Системи от водещи линеали

Системата от водещи линеали дава възможност за бързо извършване на точно и право рязане. Със свързващия елемент VEL могат да се свързват здраво и бързо линеали с различни дължини. Ъгловият ограничител WAN помага за точно насочване под ъгъл на водещите линеали спрямо детайла.

Подробности за продукта

Системни консумативи

FSN 1600
Подробности за продукта

Системни консумативи

FSN 3100
Подробности за продукта

Системни консумативи

FSN 2100
Подробности за продукта

Системни консумативи

FSN WAN (ъглов ограничител)
Подробности за продукта

Системни консумативи

FSN 1100
Подробности за продукта

Системни консумативи

FSN 800
Подробности за продукта

Системни консумативи

FSN VEL (свързващ елемент)
Подробности за продукта
Bosch - Център за обслужване на клиенти

Телефон

+359 700 10 668

понеделник до четвъртък
в петък
от 08:30 до 17:30 ч.
от 08:30 до 14:30 ч.
E-mail
FAQ (Често задавани въпроси)

Тук получавате отговори на най-често задаваните въпроси по всички теми свързани с нашите сервизни услуги.

Научи повече