TECHNICKÉ VLASTNOSTI ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ A MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ

Produkty společnosti Robert Bosch Power Tools GmbH se vyvíjí a vyrábí v souladu s vysokými standardy kvality a ve shodě s obecně platnými technologickými pravidly. Technické údaje a funkce našich produktů pravidelně kontrolujeme během vývoje a sériové výroby pomocí statistických metod. Díky tomu zajišťujeme, že naše produkty v co nejvyšší míře splňují naše kritéria kvality a očekávání uživatelů.

Je však normální, když se skutečná účinnost jednotlivých nářadí liší. Výrazně ji ovlivňuje konkrétní způsob použití nářadí a okolní podmínky. Technické informace například na balení a v příručkách uvádějí průměrné hodnoty a platí pouze pro nové produkty a jejich příslušenství. Níže najdeš přehled nejvýznamnějších faktorů, které skutečnou účinnost elektrického nářadí ovlivňují, souvisejících se způsobem používání a okolními podmínkami.

TYPICKÉ IKONY A HODNOTY
se mohou lišit v závislosti na modelu

Výkon

Jmenovitý výkon síťových produktů se měří v souladu s IEC 62841-1.
Ekvivalentní výkon akumulátorových produktů (poháněných akumulátorem) představuje výkonnost v porovnání s podobnými síťovými produkty. Ekvivalentní výkon závisí na kapacitě, typu, úrovni nabití, teplotě a stav/stáří akumulátoru.

Rychlost

Otáčky elektrického nářadí jsou uvedené jako maximální hodnota bez zatížení, která se nepřekračuje, aby se předešlo nehodám s nevhodným příslušenstvím. Závisí na několika faktorech, jako je...

 • zvolený převod,
 • stav nářadí, např. jeho zaběhnutí a teplota, které ovlivňují výkonnost akumulátoru a viskozitu vnitřního maziva,
 • vstupní napětí a proud, úroveň nabití akumulátoru,
 • zatížení vyvolané rozměry a hmotností akumulátoru.

Průměr šroubu

Výkonnost šroubování našeho elektrického nářadí závisí na několika faktorech, jako je...

 • daná aplikace, která závisí na materiálových vlastnostech obrobku (např. tvrdost a hustota), rozměrech šroubu apod,
 • typ, kvalita a stav bitů (jejich vhodnost na danou práci) a šroubů (celozávitové nebo s částečným závitem, typ hlavy, povlak, kvalita apod),
 • otáčky (doporučujeme používat 1. stupeň pro vyšší měkký krouticí moment),
 • typ akumulátoru a úroveň nabití,
 • pracovní postupy, např. síla, kterou vyvíjí obsluha.
Krouticí moment

Krouticí moment (měkký, tvrdý, maximální) našeho elektrického nářadí závisí na několika faktorech, jako je...

 • zvolený převod,
 • typ a stav příslušenství (např. tuhost, součinnost nářadí s bitem),
 • opotřebení nářadí,
 • pracovní postupy obsluhy, například síla, kterou vyvíjí na držení/uchycení nářadí a zajištění obrobku,
 • typ akumulátoru a úroveň nabití,
 • teplota akumulátoru a nářadí.

Utahovací moment našich rázových šroubováků a utahováků závisí na několika faktorech, jako např.

 • typ a stav příslušenství (např. tuhost, součinnost nářadí s bitem)
 • velikost, typ, délka apod. šroubu
 • opotřebení nářadí
 • pracovní postupy obsluhy, například síla, kterou vyvíjí na držení/uchycení nářadí a zajištění obrobku
 • typ akumulátoru a úroveň nabití
 • teplota akumulátoru a nářadí
 • nastavení rychlosti

Zátěžný moment našich rázových šroubováků a utahováků závisí na několika faktorech, jako např.

 • typ a stav příslušenství (např. tuhost, součinnost nářadí s bitem)
 • velikost, typ, délka apod. šroubu
 • opotřebení nářadí
 • pracovní postupy obsluhy, například síla, kterou vyvíjí na držení/uchycení nářadí a zajištění obrobku
 • typ akumulátoru a úroveň nabití
 • teplota akumulátoru a nářadí
 • nastavení rychlosti
 • rez, nátěr apod. na šroubu/matici
Rozměr

Délka našich vrtacích šroubováků se měří s otevřeným sklíčidlem.

