Du kan visualisere temperaturforskelle på få sekunder og nemt dokumentere resultatet

Varmekamera Bosch GTC 400 C Professional

Brug et øjeblik på at se på dit daglige arbejde – og alle de opgaver, udfordringer, spørgsmål og usikkerhedsmomenter, du møder: Tænk, hvis det usynlige kunne gøres synligt? Se problemerne på farvebilleder, der er nemme at fortolke? Og følg derefter op på dem med handling?
Nøgleordet er: termografi

Skab fakta – helt enkelt.

Den nye Bosch GTC 400 C Professional er en robust og brugervenlig løsning til visualisering af temperaturer og nem behandling af data ved hjælp af wifi og en app. Det er avanceret teknologi, som ikke sprænger budgettet og som giver din virksomhed alle fordelene med termografi.

GTC 400 C

Termografikameraets fordele og funktioner
Oversigt over GTC 400 C Professional:

1. Indbygget visuelt kamera

til visning og lagring af det virkelige billede sammen med målingerne.

2. Infrarød sensor med en opløsning

på 160 x 120 pixel, der giver detaljerede termografibilleder.

3. Stor 3,5” farveskærm

med en bedre visning af måleresultater.

4. Mikro-USB

til nem dataoverførsel til computer – "GTC Transfer Software" gør det nemt at oprette rapporter.

5. Indbygget wifi-hotspot

til hurtig og nem overførsel af billeder til Bosch Thermal app.

6. Robust og beskyttet

mod støv og vandstænk (IP 53).

7. Dobbelt strømkilde

med 12 V lithium-ion-batteri og/eller standard-alkalinebatterier (AA).

Find forhandler

Oversigt over tekniske data:

Mål temperaturer nemt og uden behov for direkte kontakt ved hjælp af termografikameraet Bosch GTC 400 C Professional.

Betjeningsvejledning (PDF, 22 MB)

Opløsning på infrarød sensor 160 x 120
Varmefølsomhed < 50 mK
Måleområde -10 °C … +400 °C

Produktvideo om GTC 400 C Professional

Følgende produktvideo viser, hvor hurtigt fakta og billeder kan blive til perfekte opgaver for dig. Klik på afspil for at få en grundig beskrivelse af termografikameraets funktioner.

19.200 pixel til mange forskellige opgaver

Uanset om du arbejder med el, vinduesinstallation, varme-, ventilations- og klimaanlæg (HLK), eller bygning af vægge, så kan du bruge termografi til at foretage professionelle målinger og gøre tingene i den rigtige rækkefølge. Er kablet overbelastet? Hvor sidder transformeren eller forgreningsdåsen i væggen? Er der utætte samlinger eller gulvvarmerør? Hvor går varmerørene i væggen eller gulvet? Er radiatorerne udluftet? Hvad er årsagen til den irriterende træk i kontoret? Hvordan er isoleringens tilstand?

Produkt

Anvendelsesområder for GTC 400 C Professional termografikamera

Designet til brug i brancher som varme-, ventilations- og klimateknik (HLK), sanitet, el samt bygning af vægge. Se GTC 400 C Professional i de forskellige anvendelsesområder.

Varme-, ventilations- og klimaanlæg (HLK):

Gør problemer til opgaver.
Bosch termografikameraet GTC 400 C Professional er velegnet til udførelse af detaljerede målinger, som sikrer en perfekt analyse af de eksisterende forhold og varmefordelingen – så du kan drage de rigtige konklusioner i dit arbejde.

Brug det til at:

 • Finde utætheder
 • Kontrollere varmekablernes føring
 • Kontrollere gulvvarmens fordelerboks, dvs. om rørene er mærket korrekt
 • Kontroller, om radiatorerne er udluftet
 • Find varmerør i gulve og vægge
 • Find årsagen til træk
Find utætheder
Kontroller, om radiatorerne er udluftet
Find årsagen til træk
Indendørs installationer:

Se. Forstå. Undgå fejl.
Termografi er en pålidelig metode til at skabe et godt overblik over forholdene. Det skaber fakta, som gør det muligt at udføre arbejdet mere effektivt og undgå fejl.

