GIS 1000 C Professional

Přesné měření teploty a vlhkosti vzduchu a jednoduché zdokumentování


Přímo vytvořený pro použití v oblasti řemesel a v průmyslu. Díky integrovanému fotoaparátu se naměřené hodnoty zobrazí v příslušném obrázku. Navíc lze hodnoty přenést do chytrého telefonu, tabletu nebo počítače.

Vyhledávání prodejců

Video o výrobku

Stručné vysvětlení funkcí termodetektoru

Oblasti použití termodetektoru GIS 1000 C Professional

Přímo vytvořený pro použití v oblasti řemesel, jako jsou topná, větrací a klimatizační technika, sanita, elektrika, úpravy stěn a podlah, nebo v průmyslu. Podívejte se na GIS 1000 C Professional v různých oblastech použití

Přehled výhod a funkcí

Pomocí termodetektoru GIS 1000 C Professional můžete jednoduše a bezkontaktně měřit teplotu povrchu od −40 °C do +1 000 °C.

 • Integrovaný fotoaparát pro okamžité zdokumentování naměřených hodnot v obrázku
 • Konektivita – přes Bluetooth® lze naměřené hodnoty přímo na místě přenést do chytrého telefonu a poté poslat e-mailem
 • Rychle se aklimatizující senzor pro přesné měření pokojové teploty a relativní vlhkosti vzduchu
 • Jednoduché uživatelské rozhraní pro intuitivní ovládání
 • Dual power source: provoz je možný jak s akumulátorem 10,8 V-LI, tak také se standardními alkalickými bateriemi
 • Jasná LED pro lepší snímky fotoaparátu při špatných světelných podmínkách

Přehled technických údajů

Pomocí termodetektoru Bosch GIS 1000 C Professional můžete jednoduše a bezkontaktně měřit teploty od −40 °C do +1 000 °C

Návod k obsluze (PDF, 38 MB)

Rozsah měření −40 °C … +1 000 °C
Přesnost měření IR ±1,0 °C
Optika (poměr
měřicí vzdálenost : měřená plocha)
50 : 1
Rozlišení 0,1 °C
Měřicí přesnost: relativní
vlhkost vzduchu
±2 %
Laserová dioda Třída laseru 2, 635 nm
Napájení
a doba provozu
10,8 V LI (5 h) /
4x 1,5-V-LR6 (AA) (3 h)
Paměť pro uložení obrázků (počet obrázků) > 200
Typ paměti Interní paměť
Formát souborů JPEG

Koupit GIS 1000 C Professional

Objednejte si GIS 1000 C Professional a přesvědčte se sami o jeho mnohostranném použití.

Vyhledávání prodejců Koupit on-line

FAQ GIS 1000 C Professional

Měří se vždy kruhová plocha, která se nachází mezi dvěma laserovými body. Průměrná teplota u této plochy se zobrazí jako naměřená hodnota na displeji. Kromě teploty povrchu umí přístroj zjistit relativní vlhkost vzduchu a teplotu prostředí.

Čím menší je vzdálenost od měřeného objektu, tím je měření přesnější. Na větší vzdálenost mohou být výsledky měření méně přesné, např. vlivem vysoké vlhkosti vzduchu, která může ovlivnit výsledek.

Pro dosažení co nejlepšího výsledku nastavte na přístroji měřený materiál (emisní stupeň). Nejčastěji používané materiály jsou na GIS 1000 C Professional již přednastavené. Uživatel si ale také může sám zadat vlastní hodnoty.

Při komplikovaných podmínkách měření (např. měření ve větracím zařízení) lze připojit také externí měřicí čidlo. Přístroj je vybavený přípojkou typu K. Po připojení čidla ho přístroj rozpozná a na displeji se zobrazí hodnota čidla.

Malý senzor mezi spínačem a infračerveným měřicím otvorem přesně měří relativní vlhkost vzduchu a teplotu prostředí. Naměřené hodnoty lze použít různým způsobem:

 • Režim tepelných mostů: Zde se porovnává naměřená teplota povrchu s teplotou prostředí, aby bylo možné najít např. nedostatečnou izolaci. Zobrazuje se to pomocí barevné stupnice a pro uživatele je to pomůcka pro interpretaci výsledků.
 • Režim rosného bodu: Pomocí teploty prostředí a vlhkosti vzduchu dokáže přístroj vypočítat rosný bod. Pokud se naměřená teplota povrchu blíží této hodnotě, zobrazí to přístroj na interpretační stupnici.

