Vizualizace teplotních rozdílů během několika sekund a jednoduchá dokumentace výsledků

Termokamera Bosch GTC 400 C Professional

Zamyslete se chvíli nad svou každodenní prací – se všemi jejími úkoly, problémy, otázkami a nejistotami: Jaké by to bylo zviditelnit neviditelné? Zaznamenat problémy do barevných snímků, které se snadno interpretují? A podle zjištěných výsledků konat?
Klíčovým pojmem je termografie

Jednoduše tvořte fakta.

Nová Bosch GTC 400 C Professional je robustní a jednoduše pochopitelné řešení pro vizualizaci teplot a snadné zpracování dat díky podpoře Wi-Fi a aplikaci. Jedná se o nejmodernější technologii, která se vejde do vašeho rozpočtu a přináší do vaší každodenní práce všechny výhody termografie.

GTC 400 C

Výhody a funkce termokamery
GTC 400 C Professional v kostce:

1. Integrovaná videokamera

pro zobrazení a uložení reálného snímku společně s naměřenými hodnotami.

2. Rozlišení snímače infračerveného záření

160 × 120 pixelů pro podrobné termosnímky.

3. Velký 3,5" barevný displej

pro lepší náhled na naměřené výsledky.

4. Mikro USB

pro snadný přenos dat na počítač – „GTC Transfer Software“ pomáhá se snadným vytvářením protokolů.

5. Integrovaný Wi-Fi přístupový bod

pro snadný a rychlý přenos snímků do aplikace Measuring Master firmy Bosch.

6. Robustní a chráněná

proti prachu a postříkání vodou (IP 53).

7. Duální napájecí zdroj

funguje s 12V-LI akumulátorem a/nebo se standardními alkalickými bateriemi (AA).

Vyhledávání prodejců

Přehled technických údajů:

Jednoduché měření teplot bez nutnosti přímého kontaktu s pomocí termokamery Bosch GTC 400 C Professional.

Návod k obsluze (PDF, 22 MB)

Rozlišení snímače infračerveného záření 160 × 120
Tepelná citlivost < 50 mK
Rozsah měření −10 °C … +400 °C

Video k výrobku GTC 400 C Professional

Následující video k výrobku ilustruje, proč jsou rychlá fakta zárukou perfektního podnikání. Kliknutím na přehrát získáte ucelené vysvětlení funkcí této termokamery.

19 200 pixelů pro širokou škálu aplikací

Nezáleží na tom, jestli se zabýváte elektroinstalací, montáží oken, vzduchotechnikou, nebo stavbou sádrokartonových zdí: pomocí termografie je možné provést měření snadno a profesionálně a vyřešit tak nejprve všechny počáteční problémy. Není nějaký kabel přetížený? Není ve stěně zabudovaný transformátor nebo rozvodná skříň? Nejsou někde netěsné tvarovky nebo potrubí podlahového vytápění? Kudy v podlaze nebo ve zdi prochází topné potrubí? Jsou radiátory odvzdušněné? Co způsobuje nepříjemný průvan v kanceláři? Jaký je skutečný stav izolace?

Výrobek

Rozsah použití termokamery GTC 400 C Professional

Určena pro použití v odvětvích jako vytápění a vzduchotechnika, elektroinstalace, montáž oken či stavba sádrokartonových zdí. Podívejte se na GTC 400 C Professional v různých oblastech použití.

Topení a vzduchotechnika:

Přeměna problémů na úlohy.
Termokamera GTC 400 C Professional od firmy Bosch je ideálním nářadím na provádění podrobných měření pro perfektní analýzu stávajících podmínek a rozložení teplot, abyste docházeli ke správným závěrům pro vaši práci.

Pomáhá:

 • Odhalit netěsnosti
 • Zkontrolovat trasu topných kabelů
 • Zkontrolovat rozvodnou skříň podlahového topení, např. jsou-li trubky správně označeny
 • Zkontrolovat, jsou-li radiátory odvzdušněné
 • Vyhledat topné potrubí v podlaze nebo stěně
 • Odhalit příčinu průvanu
Odhalit netěsnosti
Zkontrolovat, jsou-li radiátory odvzdušněné
Odhalit příčinu průvanu
Interiérové rozvody:

Vidět. Pochopit. Zabránit chybám.
Termosnímky jsou spolehlivý způsob, jak si udělat představu o aktuálních podmínkách – získáte tak fakta, díky kterým můžete pracovat mnohem efektivněji a bez chyb.

