Описание на услугата

MeasureOn облак

Bosch Professional

ОПИСАНИЕ НА УСЛУГАТА MEASUREON

Ключови характеристики

MeasureOn е предложение за напълно управлявана услуга, базирана в интернет (софтуер като услуга), осигурено от Robert Bosch Power Tools GmbH за малки и средни по размер задачи в строителната индустрия, както и за професионални потребители в сектора „Направи си сам”. Тя осигурява лесна услуга за документиране на строителната площадка чрез мобилно приложение с Cloud архивиране, което дава възможност на потребителите да синхронизират данни на различни устройства и подобрява традиционните работни процеси.

С MeasureOn предлагаме възможности и функции за сигурно визуализиране, съхранение и синхронизиране на данни от измервания. Това включва причисляване на отделни измервания към хоризонтални проекции/подробни планове за създаване на скици на помещения. Мобилното приложение може да се използва за скициране, прехвърляне на измервания чрез Bluetooth® от лазерни ролетки Bosch, редактиране на измервания и документиране с изображения и бележки.

Нашето предложение за услуга, базирана на Cloud, е съставено от безплатен абонамент и PRO Cloud & Export абонамент. Допълнително има и PRO Export абонамент, който не изисква Cloud регистрация. За да се използва нашето предложение Cloud е необходима регистрация и влизане чрез SingleKey ID (SKID). Регистрацията е безплатна. SKID може също да се използва за други предложения на Bosch, напр. Pro360, което използва SKID.

В рамките на FREE абонамент потребителите могат да синхронизират 1 проект с максимум 3 работни пространства и имат архивиране в Cloud, което е ограничено до общо 200 MB безплатно. Абонаментът PRO Cloud & Export ще бъде описан по-подробно в раздел “MeasureOn PRO Cloud & Export”.

Допълнително към FREE и PRO Cloud абонамент, има също и PRO Export абонамент. Този абонамент е описан по-подробно в раздел „MeasureOn PRO Export”. Той не изисква SKID регистрация.

Включени основни функции*:

 • Скициране на помещение
 • Добавяне на снимки и бележки
 • Организиране на проекти
 • Изчисляване на помещение (напр. площ, обем)

* Допълнителни услуги се предлагат като премиум услуги, за които може да се прилагат допълнителни такси. Виж раздел „MeasureOn PRO” по-долу.

Цена

Регистрацията и използването на MeasureOn са безплатни. Може да се приложат допълнителни такси за закупуването на допълнителни PRO services (премиум услуги) чрез покупки в приложението.

Доставчик на услугата

Robert Bosch Power Tools GmbH,
Max-Lang-Straße 40-46,
70771 Лайнфелден-Ехтердинген

Функционалност

Езици на приложението

Арабски, български, чешки, датски, нидерландски, английски, фарси, френски, немски, гръцки, унгарски, индонезийски, италиански, японски, корейски, норвежки, полски, португалски, румънски, руски, опростен китайски, словашки, испански, шведски, тайландски, традиционен китайски, турски

Интернет връзка

Интернет връзка е необходима за изтегляне на мобилното приложение, както и за използване на пълната функционалност на услугата. Без Интернет връзка не е възможно да се синхронизират и разглеждат данни на интернет приложението.

Мобилното приложение MeasureOn може да се използва и в офлайн режим, без да си влязъл в системата, но данните няма да се съхраняват в облака и ще се запазват само локално на мобилното устройство (смартфон или таблет).

Системни изисквания

Мобилни устройства

Мобилното приложение е на разположение в Google Play Store и Apple App Store.

Поддържаните устройства са смартфони и таблети с Android и iOS с активиран Bluetooth®. Други операционни системи не се поддържат.

За осигуряване на пълна съвместимост с приложението, препоръчваме използването на най-новата версия на операционната система iOS/Android.

Интернет достъп

MeasureOn има възможност за достъп през интернет приложение като използва често срещани уеб браузъри (напр. Google Chrome, Mozilla Firefox, и т.н.), които са свързани към интернет. За използване е необходима безплатна регистрация със SKID.

Лазерни ролетки Bosch

Използването на предаването на измерени стойности чрез Bluetooth® в MeasureOn е възможно само в комбинация с лазерни ролетки Bosch.