Výkon

Výkonnost řezání, vrtání, frézování, dělení a svícení našeho elektrického nářadí závisí na několika faktorech, jako je…

 • typ, kvalita a stav příslušenství (výběr vhodného pilového plátku, bitu...),
 • vnější aplikované zatížení, které závisí na materiálových vlastnostech obrobku (např. tvrdost a hustota), rozměrech příslušenství, hloubce řezání apod,
 • dobré upnutí obrobku/nářadí – např. žádné vibrace při práci s kmitací pilou,
 • mazání při některých aplikacích,
 • pracovní postupy, např. síla, kterou vyvíjí obsluha nebo podélný směr dřeva s ohledem na směr řezu,
 • typ akumulátoru a úroveň nabití.
Doba nabíjení

Doba nabíjení našich akumulátorů závisí na několika faktorech, jako je...

 • úroveň nabití akumulátoru před začátkem nabíjení,
 • okolní teplota a teplota akumulátoru,
 • stav akumulátoru.

Li-iontové akumulátory během své životnosti stárnou, což způsobuje zhoršování jejich stavu (snižování využitelné kapacity akumulátoru).
Míra stárnutí závisí na historii používání akumulátoru, například na počtu dobíjecích cyklů, typu nabíjení (rychlé, pomalé), úrovni vybíjení (vybíjení vždy do prázdna může postupem času snížit kapacitu akumulátoru) a požadavcích na výkonnost při používání.

Intenzita příklepů

Intenzita příklepů (např. počet příklepů za minutu) našeho elektrického nářadí závisí na několika faktorech, jako je...

 • stav nářadí, např. jeho zaběhnutí a teplota, které ovlivňují výkonnost akumulátoru a viskozitu vnitřního maziva,
 • vstupní napětí a proud, úroveň nabití akumulátoru,
 • zatížení vyvolané rozměry a hmotností akumulátoru.
Energie příklepu

Energie příklepu našeho elektrického nářadí se měří v souladu s postupy EPTA 05:2016 a závisí na několika faktorech, jako je...

 • velikost vrtáku (velká kladiva jsou efektivnější s velkými vrtáky, malá zase s malými),
 • síla, kterou vyvíjí obsluha (kladiva: tlak aplikovaný obsluhou nepřispívá k rychlejšímu postupu práce; příklepové vrtačky: tlak obsluhy pomáhá k rychlejšímu postupu práce),
 • stav nářadí a akumulátoru (např. teplota),
 • okolní tlak a teplota.
Doba chodu akumulátoru

Doba chodu na jedno nabití akumulátoru u našich akumulátorových produktů závisí na několika faktorech, jako je:

 • vnější aplikované zatížení, které závisí na,
  • materiálové vlastnosti obrobku (například výška a hustota trávy, hustota dřeva, ...),
  • rozměry obrobku (například objem pneumatik, průměr a délka šroubů, ...),
  • pracovní postupy a pracovní rychlost (například síla aplikovaná obsluhou, rychlost sečení nebo míra překryvu při jednotlivých průchodech během sečení trávníku nebo stříhání živých plotů) (nejdelší doby chodu lze zpravidla dosáhnout při práci bez zatížení.
 • okolní teplota – optimální výkonnosti akumulátoru lze dosáhnout v rozsahu 15–25 °C. Při nízkých teplotách se dostupná doba chodu a výkon akumulátoru snižuje,
 • stav akumulátoru.

Li-iontové akumulátory během své životnosti stárnou, což způsobuje zhoršování jejich stavu (snižování využitelné kapacity akumulátoru).
Míra stárnutí závisí na historii používání akumulátoru, například na počtu dobíjecích cyklů, typu nabíjení (rychlé, pomalé), úrovni vybíjení (vybíjení vždy do prázdna může postupem času snížit kapacitu akumulátoru) a požadavcích na výkonnost při používání.

Odolnost vůči vlhkosti

Krytí IP se testuje v souladu se standardizovanými postupy, např. IEC 62841.
Uvedené krytí IP představuje stupeň ochrany zajišťovaný pláštěm daného produktu. Pokud je ale plášť elektrického nářadí poškozený nebo opotřebený, může se stupeň krytí lišit.

Výkonnost sání

Průtok, podtlak a rychlost vzduchu závisí na stavu filtru, těsnění a hadice. Tyto hodnoty může snižovat zejména znečištění.

Nabíjecí proud

Skutečný nabíjecí proud závisí na typu akumulátoru. Může se lišit s ohledem na teplotu akumulátoru a nabíječky i na teplotě okolí.

Teplota vzduchu u horkovzdušných pistolí

Teplota závisí na kapacitě, typu, úrovni nabití, teplotě a stav/stáří akumulátoru. Měří se při okolní teplotě 20–25 °C.

Hmotnost

Hmotnost našeho akumulátorového nářadí se měří bez akumulátoru, pokud není uvedeno jinak.
Měří se v souladu s IEC62841-1, 5.17 a 5.17 nebo postupy EPTA 01:2014.
Hmotnost nářadí se pohybuje v nízkých odchylkách v závislosti na obvyklých tolerancích součástek.