Pomáhá:

 • Zhodnotit aktuální stav izolace
 • Zabránit chybám při vrtání, např. poškození potrubí podlahového topení
 • Vyhledat vlhké skvrny nebo netěsnosti (mokrá místa)
Zhodnotit aktuální stav izolace
Zabránit chybám při vrtání, např. poškození potrubí podlahového topení
Vyhledat vlhké skvrny nebo netěsnosti (mokrá místa)
Elektroinstalace:

Nový rozměr efektivity.
Termosnímky pořízené s Bosch GTC 400 C Professional vám poskytnou spolehlivé odpovědi na mnoho otázek, které se denně na pracovišti objevují.

Pomáhá:

 • Odhalit přerušené kontakty v pojistkové skříni
 • Zkontrolovat elektrické díly, např. desku s plošnými spoji v elektronických zařízeních
 • Zkontrolovat pojistky a stykače
 • Zkontrolovat kabely, nejsou-li poškozené nebo přetížené
Zkontrolovat elektrické díly, např. desku s plošnými spoji v elektronických zařízeních
Zkontrolovat pojistky a stykače
Zkontrolovat kabely, nejsou-li poškozené nebo přetížené
Montáž oken a dveří:

Odhalení slabých míst na první pohled.
Termografie je vynikajícím nástrojem k správnému a rychlému zjišťování aktuálních podmínek na pracovišti, díky čemu je možné přijmout příslušná opatření.

Pomáhá:

 • Zkontrolovat těsnost oken, dveří a roletových boxů
 • Odhalit zdroj průvanu
 • Určit místo vnikání vody a najít např. netěsnou izolaci v suterénu
Zkontrolovat těsnost oken, dveří a roletových boxů
Odhalit zdroj průvanu
Určit místo vnikání vody a najít např. netěsnou izolaci v suterénu

Video s použitím termokamery GTC 400 C Professional

V tomto videu náš instruktor vysvětluje, jak vám může Bosch GTC 400 C Professional usnadnit každodenní práci.

Vizualizace teplotních rozdílů během několika sekund a jednoduchá dokumentace výsledků

Stáhněte si aplikaci Bosch Measuring Master

Ukládejte a předávejte naměřené hodnoty
Přenášejte termosnímky přes Wi-Fi do aplikace Measuring Master. Ukažte je zákazníkovi na větší obrazovce, zvýrazněte ve snímku důležité oblasti, přidejte komentář a sdílejte termosnímky přes e-mail.

Připojte GTC 400 C Professional přes Wi-Fi k aplikaci Bosch Measuring Master. Pořízené snímky a naměřené hodnoty je možné uložit a předat dál, aby se mohlo na jejich základě začít příslušně jednat.

Stáhněte si bezplatnou verzi aplikace Measuring Master firmy Bosch.

Apple Logo Google Logo

Podporovaná zařízení se systémem Android: chytré telefony a tablety s Androidem verze 4.3 a vyšší.
Podporovaná zařízení s iOS: iPhone (od 4S), iPad (od 3. gen.), iPad Air (od 1. gen.), iPad mini (od 1. gen.).

GTC Transfer Software pro
GTC 400 C Professional

Snadný přenos a zpracování dat

Snadný přenos dat a pořízených snímků přes USB do počítače v kanceláři nebo pohodlně v domácí pracovně – za účelem vedení dokumentace, dalšího plánování nebo vytvoření přesné nabídky pro klienty.

Bezplatné stažení GTC Transfer Software

Požadavky na systém: Windows 7, 8, 10

Support

Méně řečí, více činů.

S termokamerou GTC 400 C Professional od firmy Bosch vytváříte fakta, která podporují vaše podnikání a pomáhají vám pracovat efektivněji – s menším prostorem pro chyby. Jak vám to zní?

Souhrn toho, co GTC 400 C Professional nabízí vám a vašemu každodennímu podnikání:

 • Intuitivní ovládání, snadno pochopitelné – vstupujeme na novou úroveň profesionality.
 • Pomáhá zvýšit transparentnost vaší práce, a tím i důvěru u vašich klientů – jasný plus k posílení loajality zákazníků a získání nových klientů.
 • Řešení problémů: vizualizace pomocí termosnímků usnadňuje komunikaci s klienty. Můžete jim například ihned ukázat, kde je problém a co je potřeba udělat – termosnímky totiž řeknou více než slova.
 • Poskytuje cennou podporu před zahájením práce: rychlé měření a vytváření termosnímků pomáhá zabraňovat chybám a rychleji nacházet potenciální zdroje problémů.
 • Snadná dokumentace výsledků měření přes bezdrátové připojení k aplikaci Measuring Master – snímky můžete sdílet se zákazníky a kolegy na pracovišti přes chytrý telefon či tablet nebo pohodlně prostřednictvím počítače z domova s GTC Transfer Software. Vizuální snímky zvyšují transparentnost.

