GIS 1000 C Professional

Точно измерване и лесно документиране на температури и влажност


Създаден за използване в занаятчийството и индустрията Благодарение на вградената камера измерените стойности се показват директно в съответното изображение. При това стойностите могат да се прехвърлят на смартфон, таблет или настолен компютър.

Търсене на дистрибутори

Видео за продукта

Компактно обяснение на функциите на термодетектора

Области на приложение на термодетектора GIS 1000 C Professional

Създаден за използване в отоплителна, вентилационна и климатична техника (ОВК), санитария, електрическа част, оформяне на стени и подове или в индустрията. Виж GIS 1000 C Professional в различните области на приложение

Предимства и функции с един поглед

С термодетектора GIS 1000 C Professional измерваш температури на повърхността между -40°C и +1000°C – лесно и безконтактно.

 • Вградена камера за непосредствено документиране на измерените стойности в една фигура
 • Свързаност - през Bluetooth® измерените стойности могат да се предават директно от мястото на смартфон и след това да се изпратят по електронната поща
 • Бързо аклиматизиращ се датчик за точни измервания на температурата на помещението и относителната влажност на въздуха
 • Лесен потребителски интерфейс за интуитивно обслужване
 • Два захранващи източника: работа както с 10,8 V-LI акумулатор, така и със стандартни алкалинови батерии
 • Ярък светодиод за по-добри снимки на камерата при трудни светлинни условия

Преглед на техническите данни

С термодетектора Bosch GIS 1000 C Professional измерваш температури на повърхността между -40°C и +1000°C – лесно и безконтактно.

Ръководство за експлоатация (PDF, 38 MB)

Измервателен обхват -40°C … +1000°C
Точност на измерване IR ±1,0°C
Оптика (съотношение
измервано разстояние : измервано петно)
50:1
Резолюция 0,1°C
Точност на измерване
относителна влажност на въздуха
± 2 %
Лазерен диод Клас на лазера 2, 635 nm
Електрозахранване и
продължителност на работа
10,8 V LI (5h) /
4 x 1,5-V-LR6 (AA) (3h)
Памет за изображения (брой изображения) > 200
Вид памет вътрешна памет
Формат на файл JPEG

Закупуване на GIS 1000 C Professional

Поръчай GIS 1000 C Professional и се убеди сам в неговите многостранни области на приложение.

Търсене на дистрибутори

Често задавани въпроси GIS 1000 C Professional

Винаги се измерва кръгова повърхност, която се намира в рамките на двете лазерни точки. Средната температура във вътрешността на тази повърхност се показва като измерена стойност на дисплея. Допълнително към температурата на повърхността инструментът може да установи относителната влажност на въздуха, както и температурата на околната среда.

Колкото по-малко е разстоянието до обекта на измерване, толкова по-точно е измерването. При по-голямо разстояние резултатите от измерването може да са неточни, напр. поради висока влажност на въздуха, която може да повлияе на резултата.

За да постигнеш възможно най-добър резултат, настрой на инструмента материала за измерване (степен на излъчване). Най-често използваните материали са вече предварително настроени в GIS 1000 C Professional. Може обаче също да се въведат дефинирани от потребителя стойности.

При трудни условия за измерване (напр. измерване във вътрешността на вентилационна инсталация) може да се свърже също външен датчик за измерване. Инструментът разполага с връзка тип K. Веднага щом датчикът е свързан, инструментът го разпознава и стойността на датчика се показва на дисплея.

Малкият датчик между спусъка и инфрачервения отвор за измерване измерва точно относителната влажност на въздуха, както и температура на околната среда. Измерените стойности могат да се използват за различни приложения:

 • Режим термомостове: Тук се сравняват измерената температура на повърхността с температурата на околната среда, с това напр. могат да се открият дефектни изолации. Това се изобразява върху цветна скала и помага на потребителя при тълкуването на резултатите
 • Режим точка на оросяване: С температурата на околната среда и влажността на въздуха инструментът може да изчисли точката на оросяване. Ако измерената температура на повърхността се приближава до тази стойност, тогава инструментът я показва върху скалата за тълкуване.

