Bosch servisno obećanje

Bosch servisno obećanje

Naši Bosch serviseri će popraviti Vaš alat unutar 24 sata. Specijalni uvjeti se primjenjuju, isti su niže navedeni!

Bosch Servisno Obećanje

Sljedeći uvjeti se primjenjuju

  • Poslali ste Profesionalni (plavi) alat na popravak koristeći obrazac online popravak
  • Vaš alat nije u jamstvenom roku
  • Vaš alat je zaprimljen u Bosch Servisni Centar
  • Poslali ste maksimalno 5 alata
  • Vi ste krajnji korisnik alata (ne distributer)
  • Datum kupnje Vašeg alata je bio ne prije 7 godina

Vaš alat će biti popravljen u našem servisu unutar 24 sata

  • Vrijeme popravka ne uključuje vrijeme transporta
  • U slučaju naplate popravka, vrijeme popravka počinje teći sa vašim pristankom na cijenu popravka

Ukoliko ne možemo popraviti Vaš alat unutar roka

  • u slučaju naplate troškova popravak Vam neće biti naplaćen

Za više detalja, molimo upitajte svoj Bosch Servisni Centar:

RBKN-bsc@hr.bosch.com

Online formular za slanje vašeg uređaja:

http://bosch.gls-croatia.com/

Servisni telefon

Kod pitanja u svezi sa službom za popravak i rezervne dijelove.

Ponedjeljak - Petak 8.00 – 16.00 sati

Kod pitanja u vezi s našim proizvodima i primjenama

Ponedjeljak - Petak 8.00 – 16.00 sati

FAQ

Ovdje ćeš pronaći odgovore na često postavljena pitanja o svim aspektima naših usluga.