Často kladené otázky k GTC 400 C Professional

 • Přístroj

Přístroj měří povrchovou teplotu předmětů a zobrazuje ji jako termosnímek. To poskytuje jasný a jednoduchý přehled rozložení tepla a rozdíly v teplotách.
Na obrázku níže je zobrazen záběr kamery pro lepší odhad velikosti rozsahu měření (x a y) na danou vzdálenost (z).

Teplotní rozlišení v podstatě funguje stejně jako rozlišení u normální kamery, tzn. můžeme zaznamenat 160 pixelů vodorovně a 120  pixelů svisle. To je celkem 19 200 měřicích pixelů, z nichž každý obsahuje teplotní hodnotu. Tyto měřicí pixely společně tvoří termosnímek, který se zobrazí na displeji.

Čím nižší je teplotní citlivost, tím lépe. Tato hodnota určuje rozdíl mezi teplotami, které je možné měřit mezi pixely. < 50 mK znamená, že je pomocí kamery GTC 400 C Professional možné měřit rozdíly teplot < 0,05 °C. Umožňuje tedy detekovat velmi jemné odchylky mezi teplotami.

Měření začne, jakmile je přístroj spuštěn.

Chcete-li pořídit statický snímek nebo zastavit záběr, jednoduše stiskněte spoušť a snímek si v klidu prohlédněte. Pro pokračování v měření je třeba znovu stisknout spoušť.

Chcete-li uložit snímek do přístroje, stiskněte tlačítko . Ukládání je možné jak během měření, tak i při prohlížení statického nebo zastaveného snímku.

Čím blíž je přístroj k měřenému objektu, tím je měření přesnější. Při relativně velkých vzdálenostech mohou být výsledky měření méně přesné, jelikož může výsledky ovlivnit například vysoká vlhkost.

Termografická kamera zobrazuje teplotní rozdíly. Čím je rozdíl teplot vyšší, tím výraznější jsou přechody na termosnímku. Chcete-li například zvýraznit teplovodní trubky v podlahovém topení, nejlepších výsledků dosáhnete, pokud systém vypnete, necháte podlahu vychladnout a poté topení znovu zapnete na nejvyšší výkon. Tak se dosáhne nejlepšího zobrazení topných trubek.

Díky vestavěné kameře zachycující reálné snímky se ke každému termosnímku (…X.jpg) pořídí a uloží také reálný snímek (…Y.jpg). Díky tomu se snáze identifikují předměty, které nejsou jasně rozlišitelné na termosnímku.

Kromě toho se na reálném snímku uloží také nezpracované teplotní údaje. Každý pixel tak v sobě má uloženou teplotní hodnotu a reálné snímky (…Y.jpg) je možné upravovat v našem bezplatném GTC Transfer Software. Můžete také snadno vytvářet hodnocení nebo protokoly. Software najdete zde.

Pro dosažení nejlepších výsledků zvolte při konfiguraci přístroje materiál, který se bude měřit (emisivita). Na GTC 400 C je uložen seznam nejběžnějších materiálů s příslušnou emisivitou, ze kterého je možné vybírat. Můžete ale také zadat vlastní hodnoty. Seznam běžným materiálů je dále uveden v návodu k obsluze

Termografickou kameru jako GTC 400 C je možné používat k měření rozložení teplot v relativně velké oblasti. Tisíce bodů se spojí do jednoho snímku a poskytnou rychlý přehled kritických oblastí. To pomůže například k rychlé identifikaci problémů v oblastech s rozdíly teplot.

Při bodovém měření pomocí GIS 1000 C Professional se přesně měří teplota povrchu v malé oblasti. V případě potřeby je možné měřit také relativní vlhkost a teplotu prostředí (podle daného použití). Přístroj GIS 1000 C Professional je tak vhodný pro přesné bodové měření. Je praktický při podrobné analýze malých ploch a lokalizovaném měření.

Ano, každá verze obsahuje takový certifikát v návodu k obsluze, který potvrzuje, že přístroj pracuje v rámci specifikace uvedené v návodu k obsluze.

Zdá se mi, že můj přístroj nepracuje správně. Lze ho znovu zkalibrovat? Servisní středisko Bosch.

Ano, kalibraci je možné vyžádat u servisního střediska, kde získáte kalibrační certifikát jako potvrzení. Kontaktujte prosím místní servisní středisko Bosch, kde vám sdělí, zda je tato služba dostupná také ve vaší oblasti.

Často kladené otázky k rozšíření GTC Measuring Master

Aplikaci Measuring Master si lze stáhnout v Apple App Store nebo Google Play Store.

