Dlijeta

Za uklanjanje morta između opeka

SDS plus dlijeto za uklanjanje morta

Istaknute značajke proizvoda

SDS plus dlijeta za uklanjanje morta

SDS plus dlijeto za uklanjanje morta idealno je za uklanjanje morta između opeka

  • Dizajn dlijeta osigurava preciz. i brzi napredak rada čak i u kompleks. kut. bez ošteć. opeka za iznimnu lakoću upotrebe
  • Dizajn plosnatog strugača osigurava učinkovito uklanjanje materijala i sprječava zaglavljivanje dlijeta u spoju
  • Rub za učinkovito razbijanje morta omogućuje lako vođenje u centru spoja i predrazbijanje morta
Idi na asortiman proizvoda

Opisi proizvoda

SDS plus dlijeto za uklanjanje morta idealno je za uklanjanje morta između opeka. Dizajn dlijeta osigurava precizan i brzi napredak rada čak i u kompleksnim kutovima bez oštećivanja opeka za iznimnu lakoću upotrebe. Dizajn plosnatog strugača osigurava učinkovito uklanjanje materijala i sprječava zaglavljivanje dlijeta u spoju. Pored toga, za lako vođenje i kontrolu u središtu spoja i da bi se omogućilo predrazbijanje morta, opremljeno je učinkovitim rubom za razbijanje morta. Dlijeto je namijenjeno za upotrebu na mortu i opeci za uklanjanje uglavnom vertikalnih spojeva od morta. Kompatibilno je sa SDS plus nastavkom za dlijeto ili se može koristiti izravno u SDS plus čekićima s radom bez rotacije.

SDS plus dlijeto za uklanjanje morta ima dvije debljine da odgovara svim standardnim spojevima od morta i da osigura precizno pristajanje između opeka.

Funkcije

Asortiman proizvoda

Klikni strelicu pored bilo koje varijante proizvoda kako bi saznao/-la više informacija i opcije kupnje.
Dostupne varijacije proizvoda: 2
Kataloški broj Ukupna duljina mm Debljina mm Držak, oblik Prodajna jedinica
2 608 690 200
200 6,5 SDS plus 1 Kom
2 608 690 201
200 9,5 SDS plus 1 Kom
Pronađi najbližeg trgovca Bosch Professional

Unesi svoj poštanski broj, ime ulice, grad ili naziv trgovca kako bi brzo pronašao/-la najbližeg Bosch partnera.

Poštanski broj, grad ili ulica

Sličan pribor

Pogledaj sličan pribor
Servisni telefon

Kod pitanja u svezi sa službom za popravak i rezervne dijelove.

Ponedjeljak - Petak 8 – 16 sati

Kod pitanja u vezi s našim proizvodima i primjenama

Ponedjeljak - Petak 8 – 16 sati

FAQ

Ovdje ćeš pronaći odgovore na često postavljena pitanja o svim aspektima naših usluga.