Kapacita

Použitelná kapacita akumulátoru závisí na profilu zatížení dané aplikace.
Li-iontové akumulátory během své životnosti stárnou, což způsobuje zhoršování jejich stavu (snižování využitelné kapacity akumulátoru).
Míra stárnutí závisí na historii používání akumulátoru, například na počtu dobíjecích cyklů, typu nabíjení (rychlé, pomalé), úrovni vybíjení (vybíjení vždy do prázdna může postupem času snížit kapacitu akumulátoru) a požadavcích na výkonnost při používání.

Vibrace a hluk

Úroveň vibrací a hodnoty akustického výkonu se měří v souladu se standardizovanými postupy měření, např. EN 62841‑2‑x.

Uvedená úroveň vibrací a hodnoty akustického výkonu platí pro hlavní způsoby použití elektrického nářadí. Pokud se ale elektrické nářadí používá jiným způsobem, s jinou posuvnou silou, s odlišným nebo opotřebovaným příslušenstvím, nebo je jeho údržba nedostatečná, může se úroveň vibrací a hodnota akustického výkonu lišit. Vibrace a akustický výkon se tak za celou dobu práce nářadí mohou výrazně zvýšit .

Elektronická detekce úhlu

Absolutní přesnost měření se může lišit v závislosti na různých podmínkách (např. nesprávné zarovnání nářadí se šroubem související
s rozhraním mezi šroubovacím bitem a/nebo adaptérem; nerovný pracovní povrch apod.)

Přesnost

Přesnost měření našich měřicích přístrojů závisí na různých faktorech, mezi které patří:

 • teplotní výkyvy, velmi vysoká/nízká okolní teplota,
 • vibrace, mlha, kouř nebo přímé sluneční záření,
 • materiál a velikost, odrazivost měřených objektů,
 • trasa měření,
 • hloubka objektů,
 • materiál a rozměry objektů,
 • materiál a vlastnosti podkladu.

Uvedené hodnoty předpokládají normální až příznivé podmínky prostředí.

Kromě toho se u dálkoměrů dá očekávat odchylka v mm/m závislá na vzdálenosti (více informací viz Pokyny k používání).
U termokamer a termodetektorů může být přesnost rovněž ovlivněna určitými povrchovými teplotami (více informací viz Pokyny k používání).

Délka měření

Délka měření našich měřicích přístrojů závisí na různých faktorech, včetně:

 • osvětlení zezadu a odrazivost cíle.

Například bíle natřená stěna a slabé zadní osvětlení mají pozitivní vliv, tmavá stěna a jasně osvětlené pozadí zase negativní.

 • rozměry objektů, materiál a stav, homogennost a množství vlhkosti v podkladu.

Homogenní, suchý podklad má na délku měření pozitivní vliv, ale homogenní a vlhký podklad naopak negativní.

Pracovní rozsah a hloubka

Rozsah měření našich měřicích přístrojů závisí na několika faktorech, včetně:

 • pracovní rozsah mohou negativně ovlivnit nepříznivé podmínky prostředí
  (např. přímé sluneční záření).
Bluetooth

Využití/dosah Bluetooth závisí na několika faktorech, včetně:

 • v závislosti na daném modelu a operačním systému se může stát, že nebude možné navázat spojení se zařízeními s Bluetooth® Low Energy,
 • zařízení s Bluetooth® musí podporovat profil SPP,
 • dosah se může výrazně lišit v závislosti na vnějších podmínkách včetně použitého přijímacího zařízení.

Dosah Bluetooth® může být výrazně kratší v uzavřených místnostech a přes kovové bariéry (např. stěny, police, kufry) a používání Bluetooth může rovněž zkracovat provozní dobu nářadí.

Tažná síla

Maximální tažná síla počítána během procesu nýtování. Závisí na několika faktorech, jako je

 • elektrické vstupní napětí
 • typ akumulátoru
 • stav nabití akumulátoru
průměr nýtu

Průměr nýtu je odvozen změřením průměru otvoru v nosnících. Závisí na několika faktorech, jako je

 • měřicí technika, např. použité měřicí přístroje
Délka zdvihu

Závisí na několika faktorech, jako je

 • měřicí technika, např. použité měřicí přístroje
Servisní linka

Při dotazech na servis oprav a na objednávky náhradních dílů.

Po – Pá: 8.00 – 17.00

Zákaznická podpora

Při dotazech na naše produkty, jejich aplikace a 3-letou záruku.

Po - Pá: 8:00 – 17:00

FAQ

Zde dostaneš odpovědi na nejčastěji kladené otázky k našim službám.