Aplikace je k dispozici pouze pro tablety a chytré telefony s Android nebo iOS. Jiný operační systém není podporován. Podporovaná zařízení s operačním systémem Android: chytré telefony a tablety s Bluetooth® od verze Android 4.3. Podporovaná zařízení s operačním systémem iOS: iPhone (4S nebo vyšší), iPad (od 3. gen.), iPad Air (od 1. gen.), iPad mini (od 1. gen.).

Projekty se ukládají na chytrém telefonu / tabletu, ve kterém byly vytvořeny, a nelze je přenášet do jiných zařízení.

Ano, vaše data zůstanou v aktualizovaném softwaru uložená.

Uložené obsahy zásadně zůstanou zachovány. Pro jistotu byste si měli před aktualizací projekty uložit na notebooku/počítači. Jednoduše je pošlete přes „Sdílet“ ve formátu PDF, resp. Excelu na svou e-mailovou adresu.

V „Nastavení“ → „Jazyk“ můžete zjistit, v jakých jazycích je aplikace k dispozici.

Ikona režimu exportu Export

Ikona režimu nastavení Nastavení

Ikona režimu Navázání spojení přes Bluetooth® Navázání spojení přes Bluetooth®

Pro navázání připojení mezi termokamerou a chytrým telefonem / tabletem aktivujte na obou zařízeních připojení WLAN. Funkci WLAN na GTC 400 C Professional je možné aktivovat v nastavení kamery. Po aktivaci WLAN na termokameře se ve spodní části displeje zobrazí připojovací klíč. Ujistěte se, že máte na chytrém telefonu / tabletu aktivovanou WLAN. Poté spusťte funkci pořizování termosnímku v aplikaci Measuring Master a klepnutím na symbol WLAN v aplikaci navažte připojení mezi oběma zařízeními. Poté postupujte podle pokynů v aplikaci.

Snímky je možné na počítač přenášet a následně prohlížet pomocí mikro USB portu na GTC 400 C Professional. Pro operační systém Windows (Windows 7, Windows 8, Windows 10) také nabízíme zdarma GTC Transfer Software, ve kterém můžete upravovat a dokumentovat uložené termosnímky. Software je ke stažení zde

Ne, s aplikací je možné v jednom okamžiku používat pouze jednu termokameru.

V závislosti na podmínkách na pracovišti (překážky, vlhkost, rádiové rušení apod.) je možné mezi chytrým telefonem / tabletem a termokamerou zachovat připojení až na vzdálenost 50 m.

Pokud byl již v minulosti přístroj k chytrému telefonu / tabletu připojen, zařízení se znovu automaticky připojí za podmínky, že je na obou zařízeních aktivována WLAN, jsou v dosahu a chytrý telefon / tablet není připojen k žádné jiné síti WLAN.

Nejprve navažte spojení WLAN mezi aplikací Measuring Master a GTC 400 C Professional (viz „Jak mohu navázat spojení mezi GTC 400 C Professional a chytrým telefonem / tabletem?“). Poté ve funkci „Termosnímek“ klepněte na symbol „+“ pro import termosnímku z GTC 400 C Professional.

Pomocí Ikona visacího zámku můžete na termosnímku volit objekty (např. poznámky, značky) a upravovat je či vymazat.
Pomocí Ikona značkovače můžete na termosnímku volit objekty (např. poznámky, značky) a upravovat je či vymazat.

Pod Ikona režimu přijímače můžete k termosnímku přidávat poznámky a úkoly a přidávat štítky s textem přímo do snímku.

Pomocí Ikona samonivelační rozsah můžete akce vracet zpět.

Pomocí Ikona samonivelační rozsah můžete opakovat vrácené akce.

Pomocí Ikona samonivelační rozsah můžete odstranit vybrané objekty.

Pokud byly následující funkce aktivovány pro pořizování snímků na GTC 400 C Professional, zobrazí se také v aplikaci.

Ikona visacího zámku Teplý bod: Nejteplejší bod termosnímku je automaticky označen červenými křížky.

Ikona režimu přijímače Chladný bod: Nejchladnější bod termosnímku je automaticky označen modrými křížky.

Ikona režimu přijímače Křížky s ukazatelem teploty: Křížky jsou zobrazeny ve středu termosnímku a ukazují teplotní hodnoty naměřené v tomto bodě.

Ikona samonivelační rozsah Emisivita: Určuje, kolik infračerveného tepelného záření vyzařuje objekt ve srovnání s ideálním tepelným zářičem (černé těleso, stupeň emisivity = 1).

Ikona samonivelační rozsah Odražená teplota: Odražená teplota je tepelné záření, které nevyzařuje samotný objekt. Tato hodnota většinou odpovídá okolní teplotě.

Novinky Bosch Professional

Buďte první, kdo získá novinky ze světa Bosch Professional:

 • novinky v inovacích
 • exkluzivní nabídky a akce
 • praktické služby