Mätteknik

GIS 1000 C Professional

Termodetektor

GIS 1000 C

Korrekta mätningar och registreringar av yttemperatur och omgivningsförhållanden

  • Integrerad kamera visar och dokumenterar direkt uppmätta värden i bilder
  • Överför data via Bluetooth® med appen Bosch Thermal (tillgänglig 08/2021) för enkel lagring och delning av dokumentation av hög kvalitet
  • Dual Power Source-tekniken möjliggör användning med både 12 V litiumjonbatteri och alkaliska standardbatterier
Se tekniska detaljer

Funktioner

Ditt urval

  • med 4 st. batterier (AA), adapter
Ändra variant Köpa hos Boschs återförsäljare Hitta en lokal återförsäljare

med 4 st. batterier (AA), adapter 0 601 083 300

Välj en variant

Ditt urval

med 4 st. batterier (AA), adapter

Beställningsnummer: 0 601 083 300

Köpa hos Boschs återförsäljare Hitta en lokal återförsäljare Buy at Bosch Partners

Ditt urval

med tillbehör, Quick start-kort

Beställningsnummer: 0 601 083 301

Köpa hos Boschs återförsäljare Hitta en lokal återförsäljare Buy at Bosch Partners

Ditt urval

med Quick start-kort

Beställningsnummer: 0 601 083 308

Köpa hos Boschs återförsäljare Hitta en lokal återförsäljare Buy at Bosch Partners

Tekniska data

De viktigaste uppgifterna

Optik (förhållande mätavstånd: mätfläck) 50:1
Mätintervall -40 °C … +1000 °C
Användningsområde Punkttemperaturmätning, Värmeläckage, Daggpunkt
Dataöverföring MicroUSB, Bluetooth™ Smart
Arbetstemperatur -10 – 50 °C
Lagertemperatur -20 – 70 °C
Arbetsintervall 0,1 – 5 m
Mätnoggrannhet IR ± 1,0 °C* (*plus användarrelaterad avvikelse)
Upplösning 0,1 °C
Mätnoggrannhet relativ luftfuktighet ± 2 %** (**plus användarrelaterad avvikelse)
Laserdiod Laserklass 2, 635nm
Bildminne (antal bilder) >200
Minnestyp Internminne
Filformat bild .jpg
Stötskydd 1 m
Vikt 0,56 kg
Android-enheter som stöds Smarttelefon från Android 6.0
iOS-enheter som stöds iPhone med iOS 11 eller senare
Displaytyp TFT LCD
Storlek display 2,8"

GIS 1000 C

GIS 1000 C Professional: Vidare information

Produktens fördelar

Termodetektorn GIS 1000 C Professional mäter och dokumenterar korrekt yttemperatur och omgivningsförhållanden. Den integrerade kameran dokumenterar mätvärden i bilder. Data kan även överföras direkt till en smart enhet via Bluetooth®, med hjälp av den kostnadsfria appen Bosch Thermal (tillgänglig 08/2021) för enkel dokumentation och delning. Dual Power Source-tekniken möjliggör användning med både 12 V litiumjonbatteri och alkaliska standardbatterier.

Utrustning och Applikation

Den är perfekt för många tillämpningar för olika hantverkare, som att fastställa mögelrisk, kontrollera köldbryggor och hitta överhettade säkringar.

Ytterligare information

Förutom att mäta yttemperaturer, justeras GIS 1000 C Professionals omgivningssensor även snabbt till omgivningstemperaturer för precisa mätningar av rumstemperatur och relativ luftfuktighet för ännu fler tillämpningar. Den har ett lättförståeligt användargränssnitt som möjliggör intuitiv användning och ger mycket noggranna resultat för ett stort mätintervall mellan –40 °C och 1000 °C. Mätinstrumentet får inte användas på personer i medicinskt syfte.

Hämtfiler

Ladda ner app för iOS

Ladda ner app för Android

App Store Badge är ett varumärke som tillhör Apple Inc.
Google Play och logotypen för Google Play är varumärken som tillhör Google LLC.