Ръководства за работа

Открийте ръководства за работа

Тук можете да изтеглите и разпечатате ръководства за работа за електроинструменти Bosch, не само за актуални инструменти, но също и за инструменти, които вече не се предлагат на пазара. За да откриете точното ръководство за работа, просто въведете каталожния номер на Вашия инструмент (намиращ се на фирмената табелка).

Bosch - Център за обслужване на клиенти

Понеделник - Четвъртък 8:30 - 17:30 ч.

Петък 8:30 - 14:30 ч.

СЕРВИЗ

Понеделник - Четвъртък 8:30 - 17:30 ч.

Петък 8:30 - 14:30 ч.

FAQ (Често задавани въпроси)

Тук получавате отговори на най-често задаваните въпроси по всички теми свързани с нашите сервизни услуги.