Měření začne po stisknutí spínače a skončí po uvolnění spínače.

Pomocí termografické kamery se měří rozložení teploty u větší plochy. Z tisíců měřených bodů se složí obrázek, který poskytne rychlý přehled o kritických místech. Pomáhá například při rychlé identifikaci problémů u ploch, u kterých je nutné najít teplotní rozdíly.

Při bodovém měření pomocí GIS 1000 C Professional se přesně měří teplota povrchu v malé oblasti. Navíc lze měřit (podle použití a potřeby) také relativní vlhkost vzduchu a teplotu prostředí. Přístroj GIS 1000 C Professional je tak vhodný pro přesné a mnohostranné měření. Pomáhá při detailní analýze malých ploch a bodových měření.

Popis: Jedná se o poměr vzdálenosti měřicího přístroje od měřeného objektu a průměru měřicího rozsahu.

Vlastnosti: Čím blíže stojí uživatel s přístrojem u měřeného objektu, tím menší je měřicí rozsah a tím přesnější je měření.

S větší vzdáleností od měřeného objektu se zvětšuje také měřený rozsah (kuželový princip měření), tzn. že se vypočítá teplota větší plochy.

Upozornění: Pro získání přesných naměřených hodnot by měl být měřený objekt minimálně tak velký jako vzdálenost obou laserových bodů.

faq

Ano, každá verze obsahuje takový certifikát v návodu k obsluze, který potvrzuje, že přístroj pracuje v rámci specifikace uvedené v návodu k obsluze.

Ano, v servisním středisku lze provést údržbu a kalibraci přístroje, aby ho znovu bylo možné používat v rámci stanovených specifikací. Uživatel obdrží jako doklad kalibrační certifikát. Kontaktujte prosím místní servisní středisko Bosch, kde vám sdělí, zda je tato služba dostupná také ve vaší oblasti.

Ano, uživatel může kontaktovat servisní středisko a požádat o kalibraci. Uživatel obdrží jako doklad kalibrační certifikát. Kontaktujte prosím místní servisní středisko Bosch, kde vám sdělí, zda je tato služba dostupná také ve vaší oblasti.

Aplikaci Measuring Master si lze stáhnout v Apple App Store nebo Google Play Store.

Aplikace je k dispozici pouze pro tablety a chytré telefony s Android nebo iOS. Jiný operační systém není podporován. Podporovaná zařízení se systémem Android: chytré telefony a tablety s Bluetooth® od Android 4.0. Podporovaná zařízení s iOS: iPhone (od 4S), iPad (od 3. gen.), iPad Air (od 1. gen.), iPad mini (od 1. gen.).

Projekty se ukládají na chytrém telefonu / tabletu, ve kterém byly vytvořeny, a nelze je přenášet do jiných zařízení.

Ano, vaše data zůstanou v aktualizovaném softwaru uložená.

Uložené obsahy zásadně zůstanou zachovány. Pro jistotu byste si měli před aktualizací projekty uložit na notebooku/počítači. Jednoduše je pošlete přes „Sdílet“ ve formátu PDF, resp. Excelu na svou e-mailovou adresu.

V „Nastavení“ → „Jazyk“ můžete zjistit, v jakých jazycích je aplikace k dispozici.

export icon Export

settings iconNastavení

bluetooth icon Navázání spojení přes Bluetooth®

Nejprve zajistěte, aby bylo na měřicím přístroji a chytrém telefonu / tabletu aktivované Bluetooth® a aby se zařízení nacházela v dosahu. V aplikaci pak můžete pod bluetooth icon navázat mezi měřicím přístrojem a chytrým telefonem / tabletem spojení přes Bluetooth®. Upozorňujeme, že spojení musí být navázané vždy prostřednictvím aplikace, nikoli přes nabídku nastavení chytrého telefonu / tabletu.

Pro přenos změřených hodnot z GLM na počítač doporučujeme náš GLM Transfer Software, který si můžete zdarma stáhnout. Obrázky měření z GIS lze na počítač přenášet přes USB.

