TEHNIČKE ZNAČAJKE ELEKTRIČNIH I MJERNIH ALATA

Proizvodi tvrtke Robert Bosch Power Tools GmbH razvijaju se i proizvode u skladu s visokim normama kvalitete i prema važećim normama i općenito uvriježenim pravilima struke. Tehničke specifikacije i funkcije naših proizvoda redovno se provjeravaju tijekom razvoja te u serijskoj proizvodnji primjenom raznih statističkih metoda. Tako osiguravamo da naši proizvodi zadovoljavaju naše norme kvalitete i očekivanja naših korisnika u najvećoj mogućoj mjeri.

Međutim, normalno je da se stvarne performanse električnih alata razlikuju od uređaja do uređaja. Na to značajno utječu vrsta primjene i uvjeti u neposrednom okruženju u kojem se alat upotrebljava. Tehnički podaci, primjerice oni s pakiranja i iz priručnika, predstavljaju prosječne vrijednosti i vrijede za proizvode i pribor dok su novi. U nastavku donosimo primjer pregleda čimbenika koji najviše utječu na stvarne performanse električnih alata, ovisno o vrsti primjene i uvjetima koji vladaju u okruženju u kojem se alati upotrebljavaju.

UOBIČAJENE IKONE I VRIJEDNOSTImogu se razlikovati ovisno o modelu

Snaga

Nazivna snaga električnih proizvoda mjeri se u skladu s normom IEC 62841-1.Ekvivalent snage akumulatorskih proizvoda označava performanse u usporedbi sa sličnim električnim proizvodima. Ekvivalent snage ovisi o kapacitetu, vrsti, stanju napunjenosti, temperaturi, stanju i starosti akumulatora.

Brzina

Brzina vrtnje/broj okretaja naših električnih alata je maksimalna vrijednost u uvjetima bez opterećenja koja se ne prelazi kako bi se izbjegle nezgode pri upotrebi s neprikladnim priborom. Ovisi o više čimbenika kao što su npr.

 • Odabrana brzina
 • stanje alata, primjerice razrađenost i temperatura, što utječe na učinkovitost akumulatora i viskoznost internog podmazivanja.
 • ulazna vrijednost napona i jakosti struje, razina napunjenosti akumulatora
 • opterećenje koje nastaje uslijed dimenzija i težine pribora

Promjer vijaka

Učinkovitost naših alata pri uvrtanju vijaka ovisi o više čimbenika kao što su npr.

 • vrsta primjene, što ovisi o svojstvima materijala od kojih je izrađen radni dio (primjerice, njegova tvrdoća i gustoća), dimenzije vijaka itd.
 • vrsta, kvaliteta i stanje bitova (prikladnost primjene) i vijaka (s puni/djelomičnim navojem, prema vrsti glave, premaza, kvaliteti itd.)
 • brzina vrtnje (upotrebljavajte 1. brzinu za glađi moment pri radu)
 • vrsta akumulatora i njegova razina napunjenosti.
 • radne tehnike odnosno sila koju primjenjuje rukovatelj.
Zakretni moment

Učinkovitost naših alata u pogledu zakretnog momenta (meko/tvrdo/maks.) ovisi o više čimbenika kao što su npr.

 • postavka stupnja prijenosa
 • vrsta i stanje pribora (npr. tvrdoća, razmak između alata i bita)
 • razina istrošenosti alata
 • tehnike rada rukovatelja, primjerice, sila koju primjenjuje za držanje/pričvršćivanje alata i učvršćivanje radnih dijelova
 • vrsta akumulatora i njegova razina napunjenosti.
 • temperatura akumulatora i alata.

Zatezni moment naših udarnih izvijača i stezača ovisi o nekoliko utjecajnih čimbenika kao što su npr. …

 • vrsta i stanje pribora (npr. tvrdoća, razmak između alata i bita)
 • veličina, vrsta, dužina itd. vijka
 • razina istrošenosti alata
 • tehnike rada rukovatelja, primjerice, sila koju primjenjuje za držanje/pričvršćivanje alata i učvršćivanje radnih dijelova
 • vrsta akumulatora i njegova razina napunjenosti
 • temperatura akumulatora i alata
 • postavka brzine

Zatezni moment kod pritezanja naših udarnih izvijača i stezača ovisi o nekoliko utjecajnih čimbenika kao što su npr. …

 • vrsta i stanje pribora (npr. tvrdoća, razmak između alata i bita)
 • veličina, vrsta, dužina itd. vijka
 • razina istrošenosti alata
 • tehnike rada rukovatelja, primjerice, sila koju primjenjuje za držanje/pričvršćivanje alata i učvršćivanje radnih dijelova
 • vrsta akumulatora i njegova razina napunjenosti
 • temperatura akumulatora i alata
 • postavka brzine
 • hrđa, boja itd. na vijku/matici
Dimenzija

Duljina naših bušilica-izvijača mjeri se s otvorenom steznom glavom.

