рециклиране

Отговорност за нашите продукти – и след експлоатационния период

Приемане обратно на стари уреди

От 2005 г. законът за електроенергията и електрониката изисква квота за рециклиране и оползотворяване на стари уреди. В тази връзка настоящото дялово участие на Robert Bosch GmbH в консорциум на повече производители на електроинструменти, електрозаваръчна и градинска техника е само следствие. По поръчка на този консорциум предприятие за унищожаване на отпадъци взема уредите от обществените предавателни пунктове и ги унищожава съобразено с опазване на околната среда.

Колкото се може повече материали се оползотворяват повторно, така че за околната среда да не възниква ненужна повреда.

Връщането на старите уреди е безплатно.

Нов регламент на приемането обратно на акумулатори и батерии

От 1 май 2010 г. приемането на фабрични изделия на чужди производители повече не е възможно. Сервизът за рециклиране на Robert Bosch GmbH приема все още само собствени пуснати в обращение акумулатори и батерии

Като производител и фирма предлагаща продукти на пазара Robert Bosch GmbH се е присъединила към одобрената система на GRS-фондация за приемане обратно на уредите. Така Robert Bosch GmbH изпълнява законовите задължения и предлага на своите клиенти система за приемане обратно на батерии и акумулатори, покриваща определен регион.

За контакт със сервиза за рециклиране

При допълнителни въпроси се свържете с нашия сервиз.

Тел.: 00359 2 9601061
Факс: 00359 2 9625302

Понеделник - четвъртък: 9– 17 ч.

Петък: 9 – 14 ч.

Bosch - Център за обслужване на клиенти

Понеделник - Четвъртък 8:30 - 17:30 ч.

Петък 8:30 - 14:30 ч.

СЕРВИЗ

Понеделник - Четвъртък 8:30 - 17:30 ч.

Петък 8:30 - 14:30 ч.

FAQ (Често задавани въпроси)

Тук получавате отговори на най-често задаваните въпроси по всички теми свързани с нашите сервизни услуги.