Bosch termoportal

Allt om termografi

Vår termoportal ger dig möjligheten att fördjupa dina kunskaper inom termografi och lära känna våra temperaturmätningsinstrument bättre. På denna sida finns videoklipp där du kan lära känna våra produkter och dess funktioner.

Dessutom kan du titta på spännande klipp som visar hur mångsidiga våra produkter är. Med hjälp av PDF-filerna kan du när som helst öppna all information digitalt eller spara den till senare tillfälle.

NYHET
utöka användningsområdet med en extern temperaturgivare

Mät temperaturen hos luft och vätska med GIS 1000 C Professional

Eftersom GIS 1000 C Professional är typ K-kompatibel kan den också mäta kontakttemperatur. Temperaturen i vätskor, reflekterande ytor och luftflöden fastställs snabbt genom anslutning av en extern temperaturgivare (typ K) till värmedetektorn. När du använder temperaturgivare tillsammans med värmedetektorn kan du läsa av kraftigt reflekterande ytor som har en låg emissivitet, vilket ger bättre mätnoggrannhet. Detta extrafunktion är perfekt för många olika användningsområden där en extern temperaturgivare behövs.

Använd den externa temperaturgivaren för värme- eller luftkonditioneringssystem för enkel mätning och precisa resultat.

Mätning i kontakttemperaturläge* är enkelt:


 • Öppna fliken överst på GIS 1000 C värmedetektor

 • Anslut den externa temperaturgivaren

 • Välj läget ”Kontakttemperatur” på displayen

 • Placera givaren på den yta som ska mätas**

 • Vänta kort tills värdet har stabiliserats

* Fristående kontakttemperaturläge är endast tillgängligt för GIS 1000 C med verktygsnummer 3601K83302. För andra produkter är kontakttemperaturen synlig i övriga lägen.

** Användning av en extern temperaturgivare innebär kontakt med det föremål du mäter. Beakta potentiella faror på grund av temperatur, spänning eller kemiska reaktioner.

6 tips för att utföra
en besiktning
Optimering av bildvisning via färgpaletter

Innan mätningen påbörjas ska följande beaktas. Hos GTC-modellerna kan t.ex. färgskalan ställas in efter smak. Föredrar du intuitiva, glödande färger, regnsbågsskalan, en psykologisk färgställning eller rena gråtoner?

Vid små temperaturskillnader rekommenderas en kontrastrik färgpalett (t. ex. regnbågsskala), medan en skala med mindre kontraster (t. ex. glödande färger) är mer intuitiv vid mindre kontraster.


Optimering av bildvisning via temperaturskalan

För att få värmebilden kontrastrik och därmed lätt att läsa av måste kanske skaleringen anpassas. Våra värmekameror har därför en praktisk låsfunktion med vilken du enkelt och snabbt kan optimera skaleringen.

Om du exempelvis vill analysera ett fönster termografiskt, och under detta fönster sitter ett element, så ändras hela värmebilden, vilket gör att temperaturerna vid fönstret blir svårare att skilja åt. För att undvika detta kan du gå så nära fönstret med värmekameran att elementet inte längre finns med på värmebilden. Fixera färgskalan med knappen upp till höger – och du kan skapa en mer detaljrik bild från större avstånd. Detta kan också göras i manuellt läge.


Beakta tidpunkt och villkor vid mätningen

Mät om möjligt föremål i torrt tillstånd, eftersom regn och annan nederbörd påverkar yttemperaturen. Undvik direkt solljus av samma anledning. Vi rekommenderar dessutom att mätningen utförs tidigt på morgonen vid utomhustermografi. Hög luftfuktighet och vind påverkar mätvärdenas precision och ska därför undvikas.

Undvik även mätningar i direkt närhet till värmekällor (t. ex. kaminer). Eventuellt kan dessa skärmas av så att dess påverkan minskas. Oftast är det höst och vinter som är de bästa årstiderna för mätning. Då är temperaturskillnaden mellan inomhus och utomhus tillräckligt stor för effektiv lokalisering av problemställen (rekommenderad minsta differens: 10 °C).


Beakta emissionsgrad och reflekterad temperatur

Om du vill fastställa ett precist värde i grader Celsius bör du alltid ställa in emissionsgrad och reflekterad temperatur. Då undviker du att mätvärdet påverkas av kraftig reflektion.