Измерването започва веднага, щом се натисне спусъкът и завършва с отпускането на спусъка.

С термовизионна камера се измерва температурното разпределение на по-голяма повърхност. Хиляди измервателни точки се събират в едно изображение и при това предоставят бърз преглед през критичните места. Той помага например при бързото откриване на проблем при повърхности, върху които трябва да се открият температурните разлики.

При точковото измерване с GIS 1000 C Professional се измерва точно температурата на повърхността на малка зона. Допълнително може (според приложението и необходимостта) да се измерят също относителната влажност на въздуха и температурата на околната среда. Затова GIS 1000 C Professional е подходящ за точни и многостранни измервания. Той помага при подробния анализ на малки повърхности и измервания точка по точка.

Описание: Става въпрос за съотношението на разстоянието на измервателния уред до обекта на измерване и диаметъра на измервателния обхват.

Характеристики: Колкото по-близо стои потребителят с инструмента до обекта на измерване, толкова по-малък е измервателният обхват и толкова по-точно е измерването.

С по-голямото разстояние до обекта на измерване се увеличава и измереният обхват (конусовиден принцип на измерване), т.е. показаната температура се изчислява на по-голяма повърхност.

Указание: За да постигнеш точни измерени стойности, обектът на измерване трябва да е най-малко толкова голям, колкото е разстоянието на двете лазерни точки.

Често задавани въпроси

Да, всеки вариант съдържа такъв сертификат в ръководството за експлоатация, който потвърждава, че инструментът работи в рамките на спецификациите на ръководството за експлоатация.

Да, инструментът може да се обслужи и пренастрои в сервизен център, за да е готов за работа отново в рамките на предварително определените спецификации. Потребителят получава сертификат за калибриране като удостоверение. За да научиш, дали тази услуга се предлага и в твоя регион, моля да се свържеш с местния сервизен център на Bosch.

Да, потребителят може да се свърже със своя сервизен център и да поиска калибриране. Потребителят получава сертификат за калибриране като удостоверение. За да научиш, дали тази услуга се предлага и в твоя регион, моля да се свържеш с местния сервизен център на Bosch.

Приложението Measuring Master може да се изтегли от магазина за приложения Apple App Store и Google Play Store.

Приложението се предлага само за таблети с Android и iOS и смартфони. Не се поддържат други операционни системи. Поддържани устройства с Android: работещи с Bluetooth® смартфони и таблети от Android 4.3. Поддържани устройства с iOS: iPhone (от 4S), iPad (от 3-то пок.), iPad Air (от 1-во пок.), iPad mini (от 1-во пок.).

Проектите се запаметяват на смартфона/таблета, на който са били създадени и не могат да се приемат на други устройства.

Да, твоите данни се запазват при актуализиране на софтуера.

Запаметените съдържания принципно се запазват. За по-сигурно преди актуализация на софтуерната версия, запамети проектите на твоя лаптоп/персонален компютър, като ги „Споделиш" и препратиш като PDF, респ. Excel файл на твоя е-mail адрес.

В „Настройки“ → „Език“ можеш да провериш на кои езици се предлага приложението.

export icon Експортиране

settings iconНастройки

bluetooth icon Изграждане на Bluetooth® връзка

Увери се със сигурност, че на твоя измервателен уред и смартфон/таблет е активиран Bluetooth® и уредите се намират в радиус на действие. В приложението можеш след това под bluetooth iconда изградиш Bluetooth® връзка между измервателния уред и смартфона/таблета. Моля обърни внимание, че връзката трябва да се изгражда винаги през приложението, не през менюто с настройки на твоя смартфон/таблет.

За да прехвърлиш измерени стойности от твоя GLM на твоя компютър, препоръчваме нашия софтуер GLM Transfer, който се предлага за изтегляне безплатно. Изображенията от измерването на GIS могат да се прехвърлят чрез USB на персоналния компютър.

Не. Можеш да използваш максимално един измервателен уред. Провери предварително дали на GLM/GIS и смартфон/таблет е активиран Bluetooth® и дали двата уреда се намират в радиус на действие. Алтернативно можеш да отвориш избрания уред чрез bluetooth icon.