Ne. Můžete používat maximálně jeden měřicí přístroj. Předem zkontrolujte, zda je na GLM/GIS a na chytrém telefonu / tabletu aktivované Bluetooth® a zda jsou obě zařízení v dosahu. Alternativně můžete otevřít výběr přes bluetooth icon.

V závislosti na příslušných podmínkách (překážky, sluneční záření atd.) může být mezi chytrým telefonem / tabletem a měřicím přístrojem připojení až na cca 10 metrů.

Pokud již byl přístroj s aplikací spojený, při opětovném spojení je rozpoznán automaticky, pokud je aplikace na chytrém telefonu / tabletu otevřená, na obou zařízeních je aktivované Bluetooth® a obě zařízení jsou v dosahu.

a. Měření pomocí GIS 1000 C Professional (není k dispozici ve všech zemích)

Pokud je mezi chytrým telefonem / tabletem a GIS 1000 C Professional navázané spojení, lze změřené hodnoty přidávat přímo po vyznačení bodu měření, a to měřením pomocí GIS 1000 C Professional, resp. vybráním naměřené hodnoty z galerie zařízení. Není-li zvolen žádný bod měření, objeví se okno s nabídkou dalšího použití změřených hodnot. Alternativně to lze provést klepnutím a podržením bodu měření a výběrem možnosti „Upravit“. Bude-li možné hodnoty přidat přímo, bude bod měření v obou případech blikat.

Pomocí messpunkt icon můžete přidat do snímku nový bod měření.

Pomocí notizen icon můžete k souboru přidat, resp. si vyvolat poznámky.

Pomocí rueckgaengig icon můžete akce vracet zpět.

Pomocí wiederherstellen icon můžete obnovit vrácené akce.

Pomocí loeschen icon můžete mazat jednotlivé objekty.

Změřené hodnoty jsou ukládány do předem vyznačených bodů měření. Pokud jste změřené hodnoty přiřadili k bodu měření, můžete si detaily otevřít klepnutím prstem na bod měření.

Ano, do aplikace můžete naměřené hodnoty přenést dodatečně. Vytvořte nebo zvolte bod měření v aplikaci a poté přejděte do galerie v přístroji GIS 1000 C Professional. Tam vyberte požadované měření a pomocí tlačítka „Uložit“ uprostřed GIS 1000 C Professional ho přeneste do zvoleného bodu měření.

Změřená teplota povrchu se zobrazí v obrázku bez ohledu na zvolený režim. Pro správné zobrazení je nutné, aby byl v nastavení aktivován parametr „Zobrazit teploty v nákresu“.

Režim měření musí být nastavený přímo na GIS 1000 C Professional. V závislosti na zvoleném režimu se odpovídající naměřené hodnoty přenáší do aplikace.

 • Umgebungstemperatur icon Teplota prostředí
 • durchschnittliche Oberflächentemperatur icon Teplota povrchu
 • relative Luftfeuchtigkeit icon Relativní vlhkost vzduchu
 • durchschnittliche Oberflächentemperatur icon Průměrná teplota povrchu
 • Temperaturunterschied von Oberflächen- zu Raumtemperatur an icon Rozdíl teploty povrchu a pokojové teploty (tepelný most)
 • gewählter Emissionsgrad für diese Oberfläche icon Zvolený emisní stupeň pro tento povrch
 • Taupunkttemperatur icon Teplota rosného bodu
 • Differenz der Oberflächentemperatur zur Temperatur des Taupunkts icon Rozdíl teploty povrchu oproti teplotě rosného bodu

Když na bod klepnete a podržíte ho, je možné ho upravit („Upravit“ – bod měření bliká), přesunout („Přesunout“ – bod měření vibruje) nebo odstranit („Odstranit“).

b. Floor plan – změřené hodnoty

Funkce „Podrobné plány“ je vhodná pro vytváření podrobných půdorysů. Navíc funkce Náhled zdi umožňuje individuální přizpůsobení zdí. Lze vkládat úhly, dveře, okna a zásuvky a měnit jejich rozměry. Zde je možné také přidávat texty a zvukové poznámky. Tato funkce je mimořádně vhodná pro architekty, stavební inženýry, realitní makléře, elektroinženýry atd.

Funkce „Quick Sketch“ umožňuje vytvoření nákresu půdorysu s úhly 90°. Quick Sketch lze konvertovat na podrobný plán. Po konverzi se „Quick Sketch“ smaže. Tato funkce je mimořádně vhodná pro všechny, kteří chtějí získat rychlý obrázek půdorysu, jako například obkladače, návrháře interiérů.