Emissionsgraden hittar du i inställda material i apparaten, eller gör en uppskattning baserat på ytans beskaffenhet. För att fastställa reflekterad temperatur, kontrollera om det är en direkt eller indirekt spegling. Direkt spegling förekommer ofta vid blanka ytor och det syns på värmebilden (t. ex. från en glasruta). I detta fall kan temperaturvärdet för det återspeglande föremålet användas som reflekterande temperatur. Indirekt spegling förekommer oftast vid ytor med struktur (t. ex. puts). Fastställ genomsnittstemperaturen framför mätobjektet och ställ in den som reflekterande temperatur.


Åtgärder vid kraftigt reflekterande ytor

Vid alltför kraftigt reflekterande ytor, som blank metall, rekommenderar vi användning av svart, matt tejp eller en särskild spray. Om du applicerar detta på det reflekterande föremålet tar den till sig föremålets temperatur efter en kort stund och du kan fastställa temperaturen med precision tack vare en hög emissionsgrad. Du kan minska påverkan från din egen kroppsvärme genom att mäta i lätt snedställd vinkel.

Som alternativ kan en temperaturgivare (typ K) användas tillsammans med GIS 1000 C infraröd termometer. Vid användning av temperaturgivaren undviker man reflektion och temperaturen mäts direkt genom kontakt med föremålet.


Rätt avstånd till mätobjektet

För att säkerställa hög kvalitet hos värmebilderna ska ett minsta avstånd på 30 cm hållas. En arbetsmetod i två steg har visat sig vara effektivt.

Om man t.ex. undersöker en vägg med avseende på isoleringsproblem ger en första kontroll på större avstånd en bra överblick. Den andra kontrollen utförs sedan på nära håll och ger detaljerad information som är mer pålitlig eftersom avståndsfel kan uteslutas. Eftersom avståndet har stor betydelse för mätningens kvalitet ska den göras på så kort avstånd som möjligt.


Nerladdningar
Ännu mer information för proffs

I våra PDF-filer hittar du information om de allmänna grunderna inom termografi samt praktiska anvisningar för hur en besiktning ska utföras på rätt sätt. Dessutom kan du ladda ner kompakt bakgrundsinformation för enskilda yrken och lära dig hur du använder våra temperaturmätare för att göra arbetsdagen mer effektiv.

termografi-introduktion-thumbnail-pdf
Introduktion till termografi

 • Bakgrundsinformation om termografi
 • 6 tips för att utföra en besiktning

vehicles-thumbnail-pdf
Värmebroschyr

En översikt över all information om våra värmeinstrument

 • Presentation av Bosch värmetrio
 • Produktjämförelse
 • Användningsområden
 • Sex tips för hur du utför en mätning
 • Användningsöversikt

interiorfinishingwork-thumbnail-pdf
Användningsöversikt

Hitta rätt produkt för ditt användningsområde

 • Allmän jämförelse av våra värmeinstrument
 • Elsystem
 • VVS-, värme- och luftkonditioneringsteknik
 • Fönsterkonstruktion
 • Renovation
 • Fordon
 • Lantbruk

el-thumbnail-pdf
El

Information och tips om följande användningsområden

 • Kontroll av säkringsskåp
 • Kontroll av kabelanslutningar
 • Kontroll av elektriska komponenter

svk-thumbnail-pdf
Sanitär-, värme- och klimatteknik

Information och tips om följande användningsområden

 • Kontroll av golvvärme och rörläggning
 • Lokalisering av värmerör och läckage
 • Undersökning av element
 • Styrning av klimatanläggningar

fönstermontering-thumbnail-pdf
Fönstermontering

Information och tips om följande användningsområden

 • Sök efter isoleringsfel och köldbryggor
 • Detektering av inträngande vatten och läckage

interiörbyggnad-thumbnail-pdf
Interiörbyggnad

Information och tips om följande användningsområden

 • Gipsning
 • Måleri och stuckatur
 • Renovering och reparation
 • Bostadsmarknad

fordon-thumbnail-pdf
Fordon

Information och tips om följande användningsområden

 • Kontroll av uppvärmning av front- och bakruta
 • Kontroll av uppvärmning av säten och yttre backspeglar
 • Kontroll av klimatanläggning
 • Kontroll av bilens säkringslåda
 • Kontroll av motorutrymmet
 • Undersökning av avgassystemet
 • Kontroll av kylarvätskekretsen

Download GTC Transfer Software

(v1.5.0.0) - Windows 7, 8, 10

Bosch Thermal App
Nedladdning Bosch ThermalOn