В зависимост от съществуващите условия (препятствия, слънчево облъчване и т.н.) между твоя смартфон/таблет и измервателния уред е възможна връзка до прибл. 10 m.

Ако уредът вече е бил свързан с приложението, при повторно свързване се разпознава автоматично, ако приложението е отворено на смартфона/таблета, Bluetooth® е активиран на двата уреда и те се намират в радиус на действие.

a. Измервания с GIS 1000 C Professional (не се предлагат във всички страни)

Ако има съществуваща връзка между твоя смартфон/таблет и GIS 1000 C Professional, измерените стойности могат да се добавят директно след настройване на точката на измерване чрез измерване с GIS 1000 C Professional, респ. чрез избиране на измерена стойност от галерията на инструмента. Ако не е избрана точка на измерване се появява прозорец за избор с опции за това, как можеш да използваш измерените стойности. Алтернативно това може да се извърши чрез докосване и задържане на точката на измерване и след това избиране на опцията „Редактиране“. И в двата случая точката на измерване мига, ако може да се добави директно измерване.

Под messpunkt iconможеш да добавиш нова точка на измерване към твоята снимка.

Под notizen iconможеш да добавиш или да извикаш бележки към твоя файл.

Под rueckgaengig icon можеш да отменяш действия.

Под wiederherstellen icon можеш да възстановяваш отменени действия.

Под loeschen icon можеш да изтриваш отделни обекти.

Измерените стойности са съхранени в съответните точки на измерване, които са зададени. Ако си причислил измерените стойности към измервателна точка, можеш да отвориш детайлите с върха на пръста върху измервателната точка.

Да, имаш опцията да прехвърлиш впоследствие измерени стойности в приложението. За да извършиш това, настрой или избери точка на измерване в приложението и след това отиди в галерията в GIS 1000 C Professional. Там избери желаното измерване и го прехвърли към избраната точка на измерване, като използваш бутона „Запамети“ на GIS 1000 C Professional.

Измерената температура на повърхността се показва в изображението, независимо от избрания режим. За да направиш това, параметърът „Покажи температурни стойности в скицата“ трябва да е активиран в настройките.

Режимът на измерване трябва да се настрои директно на GIS 1000 C Professional. В зависимост от избрания режим, съответните измерени стойности се прехвърлят към приложението.

 • Umgebungstemperatur icon температура на околната среда
 • Oberflächentemperatur icon температура на повърхността
 • relative Luftfeuchtigkeit icon относителна влажност на въздуха
 • durchschnittliche Oberflächentemperatur icon средна температура на повърхността
 • Temperaturunterschied von Oberflächen- zu Raumtemperatur an icon температурна разлика на температурата на повърхността спрямо температурата на помещението (термомост)
 • gewählter Emissionsgrad für diese Oberfläche icon избрана степен на излъчване за тази повърхност
 • Taupunkttemperatur icon температура на точката на оросяване
 • Differenz der Oberflächentemperatur zur Temperatur des Taupunkts icon разлика между температурата на повърхността и температурата на точката на оросяване

Чрез докосване и задържане на точката на измерване имаш опция за редактиране („Редактирай“ – точката на измерване мига), преместване („Премести“ – точката на измерване трепти) или изтриване („Изтрий“) на твоята точка на измерване.

b. Floor plan - измерени стойности

Функцията „Подробни планове“ е подходяща за създаване на подробни на строителни планове. Освен това функцията Изглед на стена предлага възможността да се коригират отделно стени. Ъгли, врати, прозорци и контактни кутии могат да се вмъкнат и да се променят в размерите. Тук е възможно и добавяне на текстове и Audio бележки. Тази функция е особено подходяща за архитекти, строителни инженери, брокери на недвижими имоти, електроинженери и т.н.

Функцията „Quick Sketch“ дава възможност за създаване на скица на строителен план с 90°. Quick Sketch може да се конвертира в подробен план. След конвертиране „Quick Sketch“ е изтрита. Тази функция е особено подходяща за всички, които искат да добият бързо впечатление от строителния план, като например плочкаджии, проектанти на интериорен дизайн и т.н.

