ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОИНСТРУМЕНТИ И ИЗМЕРВАТЕЛНИ ИНСТРУМЕНТИ

Продуктите на Robert Bosch Power Tools GmbH са разработени и произведени съгласно стандартите за високо качество и в съответствие с общоприетите правила на технологията. Техническите данни и функциите на нашите продукти се проверяват редовно по време на разработването и в серийното производство чрез прилагане на статистически методи. Чрез това гарантираме, че продуктите отговарят на нашите стандарти за качество и очакванията на потребителите, доколкото е възможно.

Все пак е нормално действителната производителност на инструмента да се различава от устройство до устройство. Специфичното приложение на инструмента и условията на околната среда оказват значително влияние. Съответната техническа информация, напр. на опаковката и в ръководствата, се отнася за средни стойности и се прилага към продуктите и техните консумативи, когато са нови. По-долу ще откриете примерен преглед на най-важните фактори на влияние върху действителната производителност на електроинструмент във връзка с неговото приложение и условията на околната среда.

ТИПИЧНИ ИКОНИ И СТОЙНОСТИможе да се различават в зависимост от модела

Мощност

Номиналната мощност на захранвани от мрежата продукти е измерена съгласно IEC 62841-1.Еквивалентната мощност на акумулаторни (захранвани от акумулаторна батерия) продукти посочва производителността в сравнение с подобни захранвани от мрежата продукти. Еквивалентната мощност зависи от капацитета, типа, състоянието на зареденост, температурата и „здравето"/възрастта на акумулаторната батерия.

Скорост

Оборотите на нашите електроинструменти са посочени като максимална стойност при условия на празен ход, която не се превишава, за да се избегнат нещастни случаи с неподходящи консумативи. Тя зависи от няколко фактора на влияние като, напр. …

 • Избрана скорост
 • състоянието на инструмента, като неговото състояние на работа и неговата температура, които влияят на производителността на акумулаторната батерия и на вискозитета на вътрешната смазка
 • входящото електрическо напрежение и ток, състоянието на зареденост на акумулаторната батерия
 • натоварването, което е предизвикано от размерите и масата на консуматива

Ø на винта

Производителността при завинтване на нашите електроинструменти зависи от няколко фактора на влияние като, напр. …

 • приложението, което зависи от свойствата на материала на обработвания детайл (напр. твърдост и плътност), размерите на винтовете и т.н.
 • типа, качеството и състоянието на битовете (подходящи за приложението) и винтовете (цяла или частична резба, тип на главата, покритие, качество и т.н.)
 • оборотите (моля използвайте І-ва скорост за по-голям мек въртящ момент)
 • типа на акумулаторната батерия и състоянието на зареденост
 • техниките на работа, напр. силата, която се прилага от обслужващото лице
Въртящ момент

Въртящият момент (мек, твърд, макс.) на нашите електроинструменти зависи от няколко фактора на влияние като, напр. ...

 • настройката на скоростта
 • типа и състоянието на консуматива (напр. неподвижност, хлабина между инструмента и бита)
 • износване на инструмента
 • техниките на работа на обслужващото лице, като силата, която прилага за държане / закрепване на инструмента и закрепване на обработвания детайл(и)
 • типа на акумулаторната батерия и състоянието на зареденост
 • температурата на акумулаторната батерия и инструмента

Въртящият момент на затягане на нашите ударни гайковерти зависи от няколко фактора на влияние като, напр. …

 • тип и състояние на консуматива (напр. неподвижност, хлабина между инструмента и бита)
 • размер, вид, дължина и т.н. на болта
 • износване на инструмента
 • техники на работа на обслужващото лице, като силата, която прилага за държане / закрепване на инструмента и закрепване на обработвания детайл(и)
 • тип на акумулаторната батерия и състояние на зареденост
 • температура на акумулаторната батерия и инструмента
 • настройка на оборотите

Въртящият момент на прекъсване на нашите ударни гайковерти зависи от няколко фактора на влияние като, напр. …

 • тип и състояние на консуматива (напр. неподвижност, хлабина между инструмента и бита)
 • размер, вид, дължина и т.н. на болта
 • износване на инструмента
 • техники на работа на обслужващото лице, като силата, която прилага за държане / закрепване на инструмента и закрепване на обработвания детайл(и)
 • тип на акумулаторната батерия и състояние на зареденост
 • температура на акумулаторната батерия и инструмента
 • настройка на оборотите
 • ръжда, боя и т.н. на болта/гайката
Размер

Дължината на нашите винтоверти се измерва с отворен патронник.