Brug det til at:

 • Inspicer isoleringens tilstand
 • Undgå fejl under boring, dvs. beskadigelse af gulvvarmerør
 • Find fugtige områder eller utætheder (fugt)
Inspicer isoleringens tilstand
Undgå fejl under boring, dvs. at beskadige gulvvarmerør
Find fugtige områder eller utætheder (fugt)
Elektriske installationer:

En ny effektivitetsdimension.
Termografi med Bosch GTC 400 C Professional giver dig pålidelige svar på mange af de spørgsmål, der opstår i løbet af en arbejdsdag.

Brug det til at:

 • Kontroller elskabe for løse forbindelser
 • Kontroller elektriske komponenter, dvs. printkort i elektroniske enheder
 • Kontroller sikringer og kontaktorer
 • Kontroller kabler for brud eller overbelastning
Kontroller elektriske komponenter, dvs. printkort i elektroniske enheder
Kontroller sikringer og kontakterer
Kontroller kabler for brud eller overbelastning
Vinduer og døre:

Hurtig registrering af svage punkter.
Termografi er et fantastisk værktøj til korrekt vurdering af forholdene på stedet – så de rigtige forholdsregler kan træffes.

Brug det til at:

 • Kontroller isolering af vinduer, døre og skodder
 • Find kilder til træk
 • Find vandindtrængningspunkter og eksempelvis utæt isolering i kældre
Kontroller isolering af vinduer, døre og skodder
Find kilder til træk
Find vandindtrængningspunkter og eksempelvis utæt isolering i kældre

Video om brug af termografikamera GTC 400 C Professional

I denne video forklarer vores instruktør, hvordan Bosch GTC 400 C Professional kan gøre dit daglige arbejde nemmere.

Du kan visualisere temperaturforskelle på få sekunder og nemt dokumentere resultatet

Download appen Bosch Thermal

Gem og overfør målte værdier
Du kan overføre termografibilledet via wifi til appen Bosch Thermal, vise den til kunden på en større skærm, fremhæve bestemte områder på billedet eller tilføje kommentarer og dele termografibilledet via e-mail.

Forbind din GTC 400 C Professional via wifi med appen Bosch Thermal. Billederne og de målte værdier kan gemmes og overføres, så du kan planlægge arbejdet.

Download din gratis version af appen Bosch Thermal.

Apple-logo Google-logo

GTC Transfer Software til
GTC 400 C Professional

Nem overførsel og behandling af dine data

Du kan nemt overføre genererede data og billeder til en pc på kontoret eller derhjemme og bruge dem til dokumentation, planlægning eller udarbejdelse af nøjagtige tilbud til dine kunder.

Download GTC Transfer Software gratis

Systemkrav: Windows 7, 8, 10

Support

Mindre samtale, mere handling.

Med et Bosch termografikamera GTC 400 C Professional kan du hurtigt skabe fakta, du kan bruge i din virksomhed, og arbejde mere effektivt – og med færre fejlkilder. Hvordan lyder det?

Kort sagt giver GTC 400 C Professional dig og din virksomhed:

 • Intuitiv og let forståelig håndtering – på et højere professionelt niveau.
 • Øget transparens for dig og dine kunder og dermed større tillid – en stor fordel, der øger kundernes loyalitet og tiltrækker nye kunder.
 • Forvandling af problemer til opgaver: Visualiseringen med termografi letter kommunikationen med kunderne, da du kan vises dem problemet, og hvad der skal gøres, fordi termografibilledet siger mere, end du kan beskrive med ord.
 • Du får værdifuld hjælp før arbejdet påbegyndes: Hurtig måling og termografi hjælper dig til at undgå fejl og hurtigere finde potentielle kilder til problemer.
 • Nem dokumentation for måleresultaterne via trådløs forbindelse til appen Bosch Thermal. Du kan dele billederne med kunder og kolleger på stedet via smartphone og tablet eller hjemmefra via en pc med GTC Transfer Software. Visuelt billede giver øget transparens.

Hyppige spørgsmål om GTC 400 C Professional

Apparatet måler overfladetemperaturen på objekter og viser den som et termografibillede. Det giver en klar og enkel oversigt over varmefordelingen og temperaturforskellene.
I figuren nedenfor vises kameraets synsfelt, så du kan beregne måleområdets størrelse (x og y) ved en bestemt afstand (z).

