Консумативи за прахоулавяне

Разработени от един източник и идеално подходящи един за друг. На практика работа без прах – по-лека, но също така бърза и по-чиста.

Консумативи за прахоулавяне

GDE hex
Подробности за продукта

Консумативи за прахоулавяне

GDE max
Подробности за продукта

Консумативи за прахоулавяне

GDE 115/125 FC-T
Подробности за продукта

Консумативи за прахоулавяне

GDE 125 EA-S
Подробности за продукта

Консумативи за прахоулавяне

GDE 125 EA-T
Подробности за продукта

Консумативи за прахоулавяне

GDE 68 + GDE max
Подробности за продукта

Консумативи за прахоулавяне

GDE 16 Plus
Подробности за продукта

Консумативи за прахоулавяне

GDE 162
Подробности за продукта

Консумативи за прахоулавяне

GDE 230 FC-S
Подробности за продукта

Консумативи за прахоулавяне

GDE 230 FC-T
Подробности за продукта

Консумативи за прахоулавяне

GDE 68
Подробности за продукта

Консумативи за прахоулавяне

GDE 16 Cyl
Подробности за продукта
Bosch - Център за обслужване на клиенти

Телефон

+359 700 10 668

понеделник до четвъртък
в петък
от 08:30 до 17:30 ч.
от 08:30 до 14:30 ч.
E-mail
FAQ (Често задавани въпроси)

Тук получавате отговори на най-често задаваните въпроси по всички теми свързани с нашите сервизни услуги.

Научи повече