Při spojení GLM s chytrým telefonem / tabletem se změřené hodnoty automaticky přenášejí v reálném čase. Kliknutím na objekt (zeď nebo měřenou linii) lze k tomuto objektu přiřadit buď změřené hodnoty v reálném čase získané měřením pomocí GLM, nebo uložené změřené hodnoty ze seznamu změřených hodnot.

Změřené hodnoty si můžete prohlédnout a používat tím, že vyberete prvek a v režimu zadávání posunete číselnou klávesnici pro manuální zadávání nahoru.

Lze uložit maximálně 50 změřených hodnot napříč projekty.

c. Floor plan – kreslicí plocha a úhly

Pod se dostanete do režimu výběru. Zde můžete přesunovat prvky přetáhnutím a puštěním a měnit jejich vlastnosti.

V režimu kreslení můžete kreslit čáry, čtyřúhelníky a mnohoúhelníky.

Pomocí můžete do plánu vkládat otvory.

Pomocí můžete k půdorysu přidávat změřené linie.

Pomocí můžete vkládat poznámky, fotografie a úkoly.

Pomocí si zobrazíte přehled.

Existující půdorysy můžete importovat jako obrázek pomocí funkce .

Pomocí můžete akce vracet zpět.

Pomocí můžete obnovit vrácené akce.

Pomocí můžete mazat jednotlivé objekty.

Kliknutím na zeď v režimu výběru se dostanete do „Náhledu zdi“. Pomocí settings icon pak můžete vybrat odpovídající prvek.

Pomocí settings icon → Desetinná místa můžete nastavit počet míst za desetinnou čárkou. Aplikace odpovídajícím způsobem zaokrouhlí hodnoty z GLM.

Ano. Aplikace to provede, aby se zachoval layout. Když si layout a změřené hodnoty odporují, změřená hodnota se zobrazí v závorkách a modře. Hodnoty zobrazené černě jsou vypočítané programem. Pomocí funkce Lock (symbol zámku) můžete navíc zdi zablokovat, takže se nebudou automaticky přizpůsobovat.

Pro přesunutí jednotlivých objektů vyberte režim výběru ikona režim výběru.

Ne. Momentálně lze přesouvat/mazat pouze jednotlivé objekty. Tato funkce bude podporována v některé z následujících aktualizací.

Vyberte režim výběru a klapněte doprostřed zdi, abyste ji mohli přetáhnout do požadované polohy.

Ne. Dodatečně lze měnit pouze tloušťky jednotlivých zdí.

V režimu kreslení zvolte ikona režim výběru. Klepněte na zeď, zvolte „Náhled zdi“ a poté na „Vyber stranu 1“ (vnitřní stranu)/„Vyber stranu 2“ (vnější stranu).

Ne. Tloušťku zdi lze napříč projekty přizpůsobit pomocí settings icon. Individuální přizpůsobení jednotlivých zdí lze provést v rámci jednoho projektu zvolením příslušné zdi.

Aplikace podporuje v režimu kreslení běžné měřítko 1:50.

Aktuálně jsou podporovány běžné formáty obrázků (JPEG, BMP, GIF, PNG).

Pro zobrazení všech úhlů klikněte na symbol ikona úhel a poté na úhel.

Pomocí ikona nastavení → „Úhel při 90°/45°“ můžete aktivovat/deaktivovat pevné nastavení úhlů.

Vámi zadaná hodnota se zobrazí v půdorysu v modrých závorkách. Aby se nezměnil layout prostoru, úhel se vizuálně nepřizpůsobí. Alternativně můžete úhly v plánu změnit manuálním přizpůsobením (přetáhnutím a puštěním).

Plány se ukládají automaticky.

Pro export zvolte Projekt → Zákaznické údaje a poté klepněte na Export.

Plány můžete poslat e-mailem ve formátu PDF.

Měřítko se dynamicky přizpůsobí velikosti papíru DIN A4.

Informační zpravodaj pro elektrické nářadí

Okamžitě se dozvíte, co je důležité

Se zpravodajem pro profesionály budete mít neustále přísun aktuálních informací. Co váš čeká? Novinky, speciality a nabídky, včetně výherních soutěží.