Производителност

Производителността при рязане с трион, пробиване, фрезоване, рязане и осветяване на нашите електроинструменти зависи от няколко фактора на влияние, като напр. …типа, качеството и състоянието на консуматива (избор на подходящо ножче, бит,…)

 • профила на външно приложеното натоварване, което зависи от свойствата на материала на обработвания детайл (напр. твърдост и плътност), размерите на консуматива, дълбочината на рязане и т.н.
 • доброто закрепване на обработвания детайл / машината – напр. без вибрации при работа с прободен трион
 • смазването при някои приложения
 • техниките на работа, напр. силата, която се прилага от обслужващото лице или посоката на структурата на дървения материал по отношение на посоката на рязане
 • типа на акумулаторната батерия и състоянието на зареденост
Продължителност на зареждане

Продължителността на зареждане на нашите акумулаторни батерии зависи от няколко фактора на влияние като, напр. …

 • състоянието на зареденост преди началото но зареждането
 • температурата на околната среда и температурата на акумулаторната батерия
 • състоянието на „здравето" на акумулаторната батерия

Литиево-йонните акумулаторни батерии стареят с течение на времето, което причинява влошаване на състоянието на „здравето" (спадане на използваемия капацитет на акумулаторната батерия)Степента на стареене зависи от историята на използване на акумулаторната батерия, например броя цикли на зареждане, типа на зареждане (бързо, бавно), нивата на разреждане (винаги до „празна” може да намали капацитета на акумулаторната батерия с времето) и нивото на мощност на приложението.

Честота на ударите

Честотата на ударите (напр. удари в минута) на нашите електроинструменти зависи от няколко фактора на влияние, като напр. …

 • състоянието на инструмента, като неговото състояние на работа и неговата температура, които влияят на производителността на акумулаторната батерия и на вискозитета на вътрешната смазка
 • входящото електрическо напрежение и ток, състоянието на зареденост на акумулаторната батерия
 • натоварването, което е предизвикано от размерите и масата на консуматива
Енергия на удара

Енергията на удара на нашите електроинструменти се измерва съгласно процедура EPTA 05:2016 и зависи от няколко фактора на влияние, като напр. …

 • размера на свредлото (големите перфоратори са по-ефективни с големи свредла, малките с малки).
 • силата, която се прилага от обслужващото лице (перфоратори: за напредъка на работата не е полезен допълнителен натиск от обслужващото лице; ударни бормашини: допълнителния натиск подпомага по-бързия напредък на работата)
 • състоянието на инструмента и акумулаторната батерия (напр. температура)
 • налягането и температурата на околната среда
Продължителност на работа на акумулаторна батерия

Продължителността на работа на акумулаторната батерия на нашите акумулаторни продукти зависи от няколко фактора на влияние като:

 • профила на външно приложеното натоварване, което зависи от
  • свойствата на материала на обработвания детайл (например височината и плътността на тревата, плътността на дървото, …)
  • размерите на обработвания детайл (например обема на гумите, диаметъра и дължината на винтовете, …)
  • техниките на работа и скоростта на работа (например силата, прилагана от обслужващото лице или скоростта на движение и припокриващи се ленти по време на косенето на тревната площ или подрязване на ръбовете) (най-голяма продължителност на работа на акумулаторната батерия може да се постигне обикновено при условия на празен ход.)
 • температурата на околната среда – оптималната производителност на акумулаторната батерия може да се постигне в диапазона 15 - 25°C. При ниски температури, наличните продължителност на работа и мощност на акумулаторната батерия се намаляват.
 • състоянието на „здравето" на акумулаторната батерия

Литиево-йонните акумулаторни батерии стареят с течение на времето, което причинява влошаване на състоянието на „здравето" (спадане на използваемия капацитет на акумулаторната батерия)Степента на стареене зависи от историята на използване на акумулаторната батерия, например броя цикли на зареждане, типа на зареждане (бързо, бавно), нивата на разреждане (винаги до „празна” може да намали капацитета на акумулаторната батерия с времето) и нивото на мощност на приложението.

Устойчивост на влага

IP защитата е тествана в съответствие със стандартизирана процедура, напр. IEC 62841.Посочената IP оценка посочва степента на защита осигурена от корпусите. Все пак, ако корпусите на електроинструментите са повредени или износени, степента на защита може да се различава.

Производителност на всмукване

Дебитът, вакумното налягане и скоростта на въздуха зависят от състоянието на филтъра, уплътненията и маркуча. Особено замърсяването може да намали тези стойности.

Заряден ток

Действителният заряден ток зависи от типа на акумулаторната батерия. Той може да се различава в зависимост от температурата на акумулаторната батерия и на зарядното устройство, както и в зависимост от температурата на околната среда.

Температура на въздуха на пистолетите за горещ въздух

Температурата зависи от капацитета, типа, състоянието на зареденост, температурата и „здравето"/възрастта на акумулаторната батерия. Тя се измерва при 20-25°C околна температура.