По-специално, всички лазерни ролетки GLM и PLR на Bosch с “C” накрая (напр. GLM 100-25 C, GLM 50-27 CG) могат да се свържат чрез Bluetooth® с MeasureOn.

MeasureOn PRO Cloud & Export

Ключови характеристики

MeasureOn PRO Cloud & Export subscription** предлага възможност за създаване на неограничени проекти и работни пространства с общо до 5 GB памет в Cloud. Освен това, също е възможно експортиране и персонализиране на проекти и работни пространства.

Абонаментът MeasureOn PRO Cloud & Export се предлага в избрани страни, а сървърът е в Германия. За да използвате нашето първокласно облачно предложение, е необходима регистрация и влизане в системата чрез SKID. Регистрацията е безплатна. SKID може също да се използва за други предложения на Bosch, напр. Pro360, което използва SKID.

Включени основни функции:

 • Скициране на помещение
 • Добавяне на снимки и бележки
 • Организиране на проекти
 • Изчисляване на помещение (напр. площ, обем)
 • Синхронизиране в Cloud (5 GB) на различни устройства
 • Възможност за персонализиране на проекти и експортиране на работни пространства
 • Интернет достъп до подробности на проект

** Сега се предлага само в избрани страни, където се предлага Cloud.

Модели за абонамент

Абонаментът MeasureOn PRO Cloud & Export предлага два вида интервали на плащане, месечен и годишен абонамент.

Закупуване

Потребителите могат да закупят и платят абонамента за експорт на MeasureOn PRO Cloud & Export чрез покупка в приложението в съответния магазин за приложения (Apple App Store или Google Play Store). Прилагат се съответните правила и условия на магазините за приложения.

Договор

Периоди на договора

Месечен абонамент: 4 седмици от сключването на договора, след което продължение с още един месец.

Годишен абонамент: 12 месеца от сключването на договора, след което продължение с още една година.

Отмяна

Месечен абонамент: Договорът трябва да бъде отменен до последния ден преди изтичането / подновяването.

Годишен абонамент: Договорът трябва да бъде отменен до последния ден преди изтичането / подновяването.

Право на отказ

Информация за правото на отказ може да се открие в Правила и условия.

Ако искаш да използваш премиум услуги преди края на периода за отказ, трябва да се съгласиш с изпълнението на договора преди края на периода за отказ. В такъв случай правото на отказ изтича в началото на изпълнението на договора.

MeasureOn PRO Export

Ключови характеристики

Абонаментът MeasureOn PRO Export предлага възможност за експортиране и персонализиране на проекти и работни пространства.

Абонаментът MeasureOn PRO Export се предлага в избрани страни и не е необходим абонамент за облак.

Включени основни функции:

 • Възможност за персонализиране на проекти и експортиране на работни пространства
Модели за абонамент

Абонаментът MeasureOn PRO Export предлага два вида интервали на плащане, месечен и годишен абонамент.

Закупуване

Потребителите могат да закупят и платят абонамента MeasureOn PRO Export чрез покупка в приложението в съответния магазин за приложения (Apple App Store или Google Play Store). Прилагат се съответните правила и условия на магазините за приложения.

Договор

Периоди на договора

Месечен абонамент: 4 седмици от сключването на договора, след което продължение с още един месец.

Годишен абонамент: 12 месеца от сключването на договора, след което продължение с още една година.

Отмяна

Месечен абонамент: Договорът трябва да бъде отменен до последния ден преди изтичането / подновяването.

Годишен абонамент: Договорът трябва да бъде отменен до последния ден преди изтичането / подновяването.

Право на отказ

Информация за правото на отказ може да се открие в Правила и условия.

Ако искаш да използваш премиум услуги преди края на периода за отказ, трябва да се съгласиш с изпълнението на договора преди края на периода за отказ. В такъв случай правото на отказ изтича в началото на изпълнението на договора.

Bosch - Център за обслужване на клиенти

Понеделник - Четвъртък 8:30 - 17:30 ч.

Петък 8:30 - 14:30 ч.

СЕРВИЗ

Понеделник - Четвъртък 8:30 - 17:30 ч.

Петък 8:30 - 14:30 ч.

FAQ (Често задавани въпроси)

Тук получавате отговори на най-често задаваните въпроси по всички теми свързани с нашите сервизни услуги.