Performanse

Učinkovitost naših alata kod piljenja, glodanja i rezanja ovisi o više čimbenika kao što su npr.vrsta, kvaliteta i stanje pribora (odabir prikladne oštrice, noža, pile ili glodala…)

 • vrsta opterećenja kod primjene, što ovisi o svojstvima materijala od kojeg je izrađen radni dio (primjerice, ovisno o njegovoj tvrdoći i gustoći), veličini pribora, dubini rezanja itd.
 • dobro učvršćen radni dio / stroj, primjerice, bez vibracija pri radu s ubodnom pilom
 • podmazivanje kod pojedinih primjena
 • radne tehnike, odnosno sila koju rukovatelj primjenjuje ili smjer godova drva u odnosu na smjer rezanja
 • vrsta akumulatora i njegova razina napunjenosti.
Trajanje punjenja

Vrijeme punjenja akumulatora ovisi o više čimbenika kao što su npr.

 • razina napunjenosti akumulatora prije početka punjenja
 • temperatura okoline i temperatura akumulatora
 • stanje akumulatora.

Litij-ionski akumulatori s vremenom stare, a kako stare njihovo stanje postaje lošije (smanjuje se iskoristivi kapacitet akumulatora).Stupanj starenja ovisi o vrsti i načinu upotrebe akumulatora, primjerice, broju ciklusa punjenja, vrsti punjenja (brzo, sporo), razini pražnjenja (ako se uvijek isprazni do kraja, kapacitet akumulatora s vremenom će se smanjiti) i razini korištene snage prilikom primjene.

Broj udaraca

Učinkovitost naših alata u pogledu udarne energije (npr. broj udaraca u minuti) ovisi o više čimbenika kao što su npr.

 • stanje alata, primjerice razrađenost i temperatura, što utječe na učinkovitost akumulatora i viskoznost internog podmazivanja.
 • ulazna vrijednost napona i jakosti struje, razina napunjenosti akumulatora
 • opterećenje koje nastaje uslijed dimenzija i težine pribora
Energija udarca

Udarna energija naših alata mjeri se u skladu s postupkom EPTA 05:2016 i ovisi o više čimbenika kao što su npr.

 • veličina svrdla (teški bušaći čekići učinkovitiji su ako se primjenjuju sa svrdlima većeg promjera, a lakši sa svrdlima manjeg promjera)
 • sila koju primjenjuje rukovatelj (čekići: dodatno pritiskanje od strane rukovatelja poželjno je pri radu; udarne bušilice: dodatno pritiskanje ubrzava napredak pri radu)
 • stanje alata i akumulatora (npr. temperatura)
 • tlak i temperatura okoline.
Vrijeme rada akumulatora

Vrijeme rada akumulatora na našim akumulatorskim proizvodima ovisi o više čimbenika kao što su na primjer:

 • profil vanjskog opterećenja, što ovisi o sljedećem:
  • svojstva materijala koji se obrađuje (primjerice, visine i gustoće trave, gustoće drva…)
  • dimenzije radnog dijela (primjerice, veličina guma, promjer i duljina vijaka…)
  • radne tehnike i brzine pri radu (primjerice, sile koju primjenjuje rukovatelj ili brzine kretanja i linije preklapanja prilikom košnje travnjaka ili rezanja živice) (vrijeme rada obično je najdulje kad nema opterećenja.)
 • temperature okoline: optimalne performanse akumulatora dosežu se pri rasponu temperature 15 – 25 °C. Pri niskim temperaturama, dostupno vrijeme rada i snaga akumulatora smanjeni su.
 • stanje akumulatora.

Litij-ionski akumulatori s vremenom stare, a kako stare njihovo stanje postaje lošije (smanjuje se iskoristivi kapacitet akumulatora).Stupanj starenja ovisi o vrsti i načinu upotrebe akumulatora, primjerice, broju ciklusa punjenja, vrsti punjenja (brzo, sporo), razini pražnjenja (ako se uvijek isprazni do kraja, kapacitet akumulatora s vremenom će se smanjiti) i razini korištene snage prilikom primjene.

Otpornost na vlagu

Razina IP zaštite testira se prema normiziranom postupku, primjerice IEC 62841.Nazivna vrijednost IP predstavlja stupanj zaštite koju pružaju kućišta. Međutim, ako su kućišta električnih alata oštećena ili istrošena, stupanj zaštite može se razlikovati.

Usisne performanse

Brzina protoka, vakuumski tlak i brzina zraka ovise o stanju filtra, brtvi i crijeva. Kontaminacija posebice može smanjiti te vrijednosti.

Struja punjenja

Aktualna jakost struje punjenja ovisi o vrsti akumulatora. Može varirati i ovisi o temperaturi akumulatora i punjača, ali i temperaturi okoline.

Temperatura zraka puhala vrućeg zraka

Temperatura ovisi o kapacitetu, vrsti, stanju napunjenosti, temperaturi, stanju i starosti akumulatora. Mjeri se pri temperaturi okoline od 20 do 25 °C.

Težina

Težina naših akumulatorskih alata mjeri se bez akumulatora ako to nije izričito navedeno. Mjeri se prema postupku IEC62841-1, 5.17 i 5.17 ili postupku EPTA 01:2014.Težina alata varira u malenom rasponu, prema već uobičajenim odstupanjima pojedinih dijelova.