Тегло

Теглото на нашите акумулаторни инструменти се измерва без акумулаторна батерия, ако не е изрично посочено. То се измерва съгласно IEC62841-1, 5.17 и 5.17 или EPTA процедура 01:2014.Теглото на инструмента се различава в малък диапазон, на базата на обичайни допуски на частите

Капацитет

Използваемият капацитет на акумулаторната батерия зависи от профила на натоварване на приложението.Литиево-йонните акумулаторни батерии стареят с течение на времето, което причинява влошаване на състоянието на „здравето" (спадане на използваемия капацитет на акумулаторната батерия).Степента на стареене зависи от историята на използване на акумулаторната батерия, например броя цикли на зареждане, типа на зареждане (бързо, бавно), нивата на разреждане (винаги до „празна” може да намали капацитета на акумулаторната батерия с времето) и нивото на мощност на приложението.

Вибрации и шум

Стойностите за ниво на вибрациите и шумова емисия се измерват в съответствие със стандартизирана процедура на измерване, напр. EN 62841‑2‑x.

Посочените стойности за ниво на вибрациите и шумова емисия съответстват на основните приложения на електроинструмента. Все пак, ако електроинструментът се използва за други приложения, с различна сила на захранване, с различни или износени консумативи или е лошо поддържан, стойностите за ниво на вибрациите и шумова емисия може да се различават. Това може значително да увеличи вибрациите и шумовите емисии през целия период на работа

Настройка на ъгъла на пробиване и завинтване

Абсолютната точност на измерване може да се различава на базата на различни условия (напр. несъответствие на инструмента с винта на базата на взаимодействиетомежду бита за винтоверт и/или адаптера; равномерността на повърхността, за която е предназначен; и т.н.)

Точност

Точността на измерване на нашите измервателни инструменти зависи от няколко фактора на влияние, включително:

 • Температурни колебания, много високи/lниски температури на околната среда
 • Вибрации, мъгла, дим или директна слънчева светлина
 • Материал и размер, отражателна способност на обектите на измерване
 • Траектория на измерването
 • Дълбочини на обектите
 • Материал и размер на обектите
 • Материал и свойства на основата.

Посочените стойности ​​предполагат нормални до благоприятни условия на околната среда.

Допълнително за лазерните ролетки трябва да се очаква отклонение в зависимост от разстоянието в mm/m (за допълнителни подробности, моля погледнете ръководствата за работа).Допълнително за термокамери и термодетектори точността може да се засегне при определена температура на повърхността (за допълнителни подробности, моля погледнете ръководствата за работа.)

Измерване на разстояние

Измерването на разстояние на нашите измервателни инструменти зависи от няколко фактора на влияние, включително:

 • Фоново осветление и отразяваща способност на мишената

Например боядисана в бяло стена и слабо фоново осветление оказват положително влияние, тъмна стена и ярко фоново осветление оказват отрицателно влияние.

 • Размерът на обектите, материалът и условията, както и еднородността и влажността на основите

Например еднородна, суха основа оказва положително влияние върху измерването на разстояние, докато еднородна, влажна основа оказва отрицателно влияние.

Работен обхват и дълбочина

Обхватът на измерване на нашите измервателни инструменти зависи от няколко фактора, включително:

 • Работната зона може да се повлияе негативно от неблагоприятни условия на околната среда(напр. директна слънчева светлина).
Bluetooth

Използването/обхватът на Bluetooth зависи от редица фактори, включително:

 • В зависимост от модела и операционната система може да не е възможно да се установи връзка с Bluetooth® Low Energy устройства
 • Bluetooth® устройствата трябва да поддържат SPP профил
 • Обхватът може да се различава значително в зависимост от външните условия, включително използваното приемащо устройство.

Bluetooth® обхватът може да се понижи значително в затворени помещения и от метални прегради (напр. стени, рафтове, куфари и т.н.), а използването на Bluetooth може също да съкрати времето на работа.

Сила на изтегляне

Максимална сила на изтегляне, изчислена по време на процеса занитване. Това зависи от няколко фактора на влияние като, напр. …

 • електрическо входящо напрежение
 • тип акумулаторна батерия
 • състояние на заряда на акумулаторната батерия
диаметър на нита

Диаметърът на нита се получава чрез измерване на диаметъра на отвора на предните части . Това зависи от няколко фактора на влияние като, напр. …

 • техники на измерване, напр. оборудване за измерване, което се използва
Дължина на хода

Това зависи от няколко фактора на влияние като, напр. …

 • техники на измерване, напр. оборудване за измерване, което се използва
Bosch - Център за обслужване на клиенти

Понеделник - Четвъртък 8:30 - 17:30 ч.

Петък 8:30 - 14:30 ч.

СЕРВИЗ

Понеделник - Четвъртък 8:30 - 17:30 ч.

Петък 8:30 - 14:30 ч.

FAQ (Често задавани въпроси)

Тук получавате отговори на най-често задаваните въпроси по всички теми свързани с нашите сервизни услуги.