statusa. It īpaši netīrumi var samazināt šīs vērtības.

Uzlādes strāva

Reālā uzlādes strāva ir atkarīga no akumulatora tipa. Tā var mainīties atkarībā no akumulatora un uzlādes ierīces temperatūras, kā arī apkārtējās vides temperatūras.

Karstā gaisa ģeneratoru gaisa temperatūra

Ekvivalenta jauda ir balstīta akumulatora ietilpībā, veidā, uzlādes stāvoklī, temperatūrā un vispārējā stāvoklī/kalpošanas ilgumā. Tā tiek mērīta 20-25°C apkārtējās vides temperatūrā.

Svars

Ja nav tieši norādīts , mūsu akumulatora instrumentu svars tiek mērīts bez akumulatora.
Tas ir mērīts saskaņā ar IEC62841-1, 5.17 un 5.17 vai EPTA procedūru 01:2014.
Instrumenta svars atšķiras ar mazām novirzēm, balstoties uz parastajām detaļu pielaidēm

Ietilpība

Izmantojamā akumulatora ietilpība ir atkarīga no pielietojuma slodzes veida.
Litija jonu akumulatori ar laiku noveco, kas pasliktina to vispārējo stāvokli (samazināta akumulatora ietilpība).
Novecošanas līmenis ir atkarīgs no tā uzlādes vēstures, piemēram, uzlādes ciklu skaits, uzlādes veids (ātrs, lēns), izlādes līmeņi (izlāde vienmēr līdz «tukšam» līmenim ar laiku var samazināt akumulatora jaudu).

Vibrācija un troksnis

Vibrācijas līmenis un trokšņu emisijas tiek mērītas saskaņā ar standartizēto mērīšanas procedūru, piem. EN 62841:2:x.

Nosacītās vibrācijas līmenis un trokšņu emisijas demonstrē instrumenta galvenos pielietojuma veidus. Taču, ja instruments tiek izmantots citiem pielietojuma veidiem, ar atšķirīgu padeves spēku, ar atšķirīgiem vai nodilušiem piederumiem, vai tas netiek labi apkopts, vibrāciju līmenis un trokšņu emisijas var atšķirties. Tas var būtiski palielināt vibrāciju un trokšņa emisijas visā darba procesa laikā

Elektroniskā leņķa noteikšana

Galīgā mērīšanas precizitāte var atšķirties atkarībā no dažādiem apstākļiem (piem.,. instruments un skrūve nav salāgoti, balstoties uz mij-
iedarbību starp skrūvgrieža uzgali un/vai adapteri, attiecīgās virsmas līdzenumu utt.)

Precizitāte

Mūsu mērinstrumentu mērīšanas precizitāte balstās uz dažādiem ietekmējošiem faktoriem, tai skaitā:

 • Temperatūras izmaiņas, ļoti augsta/zema apkārtējās vides temperatūra
 • Vibrācija, migla, dūmi vai tieši saules stari
 • Mērāmo objektu materiāls un izmērs, atstarošanas parametri
 • Mērīšanas trajektorija
 • Objektu dziļums
 • Objektu materiāls un izmērs
 • Pamatnes materiāls un īpašības.

Norādītās vērtības balstoties uz normāliem vai labvēlīgiem apkārtējās vides apstākļiem.

Turklāt lāzera tālummēru gadījumā ir sagaidāma no attāluma atkarīga izkliede mm/m (lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzam skatīt lietošanas norādījumus.)
Turklāt termogrāfijas kameru un termodetektoru precizititāti var ietekmēt noteikta virsmas temperatūra (lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzam skatīt lietošanas norādījumus.)

Mērīšanas attālums

Mūsu mērinstrumentu mērīšanas attālums balstās uz dažādiem ietekmējošajiem faktoriem, tai skaitā:

 • Fona gaisma un objekta atstarošanas parametri

Piemēram, balti krāsota siena un vājš apgaismojums fonā rada pozitīvu iespaidu, tumša siena un spilgts fona apgaismojums rada negatīvu iespaidu.

 • Objektu izmērs, materiāls un apstākļi, kā arī pamatnes viendabīgums un mitruma līmenis

Piemēram, viendabīgai, sausai pamatne pozitīvi ietekmē mērīšanas attālumu, kamēr viendabīga, bet mitra pamatne to ietekmē negatīvi.

Darbības diapazons un dziļums

Mūsu mērinstrumentu mērīšanas diapazons balstās uz dažādiem ietekmējošiem faktoriem, tai skaitā:

 • Darba zonu var negatīvi ietekmēt nelabvēligi apkārtējās vides apstākļi
  (piem., tieši saules stari).
Bluetooth

Bluetooth izmantošana/diapazons ir atkarīgs no daudziem faktoriem, tai skaitā:

 • Atkarībā no modeļa un operētājsistēmas, var neizdoties izveidot savienojumu ar Bluetooth® Low Energy ierīcēm
 • Bluetooth® ierīcēm ir jābūt aprīkotām ar SPP profila atbalstu
 • Diapazons lielā mērā var būt atkarīgs no ārējiem apstākļiem, tai skaitā arī no uztveršanas ierīces.

Bluetooth® diapazons var būtu būtiski mazāks slēgtās telpās un pārvarot metāla barjeras (piem., sienas, plaukti, ceļasomas, utt.), un Bluetooth izmantošana var saīsināt darbības laiku.

Vilces spēks

Aprēķinātais maksimālais vilces spēks kniedēšanas laikā. Tas ir atkarīgs no vairākiem ietekmējošiem faktoriem, piemēram, ...

 • ieejas elektriskā sprieguma
 • akumulatora tipa
 • akumulatora uzlādes stāvokļa
Kniedes diametrs

Kniedes diametrs tiek atvasināts, izmērot uzgaļu caurumu diametru. Tas ir atkarīgs no vairākiem ietekmējošiem faktoriem, piemēram, ...

 • mērīšanas metodēm, piemēram, izmantotās mērīšanas iekārtas
Gājiena garums

Tas ir atkarīgs no vairākiem ietekmējošiem faktoriem, piemēram, ...

 • mērīšanas metodēm, piemēram, izmantotās mērīšanas iekārtas