I princippet fungerer varmeopløsningen på samme måde som i et almindeligt kamera, dvs. vi kan måle 160 pixel vandret og 120 pixel lodret. Det giver i alt 19.200 målepixel, som hver indeholder en temperaturværdi. Disse målepixel samles i et termografibillede, der vises på skærmen.

Når det gælder varmefølsomhed, så skal værdien være så lav som muligt. Denne værdi angiver temperaturforskelle, som kan måles mellem pixel. < 50 mK betyder, at der kan måles temperaturforskelle på < 0,05° C med GTC 400 C Professional. Der kan derfor måles meget diskrete og små afvigelser i temperaturen.

Målingen starter med det samme, når apparatet tændes.

Hvis du ønsker et stillbillede eller vil fryse billedet, skal du blot trykke på udløseren for at få vist billedet i ro. Målingen fortsættes ved at trykke på udløseren igen.

Hvis du vil gemme billedet på apparatet, skal du blot trykke på knappen . Det er muligt både under måling og under visning af et fastfrosset billede.

Jo tættere apparatet er på måleobjektet, jo mere præcis bliver målingen. På relativt lange afstande kan måleresultaterne være mere upræcise, eksempelvis på grund af høj fugtighed, som kan påvirke resultatet.

Varmekameraet viser temperaturforskellene. Jo større afvigelse i temperaturer, jo tydeligere fremstår den på termografibilledet. Hvis du gerne vil gøre varmerørene i et gulvvarmesystem synlige, er det eksempelvis bedst at slukke for systemet, lade gulvet køle ned og derefter tænde for det igen med den højeste indstilling. Det giver den bedste visning af varmerørene.

Det indbyggede visuelle kamera gemmer også et visuelt billede (...Y.jpg) for hvert termografibillede (…X.jpg). Det gør det nemmere at identificere objekter, der er utydelige på termografibilledet.

Desuden gemmes rådataene for temperaturerne også i det visuelle billede. Hver pixel har derfor en temperaturværdi, og hvis du ønsker det, kan du nemt redigere de visuelle billeder (…Y.jpg) i vores gratis GTC Transfer Software. Du kan også nemt oprette en evaluering eller rapport. Softwaren findes her.

Det optimale resultat opnås ved at konfigurere værktøjet ved at vælge det materiale, du skal måle (emissivitet). Der findes en liste over de mest almindelige materialer og den tilhørende emissivitet på GTC 400 C. Der kan også indtastes brugerdefinerede værdier. Den række almindelige materialer er også angivet i betjeningsvejledningen

Et termografikamera som GTC 400 C kan bruges til at måle temperaturfordelingen over et relativt stort område. Tusindvis af målepunkter samles til et billede, som giver et hurtigt overblik over kritiske områder. Det bidrager eksempelvis til hurtig identifikation af problemer i områder, hvor temperaturforskellene skal findes.

Ved punktmåling med GIS 1000 C Professional måles overfladetemperaturen nøjagtigt på et lille område. Hvis det kræves, kan den relative fugtighed og den omgivende temperatur også måles (afhængig af opgaven). GIS 1000 C Professional er derfor velegnet til præcise punktmålinger. Den bidrager til en detaljeret analyse af små områder og lokale målinger.

Ja, hver version indeholder et sådant certifikat i betjeningsvejledningen. Certifikatet bekræfter, at apparatet arbejder inden for betjeningsvejledningens specifikationer.

Jeg tror ikke mit apparat fungerer korrekt. Kan det omkalibreres? Bosch Servicecenter.

Ja, du kan kontakte et servicecenter og bede om en kalibrering. Du modtager et kalibreringscertifikat som dokumentation. For at få oplyst om denne service er tilgængelig i dit område bedes du kontakte det nærmeste Bosch Servicecenter.

Hyppige spørgsmål om GTC-udvidelsen til Bosch Thermal

Bosch Thermal-appen kan downloades fra Apple App Store og Google Play Store.

Appen fås kun til Android- og iOS-tablets og -smartphones. Andre operativsystemer understøttes ikke. Understøttede Android-enheder: Smartphones og tablets med Bluetooth® fra Android 4.3. Understøttede iOS-enheder: iPhone (4S eller højere), iPad (3.g en. eller højere), iPad Air (1. gen. eller højere), iPad mini (1. gen. eller højere).