Kapacitet

Iskoristivi kapacitet akumulatora ovisi o profilu opterećenja primjene.Litij-ionski akumulatori s vremenom stare, što dovodi do smanjenja njihovog kapaciteta iskoristivosti (propadaju).Stupanj starenja ovisi o tome kako se i koliko dugo akumulator upotrebljava, pa tako, primjerice, ovisi o broju ciklusa punjenja, vrsti punjenja (brzo, sporo), razinama pražnjenja (ako se uvijek „prazni do kraja”, to može s vremenom smanjiti kapacitet akumulatora) i razini snage koja se koristi prilikom primjene.

Vibracije i buka

Vrijednosti razine buke i vibracija mjere se u skladu s normiziranim mjernim postupkom, npr. EN 62841‑2‑x.

Navedene vrijednosti za razinu buke i vibracija odnose se na glavne vrste primjene pojedinog električnog alata. Međutim, kad se alat upotrebljava za neke druge primjene, s različitom snagom, drugačijim ili istrošenim te loše održavanim priborom, razina buke i vibracija može biti drugačija. U takvim slučajevima može doći do značajnog povećanja razine buke i vibracija tijekom ukupnog vremena rada.

Elektroničko otkrivanje kuta

Apsolutna točnost pri mjerenju može varirati ovisno o različitim uvjetima (npr. neporavnatost alata s vijkom ovisno o interakciji između bita izvijača i/ili adaptera, ravnini površine na koju se odnosi itd.)

Točnost

Točnost mjerenja mjernih alata ovisi o različitim čimbenicima kao što su, primjerice, sljedeći:

 • promjene temperature, vrlo visoko/niske temperature okoline
 • vibracije, magla, dim ili izravna sunčeva svjetlost
 • vrsta materijala i dimenzije, reflektiranje s objekata na kojima se mjerenja obavljaju
 • mjerna putanja
 • dubina objekta
 • materijal i dimenzija objekata
 • materijal i svojstva supstrata.

Navedene vrijednosti ​​odnose se na normalne do posebno prikladne uvjete u okruženju.

Osim toga, kod daljinomjera odstupanje ovisno o udaljenosti u mm/m je očekivano (više pojedinosti potražite u uputama za rukovanje).Osim toga, kod termičkih kamera i termodetektora, na točnost može utjecati temperatura površine (pojedinosti potražite u uputama za rukovanje.)

Odstojanje mjerenja

Mjerna udaljenost naših mjernih alata ovisi o različitim čimbenicima kao što su, primjerice, sljedeći:

 • pozadinsko osvjetljenje i reflektirajuća svojstva mete

Primjerice, bijeli zid i loše pozadinsko osvjetljenje utječu pozitivno, dok tamni zid i jarko pozadinsko osvjetljenje utječu negativno.

 • veličina objekata, materijal i stanje, kao i homogenost i vlažnost supstrata

Primjerice, homogeni i suhi supstrat pozitivno utječe na mjesnu udaljenost, dok homogeni i vlažni supstrat utječe negativno.

Domet i dubina pri radu

Raspon mjerenja naših mjernih alata ovisi o različitim čimbenicima kao što su, primjerice, sljedeći:

 • Na radno područje mogu negativno utjecati nepovoljni uvjeti u okruženju(npr. izravna sunčeva svjetlost).
Bluetooth

Upotreba/domet Bluetooth značajke ovisi o više različitih čimbenika kao što su, primjerice, sljedeći:

 • Ovisno o modelu i operacijskom sustavu, možda se neće moći uspostaviti veza s uređajima Bluetooth® Low Energy
 • Bluetooth® uređaji moraju podržavati SPP profil
 • Raspon uvelike može varirati ovisno o vanjskim uvjetima, uključujući korišteni prijamnik.

Domet Bluetooth® funkcije može se značajno smanjiti u zatvorenim prostorima ili ako postoje neke metalne prepreke (npr. zidovi, police, kovčezi itd.), dok upotreba Bluetooth funkcije također može skratiti vrijeme rada.

Vučna sila

Maximum pulling force calculated during the riveting process. Ovisi o više čimbenika kao što su npr. …

 • električni ulazni napon
 • vrsta akumulatora
 • razina napunjenosti akumulatora
promjer zakovice

Rivet diameter is derived by measuring the hole diameter of the nosepieces. Ovisi o više čimbenika kao što su npr. …

 • mjerne tehnike, npr. mjerni uređaji koji se koriste
Duljina hoda

Ovisi o više čimbenika kao što su npr. …

 • mjerne tehnike, npr. mjerni uređaji koji se koriste
Servisni telefon

Kod pitanja u svezi sa službom za popravak i rezervne dijelove.

Ponedjeljak - Petak 8.00 – 16.00 sati

Kod pitanja u vezi s našim proizvodima i primjenama

Ponedjeljak - Petak 8.00 – 16.00 sati

FAQ

Ovdje ćeš pronaći odgovore na često postavljena pitanja o svim aspektima naših usluga.