При съществуващата връзка на твоя GLM със смартфон/таблет измерените стойности се прехвърлят автоматично в реално време. Чрез кликване на обекта(стена или линия) към този обект могат да се причислят или измерени стойности в реално време от измерването с GLM или запаметени измерени стойности от списъка с измерени стойности.

Ти можеш да прегледаш и приложиш твоите измерени стойности като избереш един елемент и в режима на въвеждане да преместиш нагоре цифровото поле за ръчно въвеждане.

Запаметяват се максимално 50 измерени стойности обхващащи проекта.

c. Floor plan - площ за чертане и ъгли

Под стигаш в режима за избор. Тук чрез изтегляне и отпускане можеш да преместиш елементи и да променяш техните характеристики.

В режима за чертане можеш да чертаеш линии, четириъгълници и полигони (многоъгълници).

Под можеш да вмъкнеш проходни отвори в плана.

Под можеш да добавиш линии за измерване към строителния план.

Бележки, снимки и списък със задачи можеш да добавиш под .

Под достигаш до общия преглед.

Съществуващи планове можеш да импортираш като снимка под функцията .

Под можеш да отменяш действия.

Под можеш да възстановяваш отменени действия.

Под можеш да изтриваш отделни обекти.

Чрез кликване на една стена в режима на избор достигаш в „Изглед на стена“. Под settings iconможеш да избереш съответния елемент.

Под settings icon → разряди на десетични числа можеш да настроиш броя на разрядите след десетичната запетая. Приложението закръглява стойностите съответно от твоя GLM.

Да. Приложението действа така, че да запази схемата на елементите. Ако схемата на елементите и измерените стойности са в противоречие едни спрямо други, измерената стойност се поставя в скоби и се показва в синьо. Показаните в черно стойности са калкулирани от програмата. Чрез функциите Lock (символ катинар) можеш да блокираш стени, така че те да не се напасват автоматично.

Избери режима за избор auswahlmodus icon, за да преместиш отделни обекти.

Не. В момента могат да се преместват/изтриват само отделни обекти. Тази функция се поддържа със следващата актуализация.

Избери режима индикация и докосни средата на една стена, за да я изтеглиш в желаното положение.

Не. Допълнително могат да се променят само дебелините на отделни стени.

Избери в режима за чертане auswahlmodus icon. Докосни една стена, избери „Изглед на стена“, а след това „Избери страна 1“ (вътрешна страна)/„Избери страна 2“ (външна страна).

Не. Дебелината на стената може да се съгласува обхващайки проекта чрез settings icon. Индивидуално съгласуване на отделни стени може да се извърши в рамките на един проект чрез избор на съответната стена.

В режима за чертане приложението поддържа обичайния мащаб 1:50.

Актуално се поддържат обичайните формати за снимки (JPEG, BMP, GIF, PNG).

Кликни върху символа winkel icon и след това върху ъгъл, за да се покажат всички ъгли.

Под settings icon → „Ъгъл при 90°/45°“ можеш да активираш/деактивираш определянето на ъглите.

Посочената от теб стойност се показва на плана в сини скоби. За да не се променя схемата на елементите на помещението, не се извършва визуално напасване на ъгъла. Алтернативно ъглите могат да се променят в плана чрез ръчно напасване (изтегляне и отпускане).

Плановете се запаметяват автоматично.

За експортиране избери проект → Данни за клиента и след това докосни експортиране.

Можеш да изпращаш твоите планове в PDF формат по електронна поща.

Мащабът динамично се съобразява с размера на хартията DIN A4.

Бюлетинът Power Tools

Веднага научаваш кое е важно

С бюлетина за професионалисти винаги си в течение на актуалното. Какво те очаква? Новости, бонуси и предложения, както и невероятни игри с награди

Bosch - Център за обслужване на клиенти

Телефон

+359 700 10 668

понеделник до четвъртък
в петък
от 08:30 до 17:30 ч.
от 08:30 до 14:30 ч.
E-mail
FAQ (Често задавани въпроси)

Тук получавате отговори на най-често задаваните въпроси по всички теми свързани с нашите сервизни услуги.

Научи повече