Projekterne gemmes på den smartphone/tablet, hvor de er oprettet, og kan ikke overføres til andre enheder.

Ja, dine data bevares ved softwareopdateringer.

De gemte data bevares som udgangspunkt altid. For at være helt sikker bør du før opdatering gemme dine projekter på din bærbare computer/pc ved at "dele" og sende dem videre til din e-mail-adresse som PDF- eller Excel-fil.

I "Indstillinger" → "Sprog" kan du se, på hvilke sprog appen findes.

Ikon for eksporttilstand Eksporter

Ikon for indstillingstilstand Indstillinger

Ikon for oprettelse af Bluetooth®-forbindelse Opret Bluetooth®-forbindelse

For at oprette forbindelse mellem termografikameraet og din smartphone/tablet skal du aktivere WLAN-forbindelse på begge enheder. WLAN-funktionen på GTC 400 C Professional kan aktiveres via kameraets værktøjsindstillinger. Når WLAN er aktiveret på termografikameraet, vises forbindelsesnøglen nederst på apparatets skærm. Kontroller, at WLAN er aktiveret på din smartphone/tablet. Åbn derefter termografifunktionen i Bosch Thermal, og tryk på WLAN-symbolet i appen for at oprette forbindelse mellem de to enheder. Følg nu anvisningerne i appen.

Billederne kan overføres til en pc via mikro-USB-porten på GTC 400 C Professional og vises på pc'en. Til Windows-operativsystemer (Windows 7, Windows 8, Windows 10) leverer vi desuden den gratis GTC Transfer Software, som du kan bruge til at redigere i og dokumentere dine gemte termografibilleder. Softwaren kan downloades her

Nej, du kan kun bruge ét termografikamera sammen med appen ad gangen.

Afhængig af de konkrete forhold (forhindringer, fugtighed, radiostøj osv.) er det muligt at oprette forbindelse mellem din smartphone/tablet og termografikameraet op til en afstand på ca. 50 meter.

Hvis apparatet har været sluttet til smartphonen/tablet'en før, opretter de to enheder automatisk forbindelse, når WLAN er aktiveret på begge enheder, enhederne er inden for rækkevidde af hinanden, og smartphonen/tablet'en ikke er koblet til et andet WLAN-netværk.

Du skal først oprette en WLAN-forbindelse mellem Bosch Thermal og din GTC 400 C Professional (se “Hvordan opretter jeg forbindelse mellem GTC 400 C Professional og min smartphone/tablet?”). Derefter skal du i funktionen "Termografibillede" trykke på "+" for at importere et termografibillede fra GTC 400 C Professional.

Med ikonet Pendullås kan du vælge objekter på termografibilledet (fx noter, markeringer), der derefter kan redigeres eller slettes.
Medikonet Markering kan du vælge objekter i termografibilledet (fx noter, markeringer), der derefter kan redigeres eller slettes.

Under ikonet Modtagertilstand kan du tilføje noter og opgaver til termografibilledet og tilføje tekstlabels direkte i billedet.

Under ikonet Selvnivelleringsområde kan du fortryde handlinger.

Under ikonet Selvnivelleringsområde kan du gendanne fortrudte handlinger.

Under ikonet Selvnivelleringsområde kan du slette valgte objekter.

Hvis de følgende funktioner er aktiveret for billedoptagelse på GTC 400 C Professional, vises de også i appen.

Ikonet Pendullås Hotspot: Det varmeste punkt på termografibilledet markeres automatisk med et rødt trådkors.

Ikonet Modtagertilstand Kuldepunkt: Det koldeste punkt på termografibilleder markeres automatisk med et blåt trådkors.

Ikonet Modtagertilstand Trådkors med temperaturvisning: Trådkorsene vises midt på termografibilledet og viser den målte temperaturværdi for dette punkt.

Ikonet Selvnivelleringsområde Emissivitet: Denne angiver, hvor megen infrarød varmestråling der afgives af objektet sammenlignet med en ideel varmeafgivelseskilde (sort legeme, emissivitetgrad = 1).

Ikonet Selvnivelleringsområde Reflekteret temperatur: Den reflekterede temperatur er den varmestråling, der ikke afgives af selve objektet. Den svarer generelt